Ktl-icon-tai-lieu

bài thảo luận rừng ngập mặn

Được đăng lên bởi Lê Hiếu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I. MỞ ĐẦU
PHẦN II. NỘI DUNG
I. Các nhân tố sinh thái rừng ngập mặn
Sự tồn tại của các quần xã rừng ngập mặn phụ thuộc vào một trong
những yêu cầu cơ bản mà Jenning và Bird (1967) đã mô tả gồm 6 nhân tố.
Trong đó yếu tố địa mạo là quan trọng nhất tác động tới rừng ngập mặn cửa
sông. Theo các tác giả này thì những nhân tố chính liên quan đến sự hình
thành rừng ngập mặn là độ khô hạn, năng lượng sóng, điều kiện thủy triều ,
trầm tích, khoáng và tác động neotectonic. Wash (1974) thì đề nghị 5 yếu tố,
sau đó Chapman (1977) thêm vào 2 yếu tố nữa. Bảy nhân tố này nếu tách
phần sinh học của nó ra thì gần giống với 6 nhân tố mà Jenning và Bird
(1967) đã đề nghị, nền bùn, được che chắn bảo vệ, nước mặn, biên độ triều,
các dòng hải lưu và bờ biển nông. Đa số các tác giả đều tập trung phân tích
các nhân tố chính ssau đây:
1.

Khí hậu
Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng khá lớn đến sinh trưởng, số lượng cá

thể, loài và kích thước cây. Các loài ngập mặn phong phú và có kích thước
lớn thường tập trung ở các vùng xích đạo và cận nhiệt đới ẩm là những nơi
có nhiệt độ không khí trong năm cao và biên độ nhiệt dao động không lớn. Ở
nứoc ta, số loài cây ngập mặn ở miền Bắc ít hơn và có kích thước cây bé hơn
ở miền Nam, một phần do chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp trong mùa
đông. Một số ví dụ dưới đây cho thấy ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ lên
các hoạt động sống của cây ngập mặn. Ngày 17-18/1/1961, tại huyện Tiên
Yên tỉnh Quảng Ninh khi nhiệt đọ xuống dưới O0 C thì các lá cây Bruguiera
gymnorhiza và Clerodendron inerme bị khô và chết. Các thí nghiệm tại cần
Gìơ cho thấy các hoạt động sinh lý như quang hợp và thoát hơi nước của
Rhizophora apiculata chỉ duy trì ở mức tối thiểu khi nhiệt độ lên cao tới

420C vào ngày 18/4/1990 (Phan Nguyên Hồng, 1983). Millan (1972) cũng
cho rằng các cây con của Avicennia bị chết sau 48 giờ khi gặp nhiệt độ 39400C.
Chapman (1977) cho rằng rừng ngập mặn chỉ phát triển khi biên độ nhiệt
ở tháng lạnh nhất cao hơn 200C, và biên độ dao động theo mùa không quá
100. Sự phân bố của rừng ngập mặn trên thế giới ở giới hạn Bắc và nam bán
cầu trùng với đường đẳng nhiệt độ không khí 160 C vào tháng lạnh nhất.
Rừng ngập mặn xuất hiện ở những vùng đầm lầy nước lợ, dọc ven
biển và bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Các yếu tố như khí hậu, nồng độ muối,
sự biến động mực nước, lưu lượng chất dinh dưỡng và năng lượng sóng ảnh
hưởng đến thành phần, phân bố và mật độ của rừng ngập mặn.Nhiệt độ cũng
đóng vai trò quan trọng trong sự phân bố cử rừng ngập mặn. Điển hình, ...
PHẦN I. MỞ ĐẦU
PHẦN II. NỘI DUNG

Sự tồn tại của các quần rừng ngập mặn phụ thuộc vào một trong
những yêu cầu bản mà Jenning và Bird (1967) đã tả gồm 6 nhân tố.
Trong đó yếu tố địa mạo là quan trọng nhất tác động tới rừng ngập mặn cửa
sông. Theo các tác giả này thì những nhân tố chính liên quan đến sự hình
thành rừng ngập mặn là độ khạn, năng lượng sóng, điều kiện thủy triều ,
trầm tích, khoáng và tác động neotectonic. Wash (1974) thì đề nghị 5 yếu tố,
sau đó Chapman (1977) thêm vào 2 yếu t nữa. Bảy nhân t này nếu tách
phần sinh học của ra thì gần giống với 6 nhân tố Jenning Bird
(1967) đã đề nghị, nền bùn, được che chắn bảo vệ, nước mặn, biên độ triều,
các dòng hải lưu bờ biển nông. Đa số các tác giả đều tập trung phân ch
các nhân tố chính ssau đây:
 
Nhiệt độ không khí ảnh ởng k lớn đến sinh trưởng, s lượng
thể, loài và kích thước cây. Các loài ngập mặn phong phú và có kích thước
lớn thường tập trung các vùng xích đạo cận nhiệt đới ẩm là những nơi
có nhiệt độ không khí trong năm cao và biên độ nhiệt dao động không lớn. Ở
nứoc ta, số loài cây ngập mặn ở miền Bắc ít hơn và có kích thước cây bé hơn
miền Nam, một phần do chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp trong mùa
đông. Một số ví dụ ới đây cho thấy nh hưởng trực tiếp của nhiệt độ lên
các hoạt động sống của cây ngập mặn. Ngày 17-18/1/1961, tại huyện Tiên
Yên tnh Quảng Ninh khi nhiệt đọ xuống dưới O
0
C thì các lá cây Bruguiera
gymnorhiza Clerodendron inerme bị khô chết. Các thí nghiệm tại cần
Gìơ cho thấy các hoạt động sinh như quang hợp thoát hơi nước của
Rhizophora apiculata chỉ duy trì mức tối thiểu khi nhiệt độ lên cao tới
bài thảo luận rừng ngập mặn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thảo luận rừng ngập mặn - Người đăng: Lê Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài thảo luận rừng ngập mặn 9 10 138