Ktl-icon-tai-lieu

Bài thi xa hình

Được đăng lên bởi hoangmech
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 66 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Copy thư mục luat_PC từ đĩa CD Paste vào ổ đĩa C (hoặc vào SETUP_PC chạy
file setup.exe để cài đặt).
- Từ màn hình Desktop mở biểu tượng My Computer, ở ổ đĩa C, chọn và mở thư
mục Luat_PC, mở thư mục Sat_hach chọn biểu tượng chương trình và đưa ra màn
hình để chạy.
- Từ màn hình Desktop chọn biểu tượng Luat_PC để chạy chương trình.
+ Nếu sau khi mở Luat_PC nhưng chương trình không chạy dược nên cài thêm
VisualFoxpro 6.0.
+ Còn nếu không hiển thị được tiếng việt trong bài thi luật thì cài bộ phông theo
tiêu chuẩn Việt Nam ABC 2.1
+ Nếu muốn hiển thị tiếng Việt ở menu và tiêu đề của bài thi luật thì làm như sau:
Từ màn hình Desktop chuột phải chọn Properties, sau đó chọn thẻ
Appearance và chọn mục Advanced sau đó chọn các mục trong ITEM
( như Active Title Bar, Inactive Title Bar, Menu, Message Box) và chọn
Phông chữ là phông ABC ( có tên .vn như font .vnTime) trong FONT
Để có thể hiển thị chính xác tiếng Việt.
- Nhập Hang du thi,
Hang
Hang
Hang
Hang
Hang

B1
B2
C
D
E

Khoa thi

và So bao danh

khoa
khoa
khoa
khoa
khoa

so bao danh
so bao danh
so bao danh
so bao danh
so bao danh

1
2
3
4
5

tu 1 den 1200
tu 1 den 1200
tu 1 den 1200
tu 1 den 1200
tu 1 den 1200

- Nếu muốn ôn thi lý thuyết thì vào mục Oto_moto
- Nếu muốn thực hành lái xe thì vào mục Thuchanh_laixe
- Nếu muốn xem bài thi sa hình thì vào mục Bai thi sa hinh

...
- Copy thư mục luat_PC từ đĩa CD Paste vào ổ đĩa C (hoặc vào SETUP_PC chạy
file setup.exe để cài đặt).
- Từ màn hình Desktop mở biểu tượng My Computer, ở ổ đĩa C, chọn và mở thư
mục Luat_PC, mở thư mục Sat_hach chọn biểu tượng chương trình và đưa ra màn
hình để chạy.
- Từ màn hình Desktop chọn biểu tượng Luat_PC để chạy chương trình.
+ Nếu sau khi mở Luat_PC nhưng chương trình không chạy dược nên cài thêm
VisualFoxpro 6.0.
+ Còn nếu không hiển thị được tiếng việt trong bài thi luật thì cài bộ phông theo
tiêu chuẩn Việt Nam ABC 2.1
+ Nếu muốn hiển thị tiếng Việt ở menu và tiêu đề của bài thi luật thì làm như sau:
Từ màn hình Desktop chuột phải chọn Properties, sau đó chọn thẻ
Appearance và chọn mục Advanced sau đó chọn các mục trong ITEM
( như Active Title Bar, Inactive Title Bar, Menu, Message Box) và chọn
Phông chữ là phông ABC ( có tên .vn như font .vnTime) trong FONT
Để có thể hiển thị chính xác tiếng Việt.
- Nhập Hang du thi, Khoa thi và So bao danh
Hang B1 khoa 1 so bao danh tu 1 den 1200
Hang B2 khoa 2 so bao danh tu 1 den 1200
Hang C khoa 3 so bao danh tu 1 den 1200
Hang D khoa 4 so bao danh tu 1 den 1200
Hang E khoa 5 so bao danh tu 1 den 1200
- Nếu muốn ôn thi lý thuyết thì vào mục Oto_moto
- Nếu muốn thực hành lái xe thì vào mục Thuchanh_laixe
- Nếu muốn xem bài thi sa hình thì vào mục Bai thi sa hinh
Bài thi xa hình - Người đăng: hoangmech
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài thi xa hình 9 10 518