Ktl-icon-tai-lieu

BẢN VẼ KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi tu-hoang
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 25338 lần   |   Lượt tải: 89 lần
BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.

Chương II: Vẽ hình học.

Chương III: Các loại hình biểu diễn.

Chương IV: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.

BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
1- Khái niệm về tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn là những quy định trong một lĩnh vực nào đó mà người hoạt
động trong lĩnh vực đó phải tuân theo.
Các tiêu chuẩn thường gặp:
- Tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam (TCVN).
- Tiêu chuẩn vùng (TCV).
- Tiêu chuẩn ngành (TCN).
- Tiêu chuẩn cơ sở (TC)
- Tiêu chuẩn quốc tế (ISO)

BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
2- Khổ giấy (TCVN 7285:2003).

BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
3- Cách trình bày (TCVN 7285:2003).

BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
3.1- Lề và khung bản vẽ.
- Tất cả các khổ giấy phải có lề. Lề trái rộng 20mm, lề này thường dùng để
đóng bản vẽ thành tập. Các lề khác rộng 10mm.
- Khung bản vẽ để giới hạn vùng vẽ được vẽ bằng nét liền có chiều rộng
nét bằng 0.7mm.

BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
3.3- Lưới tọa độ.

Tờ giấy phải được chia thành các miền, mỗi miền phải được tham chiếu bằng
các chữ cái viết hoa từ trên xuống dưới (không dùng chữ I và O), các chữ số
được viết từ trái qua phải, đặt ở cả 2 cạnh tờ giấy. Đối với tờ A4 chỉ đặt ở cạnh
phía trên và bên phải. Chiều cao các chữ cái và chữ số là 3.5mm. Chiều dài mỗi
miền là 50mm bắt đầu từ trục đối xứng của tờ giấy đã xén (dấu định tâm). Lưới
tọa độ vẽ bằng nét liền có chiều rộng 0.35mm

BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
3.2- Dấu định tâm.

Để dễ dàng định vị bản vẽ khi sao chép, mỗi bản vẽ phải có 4 dấu định tâm. Các
dấu này đặt ở cuối của 2 trục đối xứng của tờ giấy đã xén với dung sai đối xứng
là 1mm. Dấu định tâm nên vẽ bằng nét liền có chiều rộng nét bằng 0.7mm bắt
đầu ở mép ngoài của lưới tọa độ và kéo dài 10mm vượt qua khung bản vẽ.

BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
3.4- Dấu xén.

Để tiện xén giấy, phải có dấu xén đặt ở 4 góc tờ giấy.
Các dấu này có dạng 2 hình chữ nhật chồng lên nhau
với kích thước 10mm x 5mm.

BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
3.5- Khung tên.

- Khung tên nằm ở góc phải dưới vùng vẽ. Định dạng này chỉ cho phép đối với
các tờ giấy đặt nằm ngang.
- Đối với khổ giấy từ A0 đến A3, bản vẽ được trình bày ngang.
- Khổ A4 bản vẽ được trình bày đứng, khung tên đặt ở cạ...
BẢN VẼ KỸ THUẬT
Chương I: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
Chương II: Vẽ hình học.
Chương III: Các loại hình biểu diễn.
Chương IV: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.
BẢN VẼ KỸ THUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN VẼ KỸ THUẬT - Người đăng: tu-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
BẢN VẼ KỸ THUẬT 9 10 827