Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập PLC

Được đăng lên bởi Đinh Viết Thành
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành

BÀI TẬP PLC
Bài số1:
Lập trình cho băng tải:
-Đèn xanh báo hiệu hệ thống đang hoạt động
-Đèn đỏ báo hiệu hệ thống dừng hoạt động

Code:

-1-

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành

-2-

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành

bài số 2:
trong 1 cuộc thi có 3 đội chơi A, B ,C và có 1 MC dẫn chương trình:
khi MC đọc câu hỏi xong và nhấn chuông bắt đầu thì 3 đội sẽ nhấn chuông trả
lời câu hỏi đội nào nhấn chuông trước thì đội đó dành quyền trả lời
và 2 đội còn lại sẽ không nhấn chuông được
+ khi đội nào nhấn nút thì chuông
Của đội đó sẽ kêu và đèn sáng lên
+nếu MC chưa nhấn nút bắt đầu mà đã có
Đội nhấn trước thì đèn báo của đội đó sẽ
sáng và chuông sẽ kêu và đội này sẽ bi loại
ra khỏi câu hỏi đó. Sau khi kết thú một câu
hỏi thì MC sẽ nhấn nút RESET để bắt đầu
câu hỏi mới
(hình mô phỏng)

-3-

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành
Code:

-4-

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành

Bài tập số 3:

Viết chương trình điều khiển
GARAGE ô tô như sau:
Nhấn ON gara sẵn sang hoạt động:
+cảm biến CB1 nhận biết xe vào
+Cảm biến CB2 nhận biết x era
+đèn xanh sáng nếu GARAGE còn
chỗ
+đèn đỏ nhấp nháy và bảng hết chỗ
sáng
+nhấn OFF hệ thống dừng lại

Code:

-5-

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành
Bài tập số 4:

Cấp phôi

Đèn đỏ (DEN STOP) thì băng tải ko làm việc
Đèn xanh (DEN RUN) thì băng tải chạy
Lúc đầu băng tải đứng yên,sau khi nhấn START băng tải chạy và phôi sẽ được
cấp vào băng tải. Khi CB1 nhận biết sản phẩm thì phôi sẽ tiếp tục được cấp vào
băng tai. Khi cảm biên 2 nhận biết sản phẩm thì thì băng tải dừng. Đồng thời
xilanh B đi ra kẹp chi tiết. xilanh C mang đầu mũi khoan xuống khoan chi tiết
trong vong 30s. sau đó lanh B và C đi về cùng lúc. Và xilanh A đi ra đẩy chi tiết
rớt vào thùng.và xilanh A đi về. Sau đó băng tải tiếp tục chạy, và lập lại qui trình.
Code:
Bài số 5:
Đèn giao thông dung 1 timer

Viết chương trình điều khiển đèn giao thông cho
một ngã tư như sau:
Đỏ 25s, Xanh 20s, Vàng 5s.
n Đèn người đi bộ sẽ xanh khi Đèn giao
thông phía còn lại
Xanh và sẽ đỏ ở 2 đèn còn lại
n

Code:

-6-

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành
Bài số 6: đồ án
Xilanh dập chi tiết

Theo sơ đồ bước.
Code:
Bài số 7:
Nhấn START xi lanh A đi ra, sau đó xilanh B đi ra, sau đó xilanh C đi ra, đi về 9
lần. tiếp theo xilanh A và B đi về cùng lúc. Cuối cùng là xilanh B đi ra sau đó đi
về. hết ch...
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành
BÀI TẬP PLC
BÀI TẬP PLC
Bài số1:
Bài số1:
Lập trình cho băng tải:
-Đèn xanh báo hiệu hệ thống đang hoạt động
-Đèn đỏ báo hiệu hệ thống dừng hoạt động
Code:
- 1 -
Bài tập PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập PLC - Người đăng: Đinh Viết Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập PLC 9 10 39