Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành Kỹ thuật phản ứng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH
KỸ THUẬT PHẢN ỨNG

1

THỜI GIAN LƯU

BÀI 1:

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:
- Khảo sát thời gian lưu của hệ thống bình khuấy mắc nối tiếp theo mô hình dãy
hộp.
- Xác định hàm phân bố thời gian lưu thực với phổ thời gian lưu lý thuyết.
- Tìm hiểu các cận của mô hình dãy hộp và thong số thống kê của mô hình thí
nghiệm.
II.

LÝ THUYẾT:
1. Thời gian lưu:

Định nghĩa: Thời gian lưu của một phần tử trong hệ là thời gian phần tử đó lưu
lại trong bình phản ứng hay trong thiết bị phản ứng bất kì cần khảo sát.
Những phần tử lưu chất khác nhau sẽ đi những quãng đường khác nhau trong
thiết bị và mất những khoảng thời gian khác nhau. Dựa trên các hàm phân bố thời
gian lưu xác định, ta có thể đánh giá tương quan về dòng chuyển động trong thiết bị,
các nhược điểm khi thiết kế như vùng chảy tù, chảy tắt, phân lớp…từ đó mà ta khắc
phục nhược điểm của thiết bị.
Dựa trên phổ thời gian lưu mà ta có thể vận hành tối ưu và qua đó thiết lập các
thong số, phương pháp điều khiển cũng như tối ưu hóa trong thiết bị.
t
t

Thời gian thu gọn   

t





t
V

là tỷ số giữa thời gian lưu của phần tử bất kì và

thời gian lưu trung bình của toàn hệ.
Với:

V là thể tích của hệ bình phản ứng
V là lưu lượng của dòng lưu chất vào thiết bị phản ứng

2. Các phương pháp đánh dấu:
Để đo thời gian lưu, mà trong thời gian đó một phần tử xác định lưu lại trong
một hệ dòng chảy, người ta phải phân biệt nó với các phần tử khác bằng cách đánh
dấu. Các phần tử đánh dấu phải có đặc điểm là không được ảnh hưởng và khác biệt
với các phẫn tử tạo nên tương quan trong hệ.
2

Các loại chất chỉ thị đánh dấu đối với môi trường lỏng có thể là: Dung dịch màu,
các chất phóng xạ, các chất đồng vị phóng xạ ổn định, các hạt rắn phát sáng…
Các loại chất chỉ thị thích hợp ta có thể để nó vào hệ theo 2 kiểu:
-

Tín hiệu ngẫu nhiên.

-

Tín hiệu xác định: tín hiệu tuần hoàn và tín hiệu không tuần hoàn.

-

Để khảo cứu thiết bị, người ta dung loại tín hiệu xác định không tuần hoàn,
loại tín hiệu này có thể được tạo ra nhờ:
 Đánh dấu bằng va chạm (tín hiệu xung)
 Đánh dáu bằng cách cho nhập liệu vào lien tục một lượng xác định (tín
hiệu bậc).
 Đánh dấu bằng cách cho nhập liệu chiếm chỗ toàn bộ trong hệ.

-

Trong thí nghiệm này ta chọn loại đánh dấu bằng va chạm (xung)

-

Loại đánh dấu này thường thích hợp với chất chỉ thị là chất màu.

-

Ta có thể biểu diễn hàm phân bố mật độ xác suất thời gian lưu:

CIra
CIra (t )
f (t )  vao  *
CI
CI  (t )
3. Bình phản ứng lý tưởng:
a. Bình khuấy lý tưởng: có tín...
1
BÀI TẬP THỰC HÀNH
KỸ THUẬT PHẢN ỨNG
Bài tập thực hành Kỹ thuật phản ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành Kỹ thuật phản ứng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập thực hành Kỹ thuật phản ứng 9 10 189