Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành: Áp suất và kiểm soát áp suất

Được đăng lên bởi phamthanhvan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4621 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI THỰC HÀNH 2: ÁP SUẤT VÀ KIỂM SOÁT ÁP SUẤT
Khái niệm áp suất:
-

Áp suất = Lực tác dụng/ Diện tích: P = F/S, với điều kiện F được phân bố đều.

-

Điểm áp suất “0” và áp suất tuyệt đối:

-

Theo thuyết động học phân tử thì nguyên nhân của áp suất là do va chạm của các
phân tử, độ lớn của áp suất này tỷ lệ với số lần va chạm trong một đơn vị thời gian
của các phần tử có trong một đơn vị thể tích.
Như vậy áp suất bằng không khi và chỉ khi trong thể tích chứa khí không còn phân

tử khí.
Điểm áp suất bằng “0” này người ta gọi là điểm “0” tuyệt đối. Giá trị áp suất tính từ
điểm “0” tuyệt đối này được gọi là áp suất tuyệt đối.
Áp suất khí quyển là áp suất tuyệt đối đo được ở điều kiện khí quyển.

-

Điểm áp suất lấy làm mốc là áp suất khí quyển được gọi là điểm “0” qui ước hay
điểm “0” tương đối.

-

Những giá trị áp suất lớn hơn áp suất khí quyển được gọi là áp suất dư và những áp
kế đo áp suất dư gọi là áp kế.

-

Những giá trị áp suất khí quyển được gọi là áp suất âm và những áp kế đo áp suất âm
gọi là chân không kế.

-

Đơn vị áp suất trong hệ SI là pascan, ký hiệu là Pa, với định nghĩa: Pascan là áp suất
gây trên diện tích phẳng 1 mét vuông bởi một hệ vuông góc phân bố đều mà tổng là 1
newton:
1 Pa = 1N/ m2
Vì Pa quá nhỏ nên trong qui định về đơn vị đo lường hợp pháp nước ta cho sử dụng
đơn vị bar (ký hiệu bar).

Dụng cụ đo áp suất:

1. Áp kế chữ U:
-

Sử dụng cột nước.

-

Thang chia của áp kế loại này là: 100 mmH2O=1000 Pa.

-

Khi kết nối với máy bơm:
+ Ở đường ống đẩy khí: ta xác định được áp suất dư, mực nước trong
nhánh nối với ống đẩy khí cao hơn nhánh còn lại.

+ Ở đường ống hút khí: ta xác định được áp suất chân không, mực nước
trong nhánh nối với ống hút khí cao hơn nhánh còn lại.

-

Khi bịt nhánh tiếp xúc với không khí: cả 2 nhánh đều là áp suất chân
không, độ chân không của nhánh nối với máy bơm cao hơn nên mực nước
dâng cao hơn.

...
BÀI THỰC HÀNH 2: ÁP SUẤT VÀ KIỂM SOÁT ÁP SUẤT
Khái niệm áp suất:
- Áp suất = Lực tác dụng/ Diện tích: P = F/S, với điều kiện F được phân bố đều.
- Điểm áp suất “0” và áp suất tuyệt đối:
- Theo thuyết động học phân tử thì nguyên nhân của áp suất do va chạm của các
phân tử, độ lớn của áp suất này tỷ lệ với số lần va chạm trong một đơn vị thời gian
của các phần tử có trong một đơn vị thể tích.
Như vậy áp suất bằng không khi và chỉ khi trong thể tích chứa khí không còn phân
tử khí.
Điểm áp suất bằng “0” này người ta gọi điểm “0” tuyệt đối. Giá trị áp suất tính từ
điểm “0” tuyệt đối này được gọi là áp suất tuyệt đối.
Áp suất khí quyển là áp suất tuyệt đối đo được ở điều kiện khí quyển.
- Điểm áp suất lấy m mốc áp suất khí quyển được gọi điểm “0” qui ước hay
điểm “0” tương đối.
- Những giá trị áp suất lớn hơn áp suất khí quyển được gọi áp suất những áp
kế đo áp suất dư gọi là áp kế.
- Những giá trị áp suất khí quyển được gọi là áp suất âm và những áp kế đo áp suất âm
gọi là chân không kế.
- Đơn vị áp suất trong hệ SI pascan, ký hiệu Pa, với định nghĩa: Pascan áp suất
gây trên diện tích phẳng 1 mét vuông bởi một hệ vuông góc phân bố đều mà tổng là 1
newton:
1 Pa = 1N/ m
2
Pa quá nhỏ nên trong qui định về đơn vị đo lường hợp pháp nước ta cho sử dụng
đơn vị bar (ký hiệu bar).
Dụng cụ đo áp suất:
Bài thực hành: Áp suất và kiểm soát áp suất - Trang 2
Bài thực hành: Áp suất và kiểm soát áp suất - Người đăng: phamthanhvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài thực hành: Áp suất và kiểm soát áp suất 9 10 774