Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình Robot công nghiệp 2

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 6950 lần   |   Lượt tải: 9 lần
RoBot Phân Loại,
SẮP XẾP, VẬN
CHUYỂN

Robot Phân loại sản phẩm, sắp
xếp, vận chuyển :


Chuyển các vật dụng đến nơi đã được lập
trình trên máy điều khiển.



Sắp xếp vật dụng 1 cách chính xác, tuần tự,
lặp đi lặp lại và theo khuông mẫu.



Tính nhanh nhẹn và không biết mệt mỏi, có
thể thực hiện được trong những môi trường
khắc nghiệt, nguy hiểm .

A.

Giới Thiệu Về Robot
1.Tại sao nên sử dụng robot ?

Robot đã được khẳng định về khả năng đem lại rất
nhiều lợi ích trong phạm vi rộng các ứng dụng khác
nhau. Khi đưa robot vào quá trình sản xuất người ta đã
chứng kiến sự chuyển biến đáng kể trong năng suất và
hiệu quả với sản lượng đầu ra cao hơn, chất lượng sản
phẩm nâng cao và linh hoạt hơn , và điều này được nêu
ra trong rất nhiều báo cáo phát triển.
Theo công bố kết quả số lượng robot năm 2010 , số
robot công ngiệp trên thế giới là 112 203 con và tới
2013 số robot được dự tính sẽ hơn 2 triệu con .

2.

Lợi ích mà robot đem lại.

Bạn có thể giảm chi phí trực tiếp cũng như tổng chi phí, tạo ra sự khác biệt rõ
rệt cho khả năng cạnh tranh của mình.
VD : các ước tính gần đây chỉ ra rằng tiết kiệm 8% khi giảm 1*C mức độ
hâm nóng, 20% khi tắt đi các nguồn sáng không cần thiết và giảm chi phí
cũng như lao động chân tay, sức khỏe, …

3.


Nâng cao chất lượng và tính ổn
định sản phẩm
Robot tạo ra chất lượng sản phẩm cuối cùng, có chất lượng cao
1 cách đồng đều và với sự lập đi lập lại thêm khả năng chính
xát của robot thì sản phẩm sẽ đạt được chất lượng cao.

4. Nâng cao hiệu quả công việc của
công nhân:


Robot làm việc được trong môi trường nóng , bụi bẩn hay
nguy hiểm tạo điều kiện làm việc cho nhân viên. Bên cạnh đó .
Bằng cách lặp trình robot, những công nhân này có thể học
được những kỹ năng lập trình hữu ích và thực hiện công việc 1
cách hào hứng hơn.

VD : IRB 6600 của ABB giúp tăng năng suất cho công ty
Franklin Bronze và Alloy Inc của Mỹ.

ck to edit Master text styles

Second level

hird level
Fourth level
▪ Fifth level

Khả năng chống nấm móc từ
140 – 220 mỗi ngày

5. Nâng cao tính linh hoạt trong quá
trình sản xuất.


Sử dụng robot giúp cho dây chuyền sản xuất robot linh hoạt
hơn, một khi các quá trình của bạn cần thực hiện đã được lập
trình trong bộ điều khiển robot thì bạn sẽ dễ dàng chuyển và
phân loại từ 1 quá trình này sang quá trình khác và đạt hiệu
quả tối ưu.
Robot ABB cung cấp quá trình sản xuất linh hoạt cho
Unilever tại Đức .
Được thiết kế với các đầu gắp đặc biệt , Với sự tự động
hóa này giúp các xúc xích BiFi được đóng kiện và đ...