Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kích thước lượng cột điện bê tông ly tâm

Được đăng lên bởi Hà Tiến
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM
Cung cấp các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm theo tiêu chuẩn thiết kế của ngành điện lực (EVN) và tiêu chuẩn Việt
Nam TCVN 5847:1994 cho các công trình xây dựng hệ thống lưới truyền tải và phân phối điện, trạm biến áp, hệ thống
lưới điện chiếu sáng, v.v... tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.

Cột điện ly tâm theo tiêu chuẩn ngành điện lực và TCVN 5847:1994

Bảng thông số kỹ thuật cột điện ly tâm
Stt

Loại cột

Số
lượng

Đ.kính ngọn

Đ.kính gốc

Lực đầu cột

(mm)

(mm)

(DaN)

Trọng lượng
(kg)

1

Cột ly tâm 6A

1

140

220

200

300

2

Cột ly tâm 6B

1

140

220

270

304

3

Cột ly tâm 6C

1

140

220

350

310

4

Cột ly tâm 6,5A

1

140

226

200

348

5

Cột ly tâm 6,5B

1

140

226

270

352

6

Cột ly tâm 6,5C

1

140

226

350

400

7

Cột ly tâm 7A

1

140

233

200

400

8

Cột ly tâm 7B

1

140

233

270

407

9

Cột ly tâm 7C

1

140

233

350

419

10

Cột ly tâm 7,5A

1

140

240

200

449

11

Cột ly tâm 7,5B

1

140

240

270

456

12

Cột ly tâm 7,5C

1

140

240

350

469

13

Cột ly tâm 8A

1

160

266

200

539

14

Cột ly tâm 8B

1

160

266

270

547

15

Cột ly tâm 8C

1

160

266

350

560

16

Cột ly tâm 8,5A

1

160

273

200

571

17

Cột ly tâm 8,5B

1

160

273

270

582

18

Cột ly tâm 8,5C

1

160

273

350

598

19

Cột ly tâm 9A

1

190

310

200

749

20

Cột ly tâm 9B

1

190

310

270

764

21

Cột ly tâm 9C

1

190

310

350

774

22

Cột ly tâm 10A

1

190

323

320

904

23

Cột ly tâm 10B

1

190

323

420

915

24

Cột ly tâm 10C

1

190

323

520

934

25

Cột ly tâm 10D

1

190

323

540

951

26

Cột ly tâm 12A

1

190

350

540

1.198

27

Cột ly tâm 12B

1

190

350

720

1.227

28

Cột ly tâm 12C

1

190

350

900

1.270

29

Cột ly tâm 12D

1

190

350

1000

1.304

30

Cột ly tâm 14A (G6+N8)

1

217

403

650

1.723

31

Cột ly tâm 14B (G6+N8)

1

217

403

850

1.784

32

Cột ly tâm 14C (G6+N8)

1

217

403

1100

1.855

33

Cột ly tâm 14D (G6+N8)

1

217

403

1300

1.883

34

Cột ly tâm 16B (G6+N10)

1

190

403

920

2.003

35

Cột ly tâm 16C (G6+N10)

1

190

403

1100

2.066

36

Cột ly tâm 16D (G6+N10)

1

190

403

1300

2.081

37

Cột ly tâm 18B (G8+N10)

1

190

430

920

2.311

38

Cột ly tâm 18C (G8+N10)

1

190

430

1100

2.409

39

Cột ly tâm 18D (G8+N10)

1

190

430

1300

2.463

40

Cột ly tâm 20B (G10+N10)

1

190

456

920

2.705

41

Cột ly tâm 20C (G10+N10)

1

190

456

1100

2.818

42

Cột ly tâm 20D (G10+N10)

1

190

456

1300
...
CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM
Cung cấp các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm theo tiêu chuẩn thiết kế của ngành điện lực (EVN) và tiêu chuẩn Việt
Nam TCVN 5847:1994 cho các công trình xây dựng hệ thống lưới truyền tải và phân phối điện, trạm biến áp, hệ thống
lưới điện chiếu sáng, v.v... tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.
Bảng kích thước lượng cột điện bê tông ly tâm - Trang 2
Bảng kích thước lượng cột điện bê tông ly tâm - Người đăng: Hà Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảng kích thước lượng cột điện bê tông ly tâm 9 10 970