Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên lý cấu tạo kiến trúc

Được đăng lên bởi Thùy Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 2 lần
D

D

D4

C

C
S4

B

B

A

A

1
0.5m
0

1m

2

2m
4m

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

...

0
0.5m
1m
2m
4m

D4

6
5
4
3
21
A
B
C
D
S4
6
5
4
3
21
A
B
C
D
Bài tập nguyên lý cấu tạo kiến trúc - Người đăng: Thùy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập nguyên lý cấu tạo kiến trúc 9 10 914