Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Viet Phu Nguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. XÁC ĐỊNH CÁC PHẢN LỰC LIÊN KẾT

HA

VA
HA  0

VA  4(kN )
VD  2( kN )

VD
HỆ LỰC CÂN BẰNG

1. XÁC ĐỊNH CÁC PHẢN LỰC LIÊN KẾT

HA  0

VA  4(kN )

VD  2(kN )

VẼ NHANH: (Nz), (Qy), (Mx)

2. CÁCH VẼ NHANH BIỂU ĐỒ
2.1.Cáchvẽnhanhbiểuđồ(Qy) –theocácthànhphầnlựcvuônggócvớithanh
Lưuý.
Tínhchấtbiểuđồ(Qy)trongđoạnphụthuộcvàotảitrọngphânbố
Tạiđiểmcólựctậptrungthìcóbướcnhảytrênbiểuđồ,khôngcólựctậptrungthìkhôngcóbướcnhảy.

Phátbiểu:
Đidọctrụcthanhtừtráisangphải.
Bắtđầutrênđườngchuẩn:
Tạiđiểmcólựctậptrungthìbiểuđồcóbướcnhảyđộlớnbướcnhảybằnggiáthịcủalựctậptrung,chiềunhảycùngchiềuvớichiềuthựccủalựctậptrung.
Trongđoạnkhôngcólựcphânbố,đườngbiểuđồsongsongvớiđườngchuẩn.
Trongđoạndàilcólựcphânbốđềuq,đườngbiểuđồlàbậcnhấtdốcdầntheochiềucủalựcphânbố,lượngthayđổitungđộtrênchiềudàil làql.
Nếuchấmdứttrênđườngchuẩnthìđúng.

2. CÁCH VẼ NHANH BIỂU ĐỒ
2.2.Cáchvẽnhanhbiểuđồ(Mx)
Lưuý:Cónhiềucáchvẽnhanh,sauđâytatìmhiểucáchvẽphụtheobiểuđồlựccắt(Qy).
Tínhchấtbiểuđồ(Mx)trongđoạnnhư:bậc,tínhđơnđiệu,lượngtăng–
lượnggiảm,cựctrịphụthuộcbiểuđồ(Qy).Bềlõmphụthuộcvàochiềutảitrọngphânbố.
Tạiđiểmcómômentậptrungthìcóbướcnhảytrênbiểuđồquytắcnhảynênnhớđếnquytắccổbàntay,khôngcómômentậptrungthìkhôngcóbướcnhảy.

Xemcáchvẽquavídụsau:

BT1.1

Nz

4

+

kN

2
2

6

-

2
2
2
4

Qy

kN
Mx

kN .m

BT1.2

4
2

4
+
2

-

2
4
1

8

+

BT1.3

2,5
2,5

2,5

+

1,5

2
-

1,5

4

1

+

1,5
2

BT1.4

2
2
1

-

1

1

-

+

3

2
1

2

BT1.5:Bàitoánphẳngtổngquát

P2
P1
M
A

q

C
B

P3

E

D

Phântíchlựcxiêntrụcthành

PhântíchP2thànhP2z,P2y

lựcngangtrụcvàlựcdọctrục

Phântíchqthànhqz,qy

P2
P2y

P1
M

qy

C

A
B

P2z

q
qz

P3
D

E

P2
P2y

P1
M

qy

C

A
B

q

P2z

qz

P3

E

P3

E

P3

E

D

Sơđồtínhtươngđương
P2y

P1
M

qy

C

A
B

qz

P2z

D

Tìmphảnlựcliênkết

P2y

P1

HA

M

qy

C

A
B

P2z

qz

D

Hệđãxácđịnhđầyđủngoạilực

VA

VE

P2y

P1

HA

M

qy

C

A
B

P3
qz

P2z

E

D

Hệđãxácđịnhđầyđủngoạilực

VA

VE
P2y

P1
M

qy

C

A

E

(Qy)
B

(Mx)

D
Theocácthànhphầnlựcngangtrụcvàmômentrongcùngmặtphẳng

VA

HA

VE

C

A

(Nz)
B

P2z
Theocácthànhphầnlựcdọctrục

P3
qz

D

E

2.3.Cáchvẽnhanhbiểuđồ(Nz)
q =2P/l

P

3P

A

B
l

C
l

D
l

q =2P/l

2P

P

3P

A

B
l

C
l

D
l

PHÁT BIỂU:
Đitừtráisangphảihoặctừphảisangtráidọctheotrụcthanh:
Bắtđầutrênđườngchuẩn:
-Tạiđiểmcólựcdọctậptrung,biểuđồcóbướcnhảy,độlớnbướcnhảybằnggiátrịlựcdọctậptrung.
Nhảyvềphíamiềnâmnếulựctậptrungcùngchiềuvớichiềuđi.
Nhảyvềphíamiềndươngnếulựctậptrungngượcchiềuvớichiềuđi.
-Trongđoạnkhôngcólựcdọctậptrung:đườngbiểuđồsongsongvớiđườngchu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sức bền vật liệu - Người đăng: Viet Phu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tập sức bền vật liệu 9 10 114