Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nền móng

Được đăng lên bởi phat1510
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 9646 lần   |   Lượt tải: 42 lần
BÀI TẬP LỚN NỀN MÓNG
Bài 1:
Cho một móng đơn chịu tải đúng tâm, với tải đứng tính toán là

sâu 2m so với mặt nền đất. Đất có

,

. Móng đặt

,

,mực nước ngầm ở rất sâu. Đáy móng hình vuông có cạnh là 2,4 m,
dày 0,6 m. Cột có tiết diện 30cm × 30 cm. Bê tông móng có mác 200 ( có
= 9000 KN/

loại có

,

=750 KN/

= 270000 KN/

). Thép trong móng dùng

. Lớp bê tong bảo vệ dày 5cm , hệ số

vượt tải n = 1,15.
Yêu cầu:
1. Kiểm tra sự ổn định của nền đất .
2. Tính toán và kiểm tra độ lún của tâm móng.
3. Kiểm tra móng có bị xuyên thủng không?
4. Tính toán và bố trí cốt thép cho móng.

Biết: Kết quả thí nghiệm nén đất như sau:
P (KN/
)

0

25

50

100

200

400

800

1

e

0,805

0,775

0,754

0,726

0,676

0,606

0,538

BÀI LÀM
1.

Kiểm tra sự ổn định của nền đất.

2

Điều kiện để nền đất ổn định:

Với:

3

Vì
Vậy nền đất ổn định.
Tính toán và kiểm tra độ lún của tâm móng.

2.

N
2m

(1)

0
1

(2)

2
3

(3)

1m

4

1m

5

1m
4

(4)

1m
(5)
1m

Bảng tính lún
Z(m)
Lớp Điểm

1
2
3
4

0

0

1

96,92

36

1

1

0,763

73,95

54

1

1

0,763

73,95

54

2
2
3
3
4

2
2
3
3
4

0,489
0,489
0,29
0,29
0,167

47,39
47,39
28,11
28,11
16,18

72
72
90
90
108

45

130,44 0,758

0,711

0,032

63

123,67 0,745

0,714

0,021

81

118,75 0,737

0,717

0,014

99

121,14 0,726

0,715

0,008

Ta có:
Kết luận: độ lún tại tâm móng nằm trong phạm vi cho phép. Vậy nền đất ổn định.
3.

Kiểm tra sự xuyên thủng của móng.

5

Điều kiện để móng không bị xuyên thủng:
Ta có:

Với

nên thỏa mãn điều kiện.

Vậy móng không bị xuyên thủng.
4.

Tính toán và bố trí thép cho móng.
Ta có:

6

Bố trí thép
Vì móng là móng vuông nên bố trí thép theo phương ngang và phương dọc là như
nhau.
Chọn

Chọn
Vậy chọn 13

Bài 2

7

Cho một cọc đơn được đóng vào dất như hình vẽ, cọc có chiều dài l = 10 m, cọc có
tiết diện vuông 35cm

35cm. trọng lượng riêng của bê tông là 25 kN/

lớp bê tông bảo vệ dày 3cm, thép trong cọc có

= 270000 KN/

,

.

2m

kN/

Lớp 1

Lớp1: cát pha sét có

Lớp 2

C = 7,7 KN/

Lớp 3

Lớp2: sét pha cát có:

= 18

,

2m
, dày 4m.

kN/

,

=1

l
= 19

,

3m
C = 20 KN/

,

=1

, dày 3m.

8

Lớp3: cát có:

= 20 KN/

, c =0,

, rất dày.
5m

Yêu cầu:
1. Tính và vẽ biểu đồ moment uốn trong cọc khi vận chuyển, dựng lắp.
2. Tính toán và bố trí cốt thép dọc cần để chịu uốn khi vận chuyển, dựng lắp.
3. Tính khả năng chịu tải của 1 cọc.

BÀI LÀM
1.

Tính và vẽ biểu đồ moment uốn trong cọc khi vận chuyển, dựng lắp.

Khi vận chuyển:
để Môment

khi vận chuyển cọc thì cần bố trí móc cẩu đặt cách đầu ...
BÀI TẬP LỚN NỀN MÓNG
Bài 1:
Cho một móng đơn chịu tải đúng tâm, với tải đứng tính toán là . Móng đặt
sâu 2m so với mặt nền đất. Đất có , ,
,m c n c ng m r t sâu. Đáy móng hình vuông có c nh là 2,4 m, ướ
dày 0,6 m. C t có ti t di n 30cm × 30 cm. Bê tông móng có mác 200 ( có ế
= 9000 KN/ , =750 KN/ ). Thép trong móng dùng
lo i = 270000 KN/ . L p bê tong b o v dày 5cm , h s
v t t i n = 1,15.ượ
Yêu cầu:
1. Kiểm tra sự ổn định của nền đất .
2. Tính toán và kiểm tra độ lún của tâm móng.
3. Kiểm tra móng có bị xuyên thủng không?
4. Tính toán và bố trí cốt thép cho móng.
Biết: Kết quả thí nghiệm nén đất như sau:
P (KN/
)
0 25 50 100 200 400 800
1
Bài tập nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nền móng - Người đăng: phat1510
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài tập nền móng 9 10 665