Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình Môn Hệ thống viễn thông

Được đăng lên bởi ngochung2909
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 5313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chào mừng thầy cô và các bạn
đến với bài thuyết trình môn hệ
thống viễn thông
Thành viên thực hiện:
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Đình Xuân
Nguyễn Mậu Tăng

HỆ THỐNG VIỄN THÔNG
1.Khái quát và nguyên tắc thực hiện
mạng ISDN
2.Các dao diện U,T,S,R
3.Các nhóm trức năng trong mạng ISDN
4.Các kênh số trong ISDN

MẠNG ISDN
ISDN là gì?
Mạng số đa dịch vụ tích hợp ISDN là một tập các giao
thức chuẩn được định nghĩa bởi tổ chức chuẩn quốc tế về
Viễn thông ITU-T (CCITT), các giao thức này được tiếp
nhận như những chuẩn cho các nhà cung cấp dịch vụ trên
toàn thế giới.
ISDN tương thích với hệ thống mạng thoại truyền thống,
trên một đôi dây đồng thông thường có thể truyền tải các
tín hiệu thoại và phi thoại đồng thời. Nó là mạng số hoàn
hảo cho tất cả các ứng dụng và thiết bị hoạt động dựa trên
tín hiệu số.

MẠNG ISDN
Sơ đồ thưc hiện:

MẠNG ISDN
Thứ tự các bước diễn ra trong quá trình thiết lập một cuộc gọi BRI hoặc
PRI:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Kênh D gửi số cần gọi đến cho ISDN switch nội bộ.
Switch nội bộ sử dụng giao thức tín hiệu SS7 để thiết lập đường truyền và
chuyển số cần gọi cho ISDN switch đầu xa.
ISDN switch đầu xa chuyển tín hệu đến cho máy đích trên kênh D
Thiết bị đích ISDN NT - 1 gửi thông điệp kết nối cuộc gọi cho ISDN
switch đầu xa.
ISDN switch đầu xa sử dụng SS7 để gửi thông điệp kết nối cuộc gọi cho
switch nội bộ.
ISDN switch nội bộ thực hiện kết nối một kênh B, kênh B còn lại dành cho
kết nối mới. Cả hai kênh B cũng có thể được sử dụng đồng thời.

MẠNG ISDN

CÁC ĐIỂM LIÊN KẾT TRONG ISDN




Chuẩn ISDN định nghĩa các nhóm chức năng là các nhóm
thiết bị phần cứng cho phép user truy cập dịch PRI. Các
hang sản xuất có thể tạo ra một thi bị phần cứng thực hiện
một hoặc nhiều chức năng. Chuẩn ISDN cũng định nghĩa
bốn điểm liên kết giữa các thiết bị ISDN. Mỗi thiết bị trong
mạng ISDN thực hiện một nhiệm vụ để tạo nên một kết nối
đầu cuối - đến - đầu cuối.
Để kết nối các thiết bị khác nhau với các chức năng khác
nhau các điểm giao tiếp giữa hai thiết bị phải được chuẩn
hoá.

CÁC ĐIỂM LIÊN KẾT TRONG ISDN
Các điểm giao tiếp bên phía khách hang trong kết nối ISDN bao gồm những
điểm sau:
R - là điểm liên kết giữa thiết bị đầu cuối loại 2 (TE2 - Terminal Equipment
(ty Pe 2) không tương thích với ISDN và thiết bị chuyển đổi TA (Terminal
Adapter).


S - là điểm kết nối vào thiết bị chuyển mạch của khách hang NT2 (Network
Termination 2) và cho phép thực hiện cuộc gọi giữa nhiều loại thiết bị khác
nhau của khách hàng.


T - Tương tự như giao tiếp S về mặt tín hi...
Chào mừng thầy cô và các bạn
đến với bài thuyết trình môn hệ
thống viễn thông
Thành viên thực hiện:
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Đình Xuân
Nguyễn Mậu Tăng
Bài thuyết trình Môn Hệ thống viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình Môn Hệ thống viễn thông - Người đăng: ngochung2909
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài thuyết trình Môn Hệ thống viễn thông 9 10 614