Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi rose-trinh89-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần










Bài số 01
Từ điều kiện bền ứng suất pháp, xác định kích thước a, h của mặt cắt. Biết P=1kN, q=10kN/m,
b=0,8m, [σ]k=3kN/cm2, [σ]n=9kN/cm2







Bài số 02
Dầm chịu lực như hình vẽ. Kiểm tra điều kiện bền của dầm trong hai trường hợp i, ii. Cho I số 18,
P=160kN, a=0,35m, [σ]=16kN/cm2




















Bài số 03
Dầm thép chịu lực như hìnhvẽ. Mặt cắt ngang gồm 2U số 18 và 2 tấm thép dày 12mm ghép lại.
Tìm tải trọng q có thể tác dụng lên dầm, sau đó kiểm tra bền ứng suất tiếp. Cho a=1m,
[σ]=16kN/cm2, [τ]=9kN/cm2

 






















Bài số 04
Theo điều kiện bền ứng suất pháp, xác định giá trị cho phép của tải trọng P. Cho [σ]k=4,8kN/cm2,
[σ]n=12kN/cm2, a=1m.















Bài số 05
Xác định số hiệu thép chữ U của dầm chịu lực như hình vẽ. Kiểm tra bền ứng suất tiếp. Cho
a=1m, [σ]=16kN/cm2














Bài số 06, 07
Tính độ võng tại A và góc xoay tại B của dầm chịu lực như hình vẽ theo phương pháp tích phân
bất định và nhân biểu đồ. Cho E, Jx, q, a.
























Bài 06





Bài 07

Bài số 08, 09
Tính độ võng tại C và góc xoay tại D của dầm chịu lực như hình vẽ.












Bài 08





















Bài 09

Bài số 10, 11
Tính chuyển vị theo phương thẳng đứng và phương ngang của hệ thanh chịu lực như hình vẽ.

















Bài 10











Bài 11









...
Bài số 01
Từ điều kiện bền ứng suất pháp, xác định kích thước a, h của mặt cắt. Biết P=1kN, q=10kN/m,
b=0,8m, [σ]
k
=3kN/cm
2
, [σ]
n
=9kN/cm
2




Bài số 02
Dầm chịu lực như hình vẽ. Kiểm tra điều kiện bền của dầm trong hai trường hợp i, ii. Cho I số 18,
P=160kN, a=0,35m, [σ]=16kN/cm
2


Bài số 03
Dầm thép chịu lực như hìnhvẽ. Mặt cắt ngang gồm 2U số 18 2 tấm thép dày 12mm ghép lại.
Tìm tải trọng q có thể tác dụng lên dầm, sau đó kiểm tra bền ứng suất tiếp. Cho a=1m,
[σ]=16kN/cm
2
, [τ]=9kN/cm
2




Bài số 04
Theo điều kiện bền ứng suất pháp, xác định giá trị cho phép của tải trọng P. Cho [σ]
k
=4,8kN/cm
2
,
[σ]
n
=12kN/cm
2
, a=1m.




 
Bài số 05
Xác định số hiệu thép chữ U của dầm chịu lực như hình vẽ. Kiểm tra bền ứng suất tiếp. Cho
a=1m, [σ]=16kN/cm
2



Bài tập sức bền vật liệu - Trang 2
Bài tập sức bền vật liệu - Người đăng: rose-trinh89-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập sức bền vật liệu 9 10 320