Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vẽ kỹ thuật: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí

Được đăng lên bởi minhnghiatcnbq
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5966 lần   |   Lượt tải: 55 lần
Chương 1: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí
Bài 1: Ghi kích thước cho các hình sau:

a) Kích thước thẳng

c) Bán kính

b) Đường kính

d) Góc

Bài 2: Đo và ghi kích thước cho hình sau theo quy tắc ghi kích thước.

Hình a

Hình b

...
Chương 1: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí
Bài 1: Ghi kích thước cho các hình sau:
a) Kích thước thẳng b) Đường kính
c) Bán kính d) Góc
Bài tập vẽ kỹ thuật: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí - Trang 2
Bài tập vẽ kỹ thuật: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí - Người đăng: minhnghiatcnbq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập vẽ kỹ thuật: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí 9 10 933