Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận MPEG ACC

Được đăng lên bởi qgtxxl
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1571 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÃ HÓA ÂM THANH TIÊN TIẾN MPEG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục Lục:

Nhóm 4-Lớp D11VT1

Page 1

MÃ HÓA ÂM THANH TIÊN TIẾN MPEG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Một số từ viết tắt chuyên ngành được sử dụng:
AAC: advanced audio coding.
NBC: non-backward compatible.
FGS: fine-grain scalable.
HE-AAC: high-eficiency AAC.
AAC-LC: AAC low-complexity.
AAC SSR: AAC sampling rate.
TNS: temporal noise shaping.
PQF: polyphase quadrature filter.
IPQF: inverse polyphase quadrature filter.
MDCT: modified discrete osine transform.
IMDCT: inverse modified discrete osine transform.
TDAC: time-domain aliasing cancellation.
KBD: Kaiser-Besel-derived window.
IS: intensity stereo.
M/S: mid/side.
LPC: linear predictive coding.
LTP: long-term predicton.
PNS: perceptual noise substitute.
LD: low delay.
MSB: Most significant bits. Bit quan trọng nhất
LSB: Least significant bits. Bit ít quan trọng nhất
SBA: Segment binary arithmetic. Số học nhị phân phân đoạn
BSCA:
SBR: spectral band replication: nhân rộng băng tần
MP3: MPEG Layer-3.
QMF: Quadratic mirror filterbank: ngân hàng bộ lọc gương bậc hai.

Nhóm 4-Lớp D11VT1

Page 2

MÃ HÓA ÂM THANH TIÊN TIẾN MPEG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Mã hóa âm thanh tiên tiến MPEG.
Mã hóa âm thanh tiên tiến MPEG (AAC) và kế thừa của nó hiện nay là hầu hết
các thành viên ưu tú trong gia đình MPEG với chất lượng cao, đa kênh,kĩ thuật nén
âm thanh số. MPEG AAC cung cấp các lựa chọn khác nhau của chế độ hoạt động và
cấu hình, và do đó hỗ trợ một loạt các ứng dụng từ âm thanh internet tốc độ bit thấp để
đa kênh các dịch vụ quảng bá. Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu các tính năng
chính của hệ thống mã hóa đa kênh AAC.

7.1 Giới thiệu về mã hóa hóa âm thanh tiên tiến.
Là một phần của tiêu chuẩn MPEG-2 (ISO/IEC 13818-7), MPEG-2 AAC đã
được hoàn thành vào năm 1997. Ban đầu MPEG-2 AAC được gọi là mã hóa MPEG-2
khả năng tương thích không theo hướng nghịch (NBC). Chuẩn mã hóa của MPEG-2
NBC bắt đầu sau khi hoàn tất của chuẩn MPEG-2 đa kênh âm thanh năm 1994. Thời
gian đó, các nhóm âm thanh MPEG mong muốn phát triển một tiêu chuẩn mã hóa đa
kênh mới để cho phép chất lượng cao hơn tiêu chuẩn đa kênh âm thanh MPEG-2 đầu
tiên, đó là tương thích ngược với MPEG-1. Mục tiêu phát triển của thuật toán mã hóa
âm thanh đa kênh là đạt được ...
MÃ HÓA ÂM THANH TIÊN TIẾN MPEG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mục Lục:
Nhóm 4-L p D11VT1 Page 1
Bài tiểu luận MPEG ACC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận MPEG ACC - Người đăng: qgtxxl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài tiểu luận MPEG ACC 9 10 200