Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Viet Phu Nguyen
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. XÁC ĐỊNH CÁC PHẢN LỰC LIÊN KẾT

HA

VA
HA  0

VA  4(kN )

VD  2(kN )

VD
HỆ LỰC CÂN BẰNG

1. XÁC ĐỊNH CÁC PHẢN LỰC LIÊN KẾT

HA  0

VA  4(kN )

BẰNG PPMCN XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRÊN CÁC MẶT CẮT NGANG

VD  2( kN )

Nộilựctrênmặtcắtngangqua K

PHẦN HỆ ĐƠN GIẢN
(svnênchọn)

CHỌN PHẦN TRÁI

HA  0

M x( K )
N z( K )
Qy( K )

HỆ LỰC CÂN BẰNG

DÙNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐỂ XÁC ĐỊNH 3 THÀNH
PHẦN NỘI LỰC

Nộilựctrênmặtcắtngangqua K

HA  0

M x( K )
N z( K )
Qy( K )

KẾT QUẢ NỘI LỰC TÍNH TRÊN PHẦN TRÁI

CHỌN PHẦN PHẢI

M x( K )
N

TƯƠNG HỖ BẰNG
NHAU

(K )
z

Qy( K )
KẾT QUẢ NỘI LỰC TÍNH TRÊN PHẦN PHẢI

N

(K )
z

0

Qy( K )  2(kN )

M x( K )  2.3  2  4(kN .m)

NộilựctrênmặtcắtngangquaB

M

tr

( Btr )
x

N

( Btr )
z
HỆ LỰC CÂN BẰNG

Q

( Btr )
y

DÙNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐỂ XÁC ĐỊNH 3 THÀNH
PHẦN NỘI LỰC

NộilựctrênmặtcắtngangquaB

M

tr

( B tr )
x

N
Q

( Btr )
y

( Btr )
z

NộilựctrênmặtcắtngangquaB

B

ph

M

( B ph )
x

N
Q

ph

( B ph )
z

HỆ LỰC CÂN BẰNG

( B ph )
y
DÙNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG ĐỂ XÁC ĐỊNH 3 THÀNH
PHẦN NỘI LỰC

NộilựctrênmặtcắtngangquaB

M

( B ph )
x

N
Q

ph

( B ph )
y

( B ph )
z

NộilựctrênmặtcắtngangquaC

tr

PHẦN HỆ ĐƠN GIẢN

C

tr

NộilựctrênmặtcắtngangquaC

ph

PHẦN HỆ ĐƠN GIẢN

C

ph

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sức bền vật liệu - Người đăng: Viet Phu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập sức bền vật liệu 9 10 163