Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phần hình chiếu

Được đăng lên bởi hthanhduoc-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3123 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài tập phần hình chiếu
1. Kết hợp các phương pháp vẽ hình chiếu, thực hiện các bản vẽ sau với các lớp: Duongtam,
Duongcoban, Duongkhuat, Matcat, Gán màu và đường nét cho từng lớp. (Với những hình có
hình chiếu trục đo, thực hiện vẽ hình chiếu trục đo)

1

2

2. Thực hiện bản vẽ hai hình chiếu với các lớp: Duongcoban, Duongtam, Duongkhuat, Matcat,
Kichthuoc. Gán màu và đường nét cho từng lớp.

3. Thực hiện các bản vẽ gồm 3 hình chiếu

3

4. Thực hiện vẽ các hình chiếu trục đo.

4

5

6

7

8

...
Bài tp phn hình chiếu
1. Kết hp các phương pháp v hình chiếu, thc hin các bn v sau vi các lp: Duongtam,
Duongcoban, Duongkhuat, Matcat, Gán màu và đường nét cho tng lp. (Vi nhng hình có
hình chiếu trc đo, thc hin v hình chiếu trc đo)
1
Bài tập phần hình chiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phần hình chiếu - Người đăng: hthanhduoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập phần hình chiếu 9 10 340