Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬPLỚN MÔ HÌNH HÓA GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊA CHẤT

Được đăng lên bởi vangandanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNGĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT HÀ NỘI
LOGO

KHOA CÔNG NGHỆTHÔNG TIN

BÀI TẬPLỚN
MÔ HÌNH HÓA GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊA CHẤT
GV hướngdẫn: ThầyPhạm An Cương
SV thực hiện:
1. Lê Thị Ánh – 1121050006
2. Phùng Tố Nga – 1121050261
3. Nguyễn Thị Thắm –1121050095
4. Nguyễn Đức Anh –1121050143

Đề tài: Tìm hiểu GoogleEarth? Ứng dụng Googleearth trongđịachất.

NỘI DUNG

Chương I. Mởđầu

-

Yêucầu củađềtài
Nhiệm vụ

Chương II. Tổng quan
- Giới thiệu Google Earth
- Làm quen với Google Earth

Chương III. Ứng dụng GE trongđịachất

-

Một số ứng dụng Google Earth trongđịachất
Ví dụ về ứng dụng Google Earth trongđịachất

LOGO

Chương I. MởĐầu

1. Yêu cầu củađềtài
- Đối tượng: Phần mềm Google Earth.




Tìm hiểu chung về phần mềm Google Earth.
Ứng dụng Google Earth nói chung và trong Địa chất nói riêng.
Đưa ra ví dụ cho ứng dụng của Google earth trong Địa chất bằng một bài toán cụ thể.
Kiến thức cần nắm:
Nắm bắtđượckiến thức chung về phần mềm Google Earth.
Áp dụng Google Earth vào những bài toánđịachất cụ thể.

LOGO

LOGO

Chương I.Mởđầu
2. Nhiệm vụ

o
o
o
o
o

Nhóm nghiên cứu, tìm hiểu về Google Earth.
Sử dụngđượcphần mềm Google Earth.
Nêu một số tính năng sẵn có trong Google Earth.
Áp dụng Google Earth trong bài toánđịa chất.
Làm báo cáo, nghiệm thu.

Chương II.Tổng quan

1. Giới thiệu Google Earth

 Google Earth là gì?
 Google Earth là phần mềm nguồn mở.
 Sử dụng hình ảnh vệ tinh.
 Mô phỏngđịahình theo hình ảnh không gianđachiều.
 Tệp hoặc thưmụcđượclưu dướidạng tệpđơn lẻ trongđịnhdạng KML hay KMZ.
 Cho phép xem các hình ảnh vềđạidương. Bầu trời, mặt trăng và sao hỏa.

LOGO

Chương II.Tổng quan

1. Giới thiệu Google Earth




Sự rađờicủa Google Earth :

Năm 2001, Keyhole, Inc - công ty dữ liệu vệ tinhđãcho ra sản
phẩm với tên gọi banđầulà EarthViewer.



Năm 2004, Googleđãmua lại Keyhole vàđổitên phần mềm là
Google earth.



Năm 2007, tạo ra sản phẩmGoogle Street View.

LOGO

Chương II.Tổng quan

1. Giới thiệu Google Earth



01
02
03

Ba phiên bản của Google Earth:

Phiên bản miễn phí với chức năng hạn chế.

Phiên bản Google Earth Plus với vài tính năng bổ
sung.

Phiên bản Google Earth Pro là phiên bản cao cấp nhất có bản
quyền.

LOGO

Chương II.Tổng quan

1. Giới thiệu Google Earth



Google Earth online và offline:

Online:

Offline:

•
•
•

•
•
•

01

Xen các lớp có sẵn.
Xem các tòa nhà 3D.
Truy cập và lưu trữ hình ảnh vớiđộphân giải
cao.

•
•
•
•

Xen hình ảnh lịch sử.
“Dạo phố”.
Hình ảnhđa dạng.
Nhìn thấy Bầu trời, Sao Hỏa, Mặt trăng.

Xem hình ảnh cá...
LOGO
TRƯỜNGĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT HÀ NỘI
I TẬPLỚN
KHOA CÔNG NGHỆTHÔNG TIN
MÔ HÌNH HÓA GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊA CHẤT
GV hướngdẫn: ThầyPhạm An Cương
SV thực hiện:
1. Lê Thị Ánh – 1121050006
2. Phùng Tố Nga – 1121050261
3. Nguyễn Thị Thắm –1121050095
4. Nguyễn Đức Anh –1121050143
Đề tài: Tìm hiểu GoogleEarth? Ứng dụng Googleearth trongđịachất.
BÀI TẬPLỚN MÔ HÌNH HÓA GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊA CHẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬPLỚN MÔ HÌNH HÓA GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊA CHẤT - Người đăng: vangandanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BÀI TẬPLỚN MÔ HÌNH HÓA GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỊA CHẤT 9 10 876