Ktl-icon-tai-lieu

BÀN ĐẠP PHANH

Được đăng lên bởi thang-vuong
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 2994 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀN ĐẠP PHANH

I. THÁO CỤM BÀN ĐẠP PHANH
1. XẢ DẦU PHANH
2. THÁO XI LANH PHANH CHÍNH

Dùng SST, tháo 2 đường ống phanh ra
khỏi xi lanh phanh chính.
SST
09023-00101
Ngắt giắc nối công tắc cảnh báo.

Hộp số thường:

Trượt kẹp và ngắt ống của bình chứa li
hợp.

Tháo 2 đai ốc và tháo giá bắt.
Tháo xi lanh phanh chính ra khỏi bộ
trợ lực phanh.

3. THÁO LƯỚT CHE KÉT NƯỚC (W/O BỘ LÀM MÁT TRUNG GIAN)

Tháo 2 kẹp và 2 vít.
Nhả khớp 6 vấu và 4 kẹp và tháo
lưới che két nước.

4. THÁO ỐP BẬC LÊN XUỐNG BÊN TRÁI (RHD (KIỂU THÂN XE RỘNG))

Tháo 4 kẹp.
Nhả khớp vấu và tháo ốp bậc lên
xuống.

5. THÁO ỐP BẬC LÊN XUỐNG BÊN PHẢI (RHD (KIỂU THÂN XE RỘNG))

6. THÁO NẮP BA ĐỜ XỐC TRƯỚC (RHD (KIỂU THÂN XE RỘNG)
Tháo 8 kẹp và 3 bulông.
Nhả khớp 12 vấu và tháo bađờ xốc.
Ngắt các giắc nối. (w/ Đèn sương
mù)

7. THÁO TẤM ĐỠ BÊN BA ĐỜ XỐC TRƯỚC BÊN PHẢI (RHD (KIỂU THÂN
XE RỘNG))

8. THÁO THANH ĐỠ TRÊN KÉT NƯỚC (W/O BỘ LÀM MÁT TRUNG GIAN)
Tháo 6 kẹp và thanh đỡ phía trên

9. THÁO ỐNG DẪN KHÍ VÀO SỐ 1 (LHD (W/ BỘ LÀM MÁT TRUNG
GIAN))

Tháo 2 kẹp và ống dẫn khí vào số 2.
Tháo 2 bulông, 2 kẹp và ống dẫn khí
vào số 1.

10. THÁO ỐNG DẪN KHÍ VÀO SỐ 2 (LHD (W/ BỘ LÀM MÁT TRUNG
GIAN))
11. THÁO CỤM ĐÈN PHA BÊN PHẢI ((RHD) (KIỂU THÂN XE HẸP))
Tháo cụm đèn pha bên phải giống quy trình như với cụm đèn pha bên trái.

12. THÁO CỤM ĐÈN PHA BÊN PHẢI ((RHD) (KIỂU THÂN XE RỘNG))
Tháo cụm đèn pha bên phải giống quy trình như với cụm đèn pha bên trái

13. THÁO TẤM ỐP TRANG TRÍ BẢNG TÁP LÔ PHÍA DƯỚI
Dùng dụng cụ tháo kẹp, tháp 2 kẹp
(A).
Nhả 4 kẹp (B).
Ngắt giắc nối

Ấn vào những vị trí được biểu diễn
bởi hình mũi tên trên hình vẽ để tách
cáp điều khiển khóa nắp bình nhiên
liệu và cáp điều khiển nắp capô ra
khỏi bảng táplô.
Tháo tấm ốp dưới bảng táplô.

14. THÁO CHẠC CHỮ U CẦN ĐẨY XI LANH CHÍNH
Tháo kẹp và chốt chạc chữ U và tách chạc chữ U ra khỏi bàn đạp phanh.

15. THÁO ỐNG PHANH
Hộp số thường:

Dùng SST, tháo ống li hợp ra khỏi
xi lanh chính li hợp.
SST
09023-00101

Nhả 3 ống ra khỏi kẹp.
Hộp số tự động:
Nhả 2 ống ra khỏi kẹp.

16. THÁO CỤM TRỢ LỰC PHANH

Trượt kẹp và tháo ống chân không.
Cho kiểu động cơ 2KD-FTV, 5L-E:
Ngắt giắc công tắc cảnh báo chân không
ra khỏi bộ trợ lực phanh.

Tháo 4 đai ốc và cụm trợ lực phanh.

17. THÁO GIOĂNG BỘ TRỢ LỰC PHANH
8. THÁO DÂY ĐIỆN
Ngắt 2 giắc nối.

19. THÁO CỤM CẦN ĐẨY BÀN ĐẠP GA
Tháo 2 đai ốc và cụm cần đẩy bàn
đạp ga.

20. THÁO CỤM GIÁ ĐỠ BÀN ĐẠP PHANH
Nới lỏng bu lông.
Lưu ý:
Không được tháo bu lông đang lỏng.
Gợi ý:
Khi nới lỏng đai ốc, hãy giữ bu lôn...
BÀN ĐẠP PHANH
BÀN ĐẠP PHANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀN ĐẠP PHANH - Người đăng: thang-vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
BÀN ĐẠP PHANH 9 10 568