Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiện trên máy CNC

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP TIỆN APOLO
Bài tập 1

1,5x45°

R1
,5
12
24
30

1

Ø29

Ø18

,5
1
R

Ø15

0,5x45°

Ø21

28

Ø13

Bài tập 2

1,5x45°
10
14
27
40

2

Bài tập 3
38

M8x1

Ø8

Ø26

0,8x45°

R9

R9
10
1x45°

15,59

3

16

4

Bài tập 4

30
10

10

,5
R2

1x45°

2,5

5

Ø28

Ø18

Ø8

R2
,

5

R2
,5

1x45°

6

Bài tập 5

40°

1

1,5
6

Ø12
Ø18
Ø28

1

5

1x45°
2
3

16
29

7

8

...
1
BI TP TIN APOLO
Bi tp 1
Ø15
Ø18
Ø29
12
24
30
R1,5
0,5x45°
1,5x45°
R1,5
Bài tập tiện trên máy CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tiện trên máy CNC - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập tiện trên máy CNC 9 10 334