Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ví dụ về pisa

Được đăng lên bởi Hằng Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số câu hỏi được sử dụng trong PISA
I. Bài toán về xe Bus:
Câu 1. Một chiếc xe bus đang chạy trên đường.
Người tài xế tên Nam đặt một cốc nước trên bảng
điều khiển. Bỗng nhiên ông Nam thắng xe đột ngột.
Hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cốc nước?
A. Cốc nước vẫn ở trạng thái cũ.
B. Cốc nước sẽ chuyển động về phía (1).
C. Cốc nước sẽ chuyển động về phía (2).
D. Cốc nước sẽ chuyển động nhưng không biết là về phía (1) hay phía (2).
Mục đích của câu hỏi:
Phương pháp: Thể hiện kiến thức và sự hiểu biết
Chủ đề: Lực và chuyển động
Lĩnh vực : Khoa học và kĩ thuật
Đáp án: C
Câu 2. Cũng giống như những chiếc xe bus khác, xe của ông Nam được cung
cấp năng lượng bằng động cơ dùng xăng. Những chiếc xe như vậy làm ô nhiễm
môi trường. Vì vậy một số nơi chuyển sang dùng xe điện, tức được cung cấp
năng lượng bằng động cơ dùng điện. Một trạm điện dùng nhiên liệu hóa thạch
sẽ truyền điện qua những dây điện phía trên xe và sẽ cung cấp điện cho động
cơ. Người ta cho rằng sử dụng xe bus điện trong thành phố sẽ không gây ô
nhiễm môi trường.
Quan điểm này có đúng không? Giải thích:……………………………………......
…………………………………………………………………………………………...
Mục đích của câu hỏi:
Phương pháp: Thể hiện kiến thức và sự hiểu biết
Chủ đề: Sự chuyển hóa năng lượng
Lĩnh vực : Khoa học Trái đất và Môi trường
Đáp án:
-

Không. Vì trạm điện lại gây ra ô nhiễm môi trường.

-

Có. Nhưng chỉ đúng trong chính thành phố đó; tuy nhiên trạm điện lại gây
ra ô nhiễm môi trường tại nơi đặt nó.

II. Bài toán về Nhiệt
Câu 1. Hoàng chuẩn bị sửa một ngôi nhà cũ. Anh để vào trong xe một chai
nước, vài cái đinh bằng kim loại và một tấm gỗ. Sau khi chiếc xe để ngoài trời

nắng 3 tiếng đồng hồ, nhiệt độ bên trong xe khoảng 40 ºC.
Điều gì xảy ra với những vật Hoàng để trong xe? Khoanh tròn “Có” hoặc “Không”
cho mỗi đáp án
Các vật có cùng nhiệt độ

Có / Không

Sau một thời gian, nước bắt đầu sôi

Có / Không

Sau một thời gian, đinh kim loại bắt đầu phát sáng màu đỏ Có / Không
Đáp án: Có – Không – Không
Câu 2. Hoàng có một tách cà phê nóng khoảng 90 ºC và một cốc nước lạnh
khoảng 5 ºC. Các cốc hoàn toàn giống nhau và thể tích mỗi thức uống đều có
thể tích như nhau. Hoàng để các cốc ở trong phòng có nhiệt độ khoảng 20 ºC.
Hỏi sau 10 phút, nhiệt độ của cà phê và nước là bao nhiêu?
A. 70 ºC và 10 ºC
B. 90 ºC và 5 ºC
C. 70 ºC và 25 ºC
D. 20 ºC và 20 ºC
Đáp án: A
Câu 3. Bạn quan tâm như thế nào khi đọc những thông tin sau:
Rất
Quan
tâm

Quan
tâm

Hơi
Quan
tâm

Không
Quan
tâm

Hiểu được hình dạng của chiếc cốc ảnh
hưởng đến tốc độ làm c...
Một số câu hỏi được sử dụng trong PISA
I. Bài toán về xe Bus:
Câu 1. Một chiếc xe bus đang chạy trên đường.
Người tài xế tên Nam đặt một cốc nước trên bảng
điều khiển. Bỗng nhiên ông Nam thắng xe đột ngột.
Hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cốc nước?
A. Cốc nước vẫn ở trạng thái cũ.
B. Cốc nước sẽ chuyển động về phía (1).
C. Cốc nước sẽ chuyển động về phía (2).
D. Cốc nước sẽ chuyển động nhưng không biết là về phía (1) hay phía (2).
Mục đích của câu hỏi:
Phương pháp: Thể hiện kiến thức và sự hiểu biết
Chủ đề: Lực và chuyển động
Lĩnh vực : Khoa học và kĩ thuật
Đáp án: C
Câu 2. Cũng giống như những chiếc xe bus khác, xe của ông Nam được cung
cấp năng lượng bằng động dùng xăng. Những chiếc xe như vậy làm ô nhiễm
môi trường. vậy một số nơi chuyển sang dùng xe điện, tức được cung cấp
năng lượng bằng động dùng điện. Một trạm điện dùng nhiên liệu a thạch
sẽ truyền điện qua những dây điện phía trên xe sẽ cung cấp điện cho động
cơ. Người ta cho rằng sử dụng xe bus điện trong thành ph sẽ không gây ô
nhiễm môi trường.
Quan điểm này có đúng không? Giải thích:……………………………………......
…………………………………………………………………………………………...
Mục đích của câu hỏi:
Phương pháp: Thể hiện kiến thức và sự hiểu biết
Chủ đề: Sự chuyển hóa năng lượng
Lĩnh vực : Khoa học Trái đất và Môi trường
Đáp án:
- Không. Vì trạm điện lại gây ra ô nhiễm môi trường.
- Có. Nhưng chỉ đúng trong chính thành phố đó; tuy nhiên trạm điện lại gây
ra ô nhiễm môi trường tại nơi đặt nó.
II. Bài toán về Nhiệt
Câu 1. Hoàng chuẩn bị sửa một ngôi n cũ. Anh để vào trong xe một chai
nước, vài cái đinh bằng kim loại một tấm gỗ. Sau khi chiếc xe để ngoài trời
Bài tập ví dụ về pisa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ví dụ về pisa - Người đăng: Hằng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập ví dụ về pisa 9 10 392