Ktl-icon-tai-lieu

Bản Thuyết Minh ĐATN CAD CAM CNC

Được đăng lên bởi long1988
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 5580 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CAE/CNC
VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG THIẾT KẾ KHUÔN
1.1 TỔNG QUAN VỀ CAD/CAM/CAE.
1.1.1 Lịch sử phát triển của CAD/CAM/CAE.
CAD (Computer-Aided Design): thiết kế kỹ thuật có sự trợ giúp của máy
tính. CAD còn được định nghĩa là Computer-Aided Drafting – Công cụ trợ giúp
vẽ trên máy tính. Khi mới ra đời, vào khoảng những năm 1960, CAD xuất hiện
với tư cách là công cụ vẽ (Drafting Tool) và được coi là một cây bút chì điện tử.
Cho đến những năm 80 của thế kỷ trước, vẽ vẫn là chức năng cơ bản của các
phần mềm CAD. Các công cụ vẽ không ngừng được cải tiến, được bổ sung thêm
các tiện ích, khiến cho công việc vẽ được tiến hành nhanh chóng hơn, chính xác
hơn và giúp cho việc quản lý, trao đổi tài liệu thiết kế được dễ dàng hơn. CAD
đã trở thành một trợ thủ không thể thiếu của các nhà thiết kế. Ngày này CAD
mang nghĩa là “Computer-Aided Design”- thiết kế có sự trợ giúp của máy tính.
CAE (Computer Aided Engineering): phân tích kỹ thuật có sự trợ giúp của
máy tính. Có thể nói CAE chính là bước phát triển tiếp theo của CAD. Theo thời
gian, CAD ngày càng được tích hợp thêm các chức năng mới. Với các tính năng
đồ họa đặc trưng của mình, CAD trở thành môi trường phát triển các công cụ
tính toán, phân tích, sản xuất (như các tính toán động học, động lực học cơ cấu;
tính toán khí động, nhiệt…). Nói các khác, nhờ các chắc năng này mà CAD đã
trở thành công cụ tuyệt vời không chỉ giành cho các nhà thiết kế mà cả các nhà
kinh doanh, quản lý, nghệ thuật, quân sự… Giới kỹ thuật ngày nay đã quen với
các thuật ngữ CAE (Computer Aided Engineering).
CAM (Computer Aided Manufacturing) sản xuất có sự trợ giúp của máy
tính. Để tận dụng môi trường đồ họa hấp dẫn của CAD, hiện nay phần lớn các
1

hệ CAD hiện đại đều có chứng năng CAM và trở thành các hệ CAD/CAM.
Chức năng CAM được hình thành trong CAD theo hướng các nhà sản xuất sẽ bổ
sung thêm chức năng CAM vào sản phẩm CAD của mình để tạo ra các phần
mềm CAD/CAM thống nhất như Pro Engineer, Cimatron, CATIA hoặc phát
triển trên nền các phần mềm CAD của hãng khác để tạo ra các tổ hợp
CAD/CAM lai như là EdgeCAM for Michanical Desktop, EdgeCAM for
Inventor… tốt hơn nhiều so với phần mềm EdgeCAM chính gốc của họ.
Dù bằng cách này hay các khác thì các chức năng CAM và CAE cũng được
phát triển trên nền CAD. Nếu không phân biệt các chức năng CAD, CAM, CAE
do hãng phần mềm nào tạo ra (đối với người dung thì điều đó không quan trọng)
ta có thể quan niệm rằng CAM và CAE là sự phát triển tiếp theo của CAD. Với
q...
1
Chương I
TNG QUAN V CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CAE/CNC
VÀ ỨNG DNG CỦA NÓ TRONG THIẾT K KHUÔN
1.1 TNG QUAN V CAD/CAM/CAE.
1.1.1 Lch s phát trin ca CAD/CAM/CAE.
CAD (Computer-Aided Design): thiết kế k thuật sự tr giúp của máy
tính. CAD còn được định nghĩa Computer-Aided Drafting Công c tr giúp
v trên máy tính. Khi mới ra đời, vào khoảng những năm 1960, CAD xut hin
với tư cách là công c v (Drafting Tool) và được coi là một cây bút chì điện t.
Cho đến những năm 80 của thế k trước, v vẫn chức năng bn của các
phn mềm CAD. Các công cụ v không ngừng được ci tiến, được b sung thêm
các tiện ích, khiến cho công việc v đưc tiến hành nhanh chóng hơn, chính xác
n giúp cho việc quản lý, trao đổi tài liệu thiết kế đưc d dàng hơn. CAD
đã trở thành một tr th không thể thiếu của các nhà thiết kế. Ngày này CAD
mang nghĩa là “Computer-Aided Design- thiết kế có sự tr giúp của máy tính.
CAE (Computer Aided Engineering): phân tích kỹ thuật sự tr giúp của
máy tính. Có thể nói CAE chính là bước phát triển tiếp theo ca CAD. Theo thi
gian, CAD ngày càng được tích hợp thêm các chức năng mới. Với các tính năng
đồ họa đặc trưng của mình, CAD trở thành môi trường phát triển các công cụ
tính toán, phân tích, sn xuất (như các tính toán động học, động lc học cấu;
tính toán kđộng, nhiệt…). Nói các khác, nhờ các chắc năng này CAD đã
tr thành công cụ tuyt vời không chỉ giành cho các nhà thiết kế mà cả các nhà
kinh doanh, quản lý, ngh thuật, quân sự… Giới k thuật ngày nay đã quen với
các thuật ng CAE (Computer Aided Engineering).
CAM (Computer Aided Manufacturing) sn xuất sự tr giúp của máy
tính. Đ tn dng môi trường đồ ha hp dn ca CAD, hin nay phn ln các
Bản Thuyết Minh ĐATN CAD CAM CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản Thuyết Minh ĐATN CAD CAM CNC - Người đăng: long1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Bản Thuyết Minh ĐATN CAD CAM CNC 9 10 785