Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật liệu

Được đăng lên bởi Kí Ức
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP – TIỂU LUẬN
MỖI NHÓM PHẢI LÀM ĐỦ 7 BÀI TẬP VÀ 7 BÀI TIỂU LUẬN
- Nộp bài sau khi học xong chương có bài tâp hay tiểu luận của chương đó.
- In bản cứng có đóng bìa đầy đủ.
- Thiếu bài nào xem như là điểm 0 của bài đó.
BÀI TẬP
1.

Hãy giới thiệu một số thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng vật liệu hiện đại.

2.

Vai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước
ta.

3.

Từ một trong các giản đồ pha loại I, II, III, trình bày quá trình kết tinh của hợp kim
điển hình khi làm nguội đủ chậm từ trạng thái lỏng, nêu rõ: đồ thị quá trình kết tinh, các
pha của hợp kim ở nhiệt độ thường, và tính chất của hợp kim ở trạng thái cân bằng.

4.

Chọn thép và xác định quy trình nhiệt luyện để chế tạo một trong các chi tiết sau:

5.

Chọn gang graphite thích hợp để chế tạo các chi tiết sau:

6.

Thành phần hỗn hợp chất dẻo và quy trình chế tạo sản phẩm: chai đựng nước, bồn
chứa nước, vỏ nhựa bút bi, thùng chứa chai nước ngọt,…

7.

Thành phần hỗn hợp chất dẻo và quy trình chế tạo sản phẩm: bánh răng nhỏ số
vòng quay đến 3000 v/ph, ống nhựa chịu nhiệt,…
TIỂU LUẬN:

1. Quá trình kết tinh của các hợp kim Fe – C, 0.4% C, 0.8% C, và 1.2% C khi làm nguội đủ
chậm từ trạng thái lỏng. Nêu nhận xét về tổ chức tế vi và tính chất của các hợp kim đó.
2. Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C cân bằng giả ổn định, 3.0% C, 4.3%C, và 5.0% C
khi làm nguội đủ nhanh. Nêu nhận xét về tổ chức tế vi và tính chất của các hợp kim đó.
3. Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại, các định luật khuếch tán (Fick 1 và Fick 2).
4. Dựa trên các định luật khuếch tán, xác định quan hệ giữa thời gian thấm C, nhiệt độ thấm,
và chiều dày lớp thấm C cho chi tiết.
5. Quá trình hóa già hợp kim Al – Cu
6. Khuôn tạo hình chất dẻo
7. Hệ thống thủy lực trong máy phun ép
1

GV: Nguyễn Thanh Điểu

2

...
BÀI TẬP – TIỂU LUẬN
MỖI NHÓM PHẢI LÀM ĐỦ 7 BÀI TẬP VÀ 7 BÀI TIỂU LUẬN
- Nộp bài sau khi học xong chương có bài tâp hay tiểu luận của chương đó.
- In bản cứng có đóng bìa đầy đủ.
- Thiếu bài nào xem như là điểm 0 của bài đó.
BÀI TẬP
1. Hãy giới thiệu một số thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng vật liệu hiện đại.
2. Vai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước
ta.
3. Từ một trong các giản đồ pha loại I, II, III, trình bày quá trình kết tinh của hợp kim
điển hình khi làm nguội đủ chậm từ trạng thái lỏng, nêu rõ: đồ thị quá trình kết tinh, các
pha của hợp kim ở nhiệt độ thường, và tính chất của hợp kim ở trạng thái cân bằng.
4. Chọn thép và xác định quy trình nhiệt luyện để chế tạo một trong các chi tiết sau:
5. Chọn gang graphite thích hợp để chế tạo các chi tiết sau:
6. Thành phần hỗn hợp chất dẻo và quy trình chế tạo sản phẩm: chai đựng nước, bồn
chứa nước, vỏ nhựa bút bi, thùng chứa chai nước ngọt,…
7. Thành phần hỗn hợp chất dẻo và quy trình chế tạo sản phẩm: bánh răng nhỏ số
vòng quay đến 3000 v/ph, ống nhựa chịu nhiệt,…
TIỂU LUẬN:
1. Quá trình kết tinh của các hợp kim Fe – C, 0.4% C, 0.8% C, và 1.2% C khi làm nguội đủ
chậm từ trạng thái lỏng. Nêu nhận xét về tổ chức tế vi và tính chất của các hợp kim đó.
2. Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C cân bằng giả ổn định, 3.0% C, 4.3%C, và 5.0% C
khi làm nguội đủ nhanh. Nêu nhận xét về tổ chức tế vi và tính chất của các hợp kim đó.
3. Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại, các định luật khuếch tán (Fick 1 và Fick 2).
4. Dựa trên các định luật khuếch tán, xác định quan hệ giữa thời gian thấm C, nhiệt độ thấm,
và chiều dày lớp thấm C cho chi tiết.
5. Quá trình hóa già hợp kim Al – Cu
6. Khuôn tạo hình chất dẻo
7. Hệ thống thủy lực trong máy phun ép
1
Bài tập vật liệu - Trang 2
Bài tập vật liệu - Người đăng: Kí Ức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập vật liệu 9 10 440