Ktl-icon-tai-lieu

Baì thực hành hóa sinh thực phẩm

Được đăng lên bởi Thu Trúc
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2008 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài 1: ĐỊNH TÍNH ACID AMIN BẰNG SẮC KÍ GIẤY
I.Mục đích

Nắm được cách xác định acid amin bằng sắc kí giấy, từ đó xác định phân biệt, định danh
acid amin.
II.Nguyên tắc:
Dựa vào sự phân bố khác nhau của các chất tan giữa 2 pha lỏng (pha tĩnh được phun lên
giấy và pha động được cuốn từ dưới lên hay từ trên xuống tùy theo cách tiến hành )
không trộn lẫn vào nhau. Dung môi hữu cơ dưới tác dụng của mao quản khi chạy qua
phần giấy có chứa dung dịch các acid amin muốn khảo sát thì các aciamin sẽ bị lôi cuốn
theo và chuyển theo pha động. Do mỗi một acidamin có một độ phân bố khác nhau giữa
hai pha tĩnh và pha động dẫn tới sự di chuyển của chúng theo pha động cũng khác nhau.
Vì vậy, kết thúc qua trình sắc kí mỗi loại acidamin sẽ nằm ở vị trí khác nhau, cách nhau
khoảng nhất định trên giấy sắc kí. Nếu ta có một acidamin chuẩn, để khảo sát trong mẫu
có acidamin đó hay không, ta chỉ việc chấm mẫu và chuẩn trên 2 điểm xuất phát trên tờ
giấy sắc kí. Sau một thời gian nếu trên tờ giấy sắc kí có 2 vệt chấm của cấu tử trong mẫu
và chuẩn tương đồng nhau. Nếu ta nhuộm màu chúng bằng cách cho phản ứng với 1 phức
màu nào đó thì lập tức trên tờ giấy sắc khi xuất hiện 2 vệt màu giống nhau.
Các acid amin có tính chất chung là có thể tác dụng ninhydin tạo ra một phức có màu
xanh chỉ riêng imnoacid như prolin thì có phức màu vàng và phản ứng này rất nhạy cảm
có thể phát hiện ở mức microgam. Quá trình phản ứng tạo ra hợp chất diceto
oxihindriden và NH3 sau đó hai hợp chất này tiếp tục phản ứng tạo ra hợp chất có màu
xanh tím.
III.Dụng cụ và thiết bị:
1 máy quang phổ soi màu

1 máy sấy tay

3 giấy sắc kí 1,2x17cm

1 cân phân tích

1 tủ hút

1 bình tia
1

1 bóp cao su

3 ống mao quản

1 beacher 50ml

5 ống nghiệm có nút cao su gắn móc

1 pipet 1ml

1 bình xịt thuốc hiện màu

1 pipet 10ml

1 giá để ống nghiệm

IV.Hóa chất
Ninhydrin 0.5% trong aceton
Dung dịch CuSO4 0.05% pha trong cồn 80%
Mẫu chuẩn (hòa tan một acid amin mẫu trong 10ml nước.Nếu khó tan có thể đun nóng
nhẹ),mẫu khảo sát
Dung môi:butanol-acid acetic-nước theo tỉ lệ 4:5:1
V. Tiến hành:
1.Chuẩn bị sắc kí giấy:
-

-

Chuẩn bị 3 tờ sắc kí giấy: 1,2x17cm
Ở một đầu sắc kí giấy cách mép 1,5cm kẻ một đừng bút chì theo bề rộng giấy
(đường xuất phát). Chấm một điểm giữa đoạn vẽ chì. Cố gắng giữ đầu này thẳng
và sạch.
Vẽ một đường bút chì song song và cách vạch xuất phát 10cm.
Dùng ống mao quản chấm một giọt vào vòng tròn. Sấy ngay để giọt vào vòng tròn.
Sấy ngay để giọt nước không loang ra khỏi vòng tròn. Chấm khoảng 5 lần, làm
n...
Bài 1: ĐỊNH TÍNH ACID AMIN BẰNG SẮC KÍ GIẤY
I.Mục đích
Nắm được cách xác định acid amin bằng sắc kí giấy, từ đó xác định phân biệt, định danh
acid amin.
II.Nguyên tắc:
Dựa vào sự phân bố khác nhau củac chất tan giữa 2 pha lỏng (pha tĩnh được phun lên
giấy pha động được cuốn từ dưới lên hay từ trên xuống tùy theo cách tiến hành )
không trộn lẫn o nhau. Dung môi hữu dưới c dụng của mao quản khi chạy qua
phần giấy chứa dung dịch các acid amin muốn khảot thì các aciamin sẽ bị lôi cuốn
theo chuyển theo pha động. Do mỗi một acidamin một độ phân bố khác nhau giữa
hai pha tĩnh pha động dẫn tới sự di chuyển của chúng theo pha động cũng khác nhau.
vậy, kết thúc qua trình sắc mỗi loại acidamin sẽ nằm vị trí khác nhau, cách nhau
khoảng nhất định trên giấy sắc kí. Nếu ta một acidamin chuẩn, để khảo sát trong mẫu
acidamin đó hay không, ta chỉ việc chấm mẫu chuẩn trên 2 điểm xuất phát trên tờ
giấy sắc kí. Sau một thời gian nếu trên tờ giấy sắc kí có 2 vệt chấm của cấu tử trong mẫu
và chuẩn tương đồng nhau. Nếu ta nhuộm màu chúng bằng cách cho phản ứng với 1 phức
màu nào đó thì lập tức trên tờ giấy sắc khi xuất hiện 2 vệt màu giống nhau.
Các acid amin tính chất chung thể tác dụng ninhydin tạo ra một phức màu
xanh chỉ riêng imnoacid như prolin thì phức màu vàng phản ứng này rất nhạy cảm
thể phát hiện mức microgam. Quá trình phản ứng tạo ra hợp chất diceto
oxihindriden và NH
3
sau đó hai hợp chất này tiếp tục phản ứng tạo ra hợp chất màu
xanh tím.
III.Dụng cụ và thiết bị:
1 máy quang phổ soi màu
3 giấy sắc kí 1,2x17cm
1 tủ hút
1 máy sấy tay
1 cân phân tích
1 bình tia
1
Baì thực hành hóa sinh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Baì thực hành hóa sinh thực phẩm - Người đăng: Thu Trúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Baì thực hành hóa sinh thực phẩm 9 10 317