Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận về công nghệ Nano

Được đăng lên bởi Văn Thanh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TIỂU LUẬN VỀ CÔNG NGHỆ
NANO
I.Tổng quan về ngành công nghệ nano
Ngày nay, có thể ta tình cờ nghe một vài vấn đề nào đó hoặc một sản
phẩm nào đó có liên quan đến hai chữ “nano”. Ở khoảng nửa thế kỷ
trước, đây thực sự là một vấn đề mang nhiều sự hoài nghi về tính khả
thi, nhưng trong thời đại ngày nay ta có thể thấy được công nghệ nano
trở thành một vấn đề hết sức thời sự và được sự quan tâm nhiều hơn
của các nhà khoa học. Các nước trên thế giới hiện nay đang bước vào
một cuộc chạy đua mới về phát triển và ứng dụng công nghệ nano.

A. Một vài khái niệm về công nghệ nano
Chữ nano, gốc Hy Lạp, được gắn vào trước các đơn vị đo để tạo ra đơn
vị ước giảm đi 1 tỷ lần(10-9). Ví dụ : nanogam = 1 phần tỷ của gam ;
nanomet = 1 phần tỷ mét. Công nghệ nano là công nghệ xử lý vật chất ở
mức nanomet. Công nghệ nano tìm cách lấy phân tử đơn nguyên tử
nhỏ để lắp ráp ra những vật to kích cỡ bình thường để sử dụng, đây là
cách làm từ nhỏ đến to khác với cách làm thông thường từ trên xuống
dưới, từ to đến nhỏ.
Ý tưởng cơ bản về công nghệ nano được đưa ra bởi nhà vật lý học
người Mỹ Richard Feynman vào năm 1959, ông cho rằng khoa học đã
đi vào chiều sâu của cấu trúc vật chất đến từng phân tử, nguyên tử vào
sâu hơn nữa. Nhưng thuật ngữ “công nghệ nano” mới bắt đầu được sử
dụng vào năm 1974 do Nario Taniguchi một nhà nghiên cứu tại trường
đại học Tokyo sử dụng để đề cập khả năng chế tạo cấu trúc vi hình của
mạch vi điện tử.
Vật liệu ở thang đo nano, bao gồm các lá nano, sợi và ống nano, hạt
nano được điều chế bằng nhiều cách khác nhau. Ở cấp độ nano, vật
liệu sẽ có những tính năng đặc biệt mà vật liệu truyền thống không có

được đó là do sự thu nhỏ kích thước và việc tăng diện tích mặt ngoài
của loại vật liệu này.
Để hiểu rõ về công nghệ nano, ta phải tìm hiểu khái niệm về vật liệu
nano
• Vật liệu Nano
Vật liệu Nano có thể được định nghĩa một cách khái quát là loại vật liệu
mà trong cấu trúc của các thành phần cấu tạo nên nó ít nhất phải có một
chiều ở kích thước nanomet.
• Công nghệ nano
Công nghệ nano bao gồm việc thiết kế, chế tạo và ứng dụng các cấu
trúc, thiết bị hay hệ thống ở kích thước nanomet (1nm = 10-9m).
Vật liệu nanocomposite là loại vật liệu nano có ứng dụng rộng rãi cả
trong kỹ thuật và dân dụng. Nanocomposite bao gồm cả ba loại nền kim
lọai, nền gốm và nền polymer. Ở đây, ta chỉ đề cập chủ yếu đến
nanocomposite trên cơ sở chất nền là polymer.
Vật liệu nanocomposite polymer : là loại vật liệu composite-polymer với
hàm lượng chất gia cường thấp ( 1-7%) và chất ...
BÀI TI U LU N V CÔNG NGH
NANO
I.Tng quan v ngành công ngh nano
Ngày nay, có thể ta tình cờ nghe một vài vấn đề nào đó hoặc một sản
phẩm nào đó có liên quan đến hai chữ “nano”. Ở khoảng nửa thế kỷ
trước, đây thực sự là một vấn đề mang nhiều sự hoài nghi về tính khả
thi, nhưng trong thời đại ngày nay ta có thể thấy được công nghệ nano
trở thành một vấn đề hết sức thời sự và được sự quan tâm nhiều hơn
của các nhà khoa học. Các nước trên thế giới hiện nay đang bước vào
một cuộc chạy đua mới về phát triển và ứng dụng công nghệ nano.
A. Mt vài khái nim v công ngh nano
Chữ nano, gốc Hy Lạp, được gắn vào trước các đơn vị đo để tạo ra đơn
vị ước giảm đi 1 tỷ lần(10-9). Ví dụ : nanogam = 1 phần tỷ của gam ;
nanomet = 1 phần tỷ mét. Công nghệ nano là công nghệ xử lý vật chất
mức nanomet. Công nghệ nano tìm cách lấy phân tử đơn nguyên t
nhỏ để lắp ráp ra những vật to kích cỡ bình thường để sdụng, đây là
cách làm từ nhỏ đến to khác với cách làm thông thường từ trên xuống
dưới, từ to đến nhỏ.
Ý tưởng cơ bản về công nghệ nano được đưa ra bởi nhà vật lý học
người Mỹ Richard Feynman vào năm 1959, ông cho rằng khoa học đã
đi vào chiều sâu của cấu trúc vật chất đến từng phân tử, nguyên tử vào
sâu hơn nữa. Nhưng thuật ngữ “công nghệ nano” mới bắt đầu được sử
dụng vào năm 1974 do Nario Taniguchi một nhà nghiên cứu tại trường
đại học Tokyo sử dụng để đề cập khả năng chế tạo cấu trúc vi hình của
mạch vi điện tử.
Vật liệu ở thang đo nano, bao gồm các lá nano, sợi và ống nano, hạt
nano được điều chế bằng nhiều cách khác nhau. Ở cấp độ nano, vật
liệu sẽ có những tính năng đặc biệt mà vật liệu truyền thống không có
Bài tiểu luận về công nghệ Nano - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận về công nghệ Nano - Người đăng: Văn Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài tiểu luận về công nghệ Nano 9 10 207