Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập PLC

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
LỜI NÓI ĐẦU
Hầu hết các hãng chế tạo PLC đều có 3 ngôn ngữ lập trình được coi là
tương đương nhau đó là LAD, FBD và STL. Ngoài ra, một số hãng còn có các
ngôn ngữ lập trình khác như hãng Siemens (đã được giới thiệu trong tài liệu
phần lý thuyết). Tuy nhiên, hầu hết các sinh viên và cán bộ kỹ thuật đều đã được
nghiên cứu và học môn học kỹ thuật số. Vì vậy, cuốn tài liệu này tập trung vào
hướng dẫn giải bài tập bằn ngôn ngữ FBD. Đây là một ngôn ngữ rất dễ tiếp cận
và dễ sử dụng cũng như rất phù hợp với tư duy logic của con người.
PLC có hai phương pháp lập trình chính đó là lập trình tuyến tính và lập
trình có cấu trúc. Trong thực tế để giải quyết các bài toán đơn giản người ta
thường dùng phương pháp lập trình tuyến tính, còn các bài toán phức tạp thì
thường dùng phương pháp lập trình có cấu trúc.
Để thuận tiện cho việc lập trình cũng như việc kiểm tra kết quả và giải
quyết các rắc rối khi lập trình, PLC chia ra thành các Network. Chúng ta có thể
phân chia mỗi phần công việc nhỏ thành một Network. Khi hệ thống PLC làm
việc nó sẽ tự động liên kết các Network này lại với nhau. Mặt khác khi làm việc
PLC sẽ thực hiện tuần tự các Network từ Network đầu tiên đến Network cuối
cùng.
PLC là thiết bị logic khả trình nên có rất nhiều phương án lập trình, trong
cuốn tài liệu này đưa ra một phương án giải quyết yêu cầu bài toán giúp các bạn
mới học lập trình PLC dễ tiếp cận với thiết bị. Trong cuốn tài liệu khác của cùng
tác giả sẽ trình bày cách giải quyết bài toán theo phương án khác. Ngoài ra, một
số bài toán trong tài liệu có sử dụng một số phần mềm mô phỏng như SPS-VISU
hoặc Lockout. Các bạn đọc có thể cài đặt phần mềm đó và tiến hành mô phỏng
hệ thống.
Tài liệu chia làm hai phần:

1

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
Phần I: giải quyết các bài toán đơn giản bằng phương pháp lập trình tuyến
tính
Phần II: Các bài toán có yêu cầu phức tạp và được giải quyết bằng phương
pháp lập trình có cấu trúc
Tài liệu biên soạn cho các bạn sinh viên, các bạn có nhu cầu tìm hiểu về
kỹ thuật lập trình PLC và phương án thiết kế hệ thống dùng bộ logic khả trình
này chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong quý bạn đọc đóng góp ý
kiến. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Email: nxcongutehy@yahoo.com.

2

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Phần I
Các bài tập đơn giản và thực hiện theo ...
Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300
Giảng viên: Nguyn Xuân Công ĐHSP KT Hưng Yên
1
LỜI NÓI ĐẦU
Hầu hết các hãng chế tạo PLC đều 3 ngôn ngữ lập trình được coi là
tương đương nhau đó LAD, FBD STL. Ngoài ra, một số hãng n c
ngôn ng lập trình khác như hãng Siemens (đã được giới thiệu trong tài liu
phần lý thuyết). Tuy nhiên, hu hết các sinh viên và cán bkỹ thuật đều đã được
nghiên cứu và học môn học kỹ thuật số. Vì vậy, cuốn tài liu này tập trung vào
hướng dẫn giải bài tập bằn ngôn ngữ FBD. Đây là một ngôn ngrất dễ tiếp cận
và dễ sdụng cũng như rất phù hợp với tư duy logic của con người.
PLC hai phương pháp lập trình chính đó lập trình tuyến tính và lập
trình cu trúc. Trong thực tế để giải quyết các bài toán đơn giản người ta
thường dùng phương pháp lập trình tuyến tính, còn các i toán phức tạp thì
thường dùng phương pháp lập trìnhcu trúc.
Để thuận tin cho việc lập trình cũng như việc kiểm tra kết quả và giải
quyết các rắc rối khi lập trình, PLC chia ra thành các Network. Chúng ta th
phân chia mỗi phần ng việc nhthành một Network. Khi hthống PLC m
việc nó sẽ tđộng liên kết c Network này lại với nhau. Mặt khác khi làm việc
PLC sthực hiện tun tc Network từ Network đầu tiên đến Network cuối
cùng.
PLC là thiết blogic khả trình nên có rất nhiu phương án lập trình, trong
cuốn tài liu y đưa ra một phương án giải quyết yêu cu bài toán giúp các bn
mới học lập trình PLC dtiếp cận với thiết bị. Trong cuốn tài liu khác của cùng
tác gisẽ trình bày cách gii quyết i toán theo phương án khác. Ngoài ra, một
số bài toán trong tài liệu có sử dụng một số phần mm mô phỏng như SPS-VISU
hoặc Lockout. Các bạn đọc có thi đặt phần mm đó và tiến hành phỏng
hệ thống.
Tài liu chia làm hai phần:
Bài tập PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập PLC - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Bài tập PLC 9 10 840