Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận :Quá trình cô đặc

Được đăng lên bởi 13l1031234
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
--------

HỌC PHẦN:QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT

Đề tài: TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ CÔ DẶC

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Toản
Sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Văn Tuấn
7. Trương Dương Truyền
2. Đặng Thị Diễm My
8. Võ Văn Tuấn
3. Phạm Thị Làn
9. Nguyễn Thị Tuyết
4. Trần Quốc Trí
10. Nguyễn Thị Thanh Trúc
5. Trần Đình Trung
11.
6. Lê Quang Tú
Nhóm: 8/1

Huế, 05/2015
1

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Truyền nhiệt là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong
hầu hết các quá trình hoá học, thực phẩm, sinh học, môi trường…Trong đó
quá trình cô đặc và làm lạnh là hai quá trình có vai trò đặc biệt quan trọng.
Thực hiện quá trình cô đặc có nhiều phương pháp và sử dụng nhiều thiết
bị khác nhau để tăng năng suất, tiết kiệm thời gian, chi phí và đạt hiệu quả
kinh tế cao nhất.
Trong công nghệ chế biến thực phẩm phải sử dụng một năng lượng lớn
cho một số công nghệ: cô đặc, chưng cât, sấy,...nguồn năng lượng ngày càng
khan hiếm. Do đó phải tìm các phương pháp tối ưu để tiết kiện năng lượng
trong chế biến thực phẩm là vấn đề cấp thiết mà thật tế đặt ra.
Vì thế, trong bài tiểu luận này chúng em sẽ đưa ra một số thiết bị cô đặc,
sẽ làm rõ: ưu, nhược điểm cũng như ứng dụng của các thiết bị này trong sản
xuất để chọn các thiết bị ứng dụng trong các quá trình sản xuất một cách hợp
lý, tiết kiệm nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất.

2

PHẦN 2: NỘI DUNG
2.1. KHÁI NIỆM CHUNG
2.1.1. Định nghĩa
Cô đặc là quá trình làm bay hơi một phần dung môi của dung dịch chứa
chất tan không bay hơi, ở nhệt độ sôi, với mục đích:
 Làm tăng nồng độ chất tan
 Tách chất rắn hòa tan ở dạng tinh thể (kết tinh)
 Thu dung môi ở dạng nguyên chất (cất nước)
2.1.2. Một số tính chất vật lý của dung dịch liên quan đến quá trình cô
đặc
2.1.2.1. Bản chất vật lý của quá trình bốc hơi
Khi bay hơi các phân tử lỏng cần khắc phục lực liên kết ở trạng thái
lỏng và trở lực của áp suất bên ngoài, khi đó các phân tử bay hơi cần phải
thu nhiệt bên ngoài. Lượng nhiệt lấy đi trong quá trình bay hơi ở nhiệt độ
xác định của một đơn vị khối lượng chất lỏng gọi là ẩn nhiệt bay hơi. Khi
nhiệt độ tăng thì ẩn nhiệt bay hơi giảm, ở nhiệt độ tới hạn ẩn nhiệt bay hơi
bằng không.
Khi sôi chất lỏng bốc hơi ở trên mặt thoáng chất lỏng mà phần chủ yếu
là các bọt hơi được tạo thành trong lòng dung dịch. Các bọt hơi là nhưng
tâm tạo thành hơi, trong quá trình bốc hơi các bọt hơi tăng dần kích thước
và nhờ lực đẩy Acsimet nó sẽ bị đẩy lên mặt thoáng đồng th...
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
--------
HỌC PHẦN:QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT
Đề tài: TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ CÔ DẶC
Giáo viên hướng dẫn
Giáo viên hướng dẫn
: TS. Nguyễn Văn Toản
: TS. Nguyễn Văn Toản
Sinh viên thực hiện
Sinh viên thực hiện
:
:
1.
1.
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
7. Trương Dương Truyền
7. Trương Dương Truyền
2.
2.
Đặng Thị Diễm My
Đặng Thị Diễm My
8. Võ Văn Tuấn
8. Võ Văn Tuấn
3.
3.
Phạm Thị Làn
Phạm Thị Làn
9. Nguyễn Thị Tuyết
9. Nguyễn Thị Tuyết
4.
4.
Trần Quốc Trí
Trần Quốc Trí
10. Nguyễn Thị Thanh Trúc
10. Nguyễn Thị Thanh Trúc
5.
5.
Trần Đình Trung
Trần Đình Trung
11.
11.
6.
6.
Lê Quang Tú
Lê Quang Tú
Nhóm: 8/1
Nhóm: 8/1
Huế, 05/2015
1
Bài tiểu luận :Quá trình cô đặc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận :Quá trình cô đặc - Người đăng: 13l1031234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tiểu luận :Quá trình cô đặc 9 10 251