Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TIỆN

Được đăng lên bởi minhtanx2
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP TIỆN
Bài 1 (Hình 1)
 Dao T0202:
S = 2000 v/p; F (f) = 0.2 mm/v
 Dao T0404:
S = 3000 v/p; F (f) = 0.15 mm/v

Hình 1
Bài 2 (Hình 2)
Dao T0202
 Khỏa mặt đầu:
S = 2000v/p
F = 0.3 mm/v
 Tiện thô:
S = 2500 v/p
F = 0.3 mm/v

...
BÀI TẬP TIỆN
Bài 1 (Hình 1)
Dao T0202:
S = 2000 v/p; F (f) = 0.2 mm/v
Dao T0404:
S = 3000 v/p; F (f) = 0.15 mm/v
Hình 1
Bài 2 (Hình 2)
Dao T0202
Khỏa mặt đầu:
S = 2000v/p
F = 0.3 mm/v
Tiện thô:
S = 2500 v/p
F = 0.3 mm/v
BÀI TẬP TIỆN - Người đăng: minhtanx2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TẬP TIỆN 9 10 885