Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tính toán động cơ

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP:
Loại động cơ: Xăng.
Công suất (Kw): 40.
Tỷ số nén :7.6.
Tốc dộ Vg/ph :2200.
Số xy lanh : 4.
Yêu cầu: Dựa vào các thông số cho trước để tính toán:
+ Tính toán nhiệt và xác định đồ thị công P-V.
+Tính toán động lực học:động lực học của cơ cấu piston trục khuỷu,thanh truyền.
+Vẽ đồ thị chuyển vị (x),vận tốc (v) và gia tốc (j) của piston; đồ thị lực tiếp
tuyến(T);lực pháp tuyến(z),lực ngang(N) và đồ thị vecto chịu tải tác dụng lên chốt
khuỷu.

PHẦN I : TÍNH TOÁN NHIỆT
1.1 chọn thông số nhiệt
1) áp suất không khí nạp p0
- Áp suất môi trường p0 là áp suất khí quyển. Với động cơ không tăng áp ta có áp
suất khí quyển bằng áp suất trước xupap nạp nên ta chọn:
P0 = 0,1(Mpa)
2) Nhiệt độ không khí nạp mới T0
- Nhiệt độ môi trường được chọn lựa theo nhiệt độ bình quân của cả năm. Với động
cơ không tăng áp ta có nhiệt độ môi trường bằng nhiệt độ trước xupap nạp nên:
T0 = 290C = 3020K.
3) Áp suất khí nạp trước xupap nạp pk
Pk = P0 (MPa)
4) Nhiệt độ khí nạp trước xupáp nạp :
T0 = Tk
5) Áp suất cuối quá trình nạp (pa) :
Pa = (0.8 ÷ 0.95) po (MPa)
Chọn Pa = 0.8 po
1

6) Chọn Áp suất khí sót pr :
- Áp suất khí thải pr có thể chọn trong phạm vi:
pr = (1,05-1,12)po (MPa)
Chọn pr = 1.1 po
7) Nhiệt độ khí sót Tr:
Nhiệt độ khí sót Tr phụ thuộc vào chủng loại động cơ. Thông thường ta có thể
chọn:
Tr = (900 – 1100)oK
Chọn Tr = 1000 oK

8) Độ tăng nhiệt độ khí nạp mới
Mức độ sấy nóng môi chất
chủ yếu phụ thuộc vào loại động cơ Xăng hay
Diesel. Với động cơ Xăng ta chọn:
= 0 ÷ 20
Chọn
9) Hệ số nạp thêm
Hệ số nạp thêm
chọn:

1

= 15

1:

phụ thuộc chủ yếu vào pha phối khí. Thông thường ta có thể

1

= (1,02 – 1,07)

Chọn
10) Hệ số quét buồng cháy

1=

1.04

2:

Với các động cơ không tăng áp ta thường chọn hệ số quét buồng cháy
2=

11) Hệ số hiệu đính tỉ nhiệt

t:

2

1

2

là:

Hệ số hiệu đính tỉ nhiệt
đính:

t

được chọn theo hệ số dư lượng không khí

t



để hiệu

= 1.15

12) Hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm Z  z :
Hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm z  z phụ thuộc vào chu trình công tác của động cơ.
Với các loại động cơ Xăng ta thường chọn:
 z = 0.75 ÷ 0.92

Chọn  z = 0.85
13) Hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm b b :
Hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm b b tuỳ thuộc vào loại động cơ Xăng hay Diesel. Với
các loại động cơ Xăng ta chọn:
b = 0.85 ÷0.95

Chọn b = 0.9
14) Chọn hệ số dư lượng không khí α :
α = 0.85 ÷0.95
Chọn α = 0.85
15) Chọn hệ số điền đầy đồ thị công  d :
Hệ số hiệu đính đồ thị công  d phụ thuộc vào loại động cơ Xăng hay Diesel. Với
các động cơ Xăng ta chọn:
 d = 0.9...
1
BÀI TẬP:
 g.
40.
 :7.6.
Tc d Vg/ph :2200.


-V.




PHẦN I : TÍNH TOÁN NHIỆT
1.1 chọn thông số nhiệt
1) áp suất không khí nạp p
0
- Á p
0


P
0
= 0,1(Mpa)
2) Nhiệt độ không khí nạp mới T
0
- 

T
0
= 29
0
C = 302
0
K.
3) Áp suất khí nạp trước xupap nạp p
k
P
k
= P
0
(MPa)
4) Nhiệt độ khí nạp trước xupáp nạp :
T
0
= T
k
5) Áp suất cuối quá trình nạp (p
a
) :
P
a
= (0.8 ÷ 0.95) p
o
(MPa)

a
= 0.8 p
o
Bài tập tính toán động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tính toán động cơ - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập tính toán động cơ 9 10 977