Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm vận tải

Được đăng lên bởi Chi Pi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. vận tải là hoạt động:
a. độc lập
b. sx vật chất
c. kinh tế đặc thù
d. all ý trên
1. sản phẩm vận tải:
a. giống như các sản phẩm khác
b. có thể dự trữ đc
c. quá trình tiêu dùng gắn với quá trình sx
d. ko có ý nào đúng
2. hình thức vận chuyển mà người chuyên chở chịu trách nhiệm trên toàn bộ hành trình là
a. nhiều chặng
b. chở suốt
c. đứt đoạn
d. ko đáp án đúng
3. vận tải có tác động đến
a. hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp
b. cán cân thanh toán
c. cơ cấu hàng hoá và thị trường
d. all đúng
4. điều kiện vận tải mà người bán có khả năng vận tải và thông quan nhập khẩu là
a. CPT
b. FCA
c. DDU
d. DDP
5. không nên dành quyền vận tải khi:
a. thị trường cạnh tranh khốc liệt
b. chênh lệch giá CIF và FOB cao
c. có khả năng thông quan xuất nhập khẩu
d. muốn chủ động giao nhận hàng
6. chức năng cảng biển :
a. neo đậu tàu
b. phục vụ hàng hoá và tàu
c. cả 2 ko phải
d. a và b đúng
7. DDCW dùng để chỉ:
a. trọng lượng tịnh hàng hoá
b. trọng lượng cả bì
c. trọng lượng tính trên đơn vị thể tích
d. all ko đúng
8. dung tích đăng ký tịnh là
a. toàn bộ các khoảng trống trên tàu
b. các khoảng trống khép kín trên tàu
c. khoảng trống khép kín và phòng thủy thủ thuyền trưởng
d. khoảng trống khép kín kèm phòng vui chơi giải trí

9. trọng tải tịnh bằng
a. trọng lượng hàng hoá trên tàu
b. trọng lượng vật phẩm tiêu dùng cho hành trình
c. hành lý thủ thủ và thuyền trưởng
d. all đúng
10. xuyemax là
a. tàu của xuye
b. tàu đuợc tự do đi qua xuye
c. tàu lớn nhất có thể đi qua xuye
d. ko đáp án nào đúng
11. tàu trẻ là tàu có tuổi
a. 8-10
b. 10-12
c. 12-14
d. 14-18
13. tàu chợ là tàu
a. chuyên chở Container
b. ko thưởng phạt xếp dỡ
c. cước phí do thoả thuận
d. chạy tuyến ko cố định
14. khi thuê tàu chợ, điền giấy lưu cước tàu chợ thường là do
a. chủ tàu
b. chủ hàng.
c. môi giới
d. ko đáp án đúng
15. vận đơn đường biển ko là
a. xác nhận quyền sở hữu hàng hoá
b. xác nhận việc nhận hàng lên tàu
c. xác nhận 1 hợp đồng bảo hiểm
d. xác nhận 1 hợp đồng chuyên chở
16. việt nam đã tham gia
a. quy tắc haye
b công ước hambur
c. nghị định thư SDR
d. ko đáp án đúng
17. thời hạn đc coi là tổn thất toàn bộ theo luật Anh khi
a. tàu ko về cảng chỉ định sau 3 tháng
b tàu ko về cảng chỉ định sau 60 ngày
c. tàu gặp bão về muộn 45 ngày
d. tàu rời cảng đi 90 ngày chưa đến cảng đích
18. chở hàng súc vật sống đc quy định trong
a. quy tắc haye
b công ước hambur
c. luật thương mại quốc tế
d. hiệp định của WTO
19. nguyên tắc suy đoán lỗi đc áp dụng trong

a. quy tắc haye
b. công ước hambur
c. luật hàng ...
1. vận tải là hoạt động:
a. độc lập
b. sx vật chất
c. kinh tế đặc thù
d. all ý trên
1. sản phẩm vận tải:
a. giống như các sản phẩm khác
b. có thể dự trữ đc
c. quá trình tiêu dùng gắn với quá trình sx
d. ko có ý nào đúng
2. hình thức vận chuyển mà người chuyên chở chịu trách nhiệm trên toàn bộ hành trình là
a. nhiều chặng
b. chở suốt
c. đứt đoạn
d. ko đáp án đúng
3. vận tải có tác động đến
a. hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp
b. cán cân thanh toán
c. cơ cấu hàng hoá và thị trường
d. all đúng
4. điều kiện vận tải mà người bán có khả năng vận tải và thông quan nhập khẩu là
a. CPT
b. FCA
c. DDU
d. DDP
5. không nên dành quyền vận tải khi:
a. thị trường cạnh tranh khốc liệt
b. chênh lệch giá CIF và FOB cao
c. có khả năng thông quan xuất nhập khẩu
d. muốn chủ động giao nhận hàng
6. chức năng cảng biển :
a. neo đậu tàu
b. phục vụ hàng hoá và tàu
c. cả 2 ko phải
d. a và b đúng
7. DDCW dùng để chỉ:
a. trọng lượng tịnh hàng hoá
b. trọng lượng cả bì
c. trọng lượng tính trên đơn vị thể tích
d. all ko đúng
8. dung tích đăng ký tịnh là
a. toàn bộ các khoảng trống trên tàu
b. các khoảng trống khép kín trên tàu
c. khoảng trống khép kín và phòng thủy thủ thuyền trưởng
d. khoảng trống khép kín kèm phòng vui chơi giải trí
Bài tập trắc nghiệm vận tải - Trang 2
Bài tập trắc nghiệm vận tải - Người đăng: Chi Pi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm vận tải 9 10 295