Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập truyền động điện

Được đăng lên bởi Ngô Văn Thái
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Bài 1: Cho hệ T-Đ với các thông số của động cơ điện một chiều như sau:
Pđm 1,5
nđm 2650
Uđm 160 V
Iưđm 8 A
Rư 1,4 Ω
Lư
3,3 mH
J
0,1 kg.m2
Yêu cầu:
1. Tính toán thiết kế bộ điều chỉnh dòng điện, tốc độ động cơ trong hệ trên.
2. Mô phỏng hệ trên bằng Matlab – simulink trong trường hợp không tải, có tải không đổi, có
tải thay đổi.
Bài 2: Cho các thông số của động cơ không đồng bộ roto lồng sóc:
P=3,7Kw Udm =380V, fdm=50Hz, p=2
Rs = 0.01965 Ω; Ls= 0.0397 Hm
Rr = 0.01909Ω; Lr= 0.0397 Hm
Lm =1.354Hm
Yêu cầu:
1. Hãy xây dựng mô hình của động cơ trên hệ tọa độ αβ và trên hệ tọa độ dq.
2. Mô phỏng bằng Matlab – simulink và nhận xét kết quả.
Bài 3:
Cho nguồn một chiều Vdc = 200V. Sử dụng phương pháp điều chế vector không gian tạo ra điện áp
trên tải ba pha. Sử dụng phần mềm Matla-Simulink mô phỏng hệ thống trên với các thông số khác
tự chọn.
Chú ý:
- Sinh viên có thể chọn 1 trong ba bài trên.
- Yêu cầu bài làm cá nhân, nếu có 2 bài giống hệt nhau hoặc gần giống nhau trở lên kết
quả sẽ không được công nhận.
- Những bài có nội dung không đầy đủ, không đảm bảo sẽ không được công nhận.
- Trong trường hợp bài không được công nhận, sinh viên vẫn phải dự thi bình thường.

...
BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Bài 1: Cho hệ T-Đ với các thông số của động cơ điện một chiều như sau:
Pđm 1,5
nđm 2650
Uđm 160 V
Iưđm 8 A
Rư 1,4 Ω
Lư 3,3 mH
J 0,1 kg.m2
Yêu cầu:
1. Tính toán thiết kế bộ điều chỉnh dòng điện, tốc độ động cơ trong hệ trên.
2. phỏng hệ trên bằng Matlab simulink trong trường hợp không tải, tải không đổi,
tải thay đổi.
Bài 2: Cho các thông số của động cơ không đồng bộ roto lồng sóc:
P=3,7Kw Udm =380V, fdm=50Hz, p=2
Rs = 0.01965 Ω; Ls= 0.0397 Hm
Rr = 0.01909Ω; Lr= 0.0397 Hm
Lm =1.354Hm
Yêu cầu:
1. Hãy xây dựng mô hình của động cơ trên hệ tọa độ αβ và trên hệ tọa độ dq.
2. Mô phỏng bằng Matlab – simulink và nhận xét kết quả.
Bài 3:
Cho nguồn một chiều Vdc = 200V. Sử dụng phương pháp điều chế vector không gian tạo ra điện áp
trên tải ba pha. Sử dụng phần mềm Matla-Simulink phỏng hệ thống trên với các thông số khác
tự chọn.
Chú ý:
- Sinh viên có thể chọn 1 trong ba bài trên.
- Yêu cầu bài làm nhân, nếu có 2 bài giống hệt nhau hoặc gần giống nhau trở lên kết
quả sẽ không được công nhận.
- Những bài có nội dung không đầy đủ, không đảm bảo sẽ không được công nhận.
- Trong trường hợp bài không được công nhận, sinh viên vẫn phải dự thi bình thường.
Bài tập truyền động điện - Người đăng: Ngô Văn Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập truyền động điện 9 10 98