Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG GIÁ DÂY VÀ CÁP NHÔM

Được đăng lên bởi hientranwru
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 8170 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN PHÚ THẮNG
Đ/c: Lô số CN1, Khu CN Thạch Thất - Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 04.3384 4845
Fax: 04.3384 4773


VPGD: Ngõ 49 đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 04.3768 9564
Fax : 04.3768 9563
Email 1: ptelectriccable@gmail.com - Email 2: kinhdoanh@phuthang.com.vn

BẢNG GIÁ DÂY VÀ CÁP NHÔM
Số: BGAL-130820-CK
(Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 20/08/2013 cho tới khi bảng giá mới được phát hành)

STT

TÊN VÀ QUY CÁCH

ĐV

ĐƠN GIÁ
Loại 1
Loại 2

CÁP NHÔM VẶN XOẮN XLPE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cáp nhôm vặn xoắn 2x16
Cáp nhôm vặn xoắn 2x25
Cáp nhôm vặn xoắn 2x35
Cáp nhôm vặn xoắn 2x50
Cáp nhôm vặn xoắn 4x16
Cáp nhôm vặn xoắn 4x25
Cáp nhôm vặn xoắn 4x35
Cáp nhôm vặn xoắn 4x50
Cáp nhôm vặn xoắn 4x70
Cáp nhôm vặn xoắn 4x95
Cáp nhôm vặn xoắn 4x120
Cáp nhôm vặn xoắn 4x150
Cáp nhôm vặn xoắn 4x185
Cáp nhôm vặn xoắn 4x240
Cáp nhôm vặn xoắn 4x300

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

10.920
16.030
21.140
28.700
20.800
30.533
40.267
54.667
73.600
98.267
120.133
138.400
190.000
237.733
286.533

9.800
13.300
17.430
23.870
18.667
25.333
33.200
45.467
60.667
79.467
100.133
113.733
153.467
205.333
220.667

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

5.200
7.633
10.067
13.667
18.400
24.567
30.033
34.600
47.500
59.433
71.633

4.667
6.333
8.300
11.367
15.167
19.867
25.033
28.433
38.367
51.333
55.167

DÂY CÁP NHÔM BỌC PVC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dây cáp nhôm AV16
Dây cáp nhôm AV25
Dây cáp nhôm AV35
Dây cáp nhôm AV50
Dây cáp nhôm AV70
Dây cáp nhôm AV95
Dây cáp nhôm AV120
Dây cáp nhôm AV150
Dây cáp nhôm AV185
Dây cáp nhôm AV240
Dây cáp nhôm AV300
Trang 1 / 2

BẢNG GIÁ DÂY VÀ CÁP NHÔM
(Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 20/08/2013 cho tới khi bảng giá mới được phát hành)

DÂY NHÔM TRẦN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dây nhôm trần A25
Dây nhôm trần A35
Dây nhôm trần A50
Dây nhôm trần A70
Dây nhôm trần A95
Dây nhôm trần A120
Dây nhôm trần A150
Dây nhôm trần A185
Dây nhôm trần A240
Dây nhôm trần A300

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

78.533
78.533
77.200
77.200
77.200
78.400
78.400
78.400
78.400
78.400

63.733
63.733
62.400
62.400
62.400
63.867
63.867
63.867
63.867
63.867

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DÂY NHÔM TRẦN LÕI THÉP
Dây nhôm trần lõi thép AC25
Dây nhôm trần lõi thép AC35
Dây nhôm trần lõi thép AC50
Dây nhôm trần lõi thép AC70
Dây nhôm trần lõi thép AC95
Dây nhôm trần lõi thép AC120/19
Dây nhôm trần lõi thép AC150/19
Dây nhôm trần lõi thép AC185/24
Dây nhôm trần lõi thép AC185/29
Dây nhôm trần lõi thép AC240/32
Dây nhôm trần lõi thép AC300/39

kg
kg
kg
kg
k...
Loại 1 Loại 2
1
Cáp nhôm vặn xoắn 2x16
m
10.920 9.800
2
Cáp nhôm vặn xoắn 2x25
m
16.030 13.300
3
Cáp nhôm vặn xoắn 2x35
m
21.140 17.430
4
Cáp nhôm vặn xoắn 2x50
m
28.700 23.870
5
Cáp nhôm vặn xoắn 4x16
m
20.800 18.667
6
Cáp nhôm vặn xoắn 4x25
m
30.533 25.333
7
Cáp nhôm vặn xoắn 4x35
m
40.267 33.200
8
Cáp nhôm vặn xoắn 4x50
m
54.667 45.467
9
Cáp nhôm vặn xoắn 4x70
m
73.600 60.667
10
Cáp nhôm vặn xoắn 4x95
m
98.267 79.467
11
Cáp nhôm vặn xoắn 4x120
m
120.133 100.133
12
Cáp nhôm vặn xoắn 4x150
m
138.400 113.733
13
Cáp nhôm vặn xoắn 4x185
m
190.000 153.467
14
Cáp nhôm vặn xoắn 4x240
m
237.733 205.333
15
Cáp nhôm vặn xoắn 4x300
m
286.533 220.667
1
Dây cáp nhôm AV16
m
5.200 4.667
2
Dây cáp nhôm AV25
m
7.633 6.333
3
Dây cáp nhôm AV35
m
10.067 8.300
4
Dây cáp nhôm AV50
m
13.667 11.367
5
Dây cáp nhôm AV70
m
18.400 15.167
6
Dây cáp nhôm AV95
m
24.567 19.867
7
Dây cáp nhôm AV120
m
30.033 25.033
8
Dây cáp nhôm AV150
m
34.600 28.433
9
Dây cáp nhôm AV185
m
47.500 38.367
10
Dây cáp nhôm AV240
m
59.433 51.333
11
Dây cáp nhôm AV300
m
71.633 55.167
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN PHÚ THẮNG
Đ/c: Lô số CN1, Khu CN Thạch Thất - Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 04.3384 4845 Fax: 04.3384 4773
www.phuthang.com.vn
VPGD: Ngõ 49 đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 04.3768 9564 Fax : 04.3768 9563
Email 1: ptelectricc able@gmail.com - Email 2: kinhdoanh@phuthang.com.vn
BẢNG GIÁ DÂY VÀ CÁP NHÔM
(Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 20/08/2013 cho tới khi bảng giá mới được phát hành)
STT
TÊN VÀ QUY CÁCH
ĐV
ĐƠN GIÁ
Số: BGAL-130820-CK
CÁP NHÔM VẶN XOẮN XLPE
DÂY CÁP NHÔM BỌC PVC
Trang 1 / 2
BẢNG GIÁ DÂY VÀ CÁP NHÔM - Trang 2
BẢNG GIÁ DÂY VÀ CÁP NHÔM - Người đăng: hientranwru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢNG GIÁ DÂY VÀ CÁP NHÔM 9 10 13