Ktl-icon-tai-lieu

bài tập nền móng

Được đăng lên bởi Tài Năng Trẻ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG MÓNG NÔNG
Bài tập 1:

Neo

Kiểm tra ổn định tường cọc ván
và lực tác dụng vào neo như hình vẽ,
cho biết 2mét có một thanh neo

γ =18ΚΝ/m 3
ϕ =30 ο

Bài tập 2:
Kiểm tra ổn định tường cọc ván
và lực tác dụng vào neo như hình vẽ,
cho biết 3mét có một thanh neo, cho
γn=10KN/m3.

Neo

γ®n=10ΚΝ/m 3
ϕ1 =24 ο
MNN

γ®n=10ΚΝ/m 3
ϕ2 =30 ο

Bài tập 3:
Kiểm tra ổn định tường cọc ván
và lực tác dụng vào neo như hình vẽ,
cho biết 4mét có một thanh neo, cho
γn=10KN/m3.

Bài tập 4:
Kiểm tra ổn định tường cọc ván
và lực tác dụng vào neo như hình vẽ,
cho biết 4mét có một thanh neo, cho
γn=10KN/m3.

Bài tập 5:
Kiểm tra ổn định tường cọc ván
và lực tác dụng vào neo như hình vẽ,
cho biết 4mét có một thanh neo, cho
γn=10KN/m3.

MNN

MNN

Neo

γ®n=10ΚΝ/m 3
ϕ1 =30 ο

MNN

γ®n=10ΚΝ/m 3
ϕ2 =24 ο

Neo

γ =18ΚΝ/m 3
ϕ1 =30 ο
MNN

γ®n=10ΚΝ/m 3
ϕ2 =24 ο

Neo

γ =18ΚΝ/m 3
ϕ1 =30 ο

MNN

γ®n=10ΚΝ/m 3
ϕ2 =20 ο

...
BÀI TP CHƯƠNG MÓNG NÔNG
Bài tp 1:
Kim tra n định tường cc ván
và lc tác dng vào neo như hình v,
cho biết 2mét có mt thanh neo
γ =18ΚΝ/
m
3
ϕ =30
ο
Neo
Bài tp 2:
Kim tra n định tường cc ván
và lc tác dng vào neo như hình v,
cho biết 3mét có mt thanh neo, cho
γ
n
=10KN/m
3
.
Neo
MNN
γ =10ΚΝ/m
3
ϕ =24
ο
®n
1
γ =10ΚΝ/m
3
ϕ =30
ο
®n
2
MNN
Bài tp 3:
Kim tra n định tường cc ván
và lc tác dng vào neo như hình v,
cho biết 4mét có mt thanh neo, cho
γ
n
=10KN/m
3
.
MNN
Neo
MNN
γ =10ΚΝ/
m
3
ϕ =30
ο
®n
1
γ =10ΚΝ/
m
3
ϕ =24
ο
®n
2
Bài tp 4:
Kim tra n định tường cc ván
và lc tác dng vào neo như hình v,
cho biết 4mét có mt thanh neo, cho
γ
n
=10KN/m
3
.
Neo
MNN
γ =18ΚΝ/
m
3
ϕ =30
ο
1
γ =10ΚΝ/
m
3
ϕ =24
ο
®n
2
Bài tp 5:
Kim tra n định tường cc ván
và lc tác dng vào neo như hình v,
cho biết 4mét có mt thanh neo, cho
γ
n
=10KN/m
3
.
Neo
γ =18ΚΝ/
m
3
ϕ =30
ο
1
γ =10ΚΝ/
m
3
ϕ =20
ο
®n
2
MNN
bài tập nền móng - Người đăng: Tài Năng Trẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bài tập nền móng 9 10 858