Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính toán dầm T33m BTCTDUL kéo sau, tính toán bằng mathcad14

Được đăng lên bởi hathieuhoabinh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ SƠ
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
(BẢNG TÍNH DẦM CẦU BTCT DƯL L=33M, VÚT VO TRÒN)

CÔNG TRÌNH:
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ TVTK: CÔNG TY CPTV SÔNG ĐÀ - HÒA BÌNH
Người tính:

KS. Hà Văn Thiệu

Người soát

KS. Dương Văn Nhàn

Giám đốc

Nguyễn Quang Hải Hưng

BẢNG TÍNH DẦM T33M
1. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU:
Đơn vị tính:
Đơn vị dài: m
Đơn vị góc: Rad
Đơn vị khối lượng: kg
Đơn vị lực: N
Đơn vị ứng suất: MPa
Chiều dài toàn dầm:
Khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối:
Chiều dài dầm tính toán:
Bề rộn phần xe chạy:

Chi chú số liệu:
Số liệu nhập vào
Kết quả trung gian
Kết quả sử dụng
Không được thay đổi
L := 33m
a := 0.4m
Ltt := L - 2  a
B1 := 7m

Bề rộng một dải phân cách:
Bề rộng một phần người đi bộ:

B2 := 0m

Bề rộn một bệ đỡ lan can cầu

B4 := 0.5m

B3 := 0m

Bề rộng toàn cầu:

B := B1 + 2  B 2 + 2  B3 + 2  B4

Tải trọng thiết kế:

+ Hoạt tải: HL-93
+ Tải trọng người đi.

+ Tải trọng trục nhẹ xe tải thiết kế:

Ptr1 := 35000N

+ Tải trọng trục nặng xe tải thiết kế:

Ptr2 := 145000N

+ Tải trọng xe trục thiết kế:

Pta := 110000N

+ Tải trọng làn:

q1 := 9300N m

+ Tải trọng người bộ hành:

qpl := 0N m

-1

-1

Độ ẩm khu vực:
Dạng kết cấu nhịp:

Ha := 80%

Cầu dầm

Dạng mặt cắt:
Vật liệu kết cấu:

Chữ T, vút bo tròn
BTCT dự ứng lực

Công nghệ chế tạo:

Căng sau

Vật liệu: - Bê tông:
+ Cấp bê tông:

fc := 40MPa

+ Tỷ trọng bê tông:

γc := 2500kg m

-3

Ec := 0.043  γc kg

+ Mô đun đàn hồi:
- Cốt thép thường:



-1

3

m

1.5

  ( fc MPa)

Thép có gờ:

+ Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn:

fu := 620MPa

+ Hệ số sức kháng cắt:

ϕv := 0.9

+ Giới hạn chảy tối thiểu:

fy := 420MPa

+ Mô đun đàn hồi bê tông:

Es := 200000MPa

Thép dự ứng lực:
+ Dùng loại tao tự chùng thấp tiêu chuẩn ASTM A416-87a Grade 270
+ Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn:

fpu := 1860MPa

+ Hệ số quy đổi ứng suất

ϕ1 := 0.9

+ Hệ số ma sát:

μ := 0.2

+ Chiều dài tụt neo:
+ Đường kính danh định:

ΔL := 0.01m

+ Loại 1: 15.2mm
+ Loại 2: 12.7mm

Chọn loại:
Diện tích một tao cáp:
Aps1 :=

2

if Dps = 15.2mm

140mm

2

98.71mm

if Dps = 12.7mm

"Ngoài chỉ định" otherwise

+ Đường kính ống tạo lỗ:

do := 65mm

+ Mô đun đàn hồi cáp:

Ep := 197000MPa

- Quy trình thiết kế:

22TCN272-05

2. THIẾT KẾ CẤU TẠO:
2.1. Hình dạng và kích thước mặt cắt ngang cầu:
Cầu được thiết kế có cấu tạo mặt cắt ngang như sau:
Nb := 4

+ Số dầm chủ:

+ Khoảng cách giữa các dầm chủ
S := 2.1m
+ Bố trí 5 dầm ngang tại các vị trí ở gối cầu và giữa nhịp.
+ Chiều rộng mối nối:
+ Các lớp mặt cầu:

bmn := 0.4m
-3

- Lớp BTN:

t1...
H
THIẾT K BẢN VẼ THI CÔNG
(BNG TÍNH DẦM CU BTCT DƯL L=33M, VÚT VO TRÒN)
CÔNG TRÌNH:
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
CHỦ ĐẦU :
ĐƠN VỊ TVTK: CÔNG TY CPTV SÔNG ĐÀ - HÒA BÌNH
Người tính: Người soát Giám đốc
KS. Văn Thiệu KS. Dương n Nhàn Nguyễn Quang Hải Hưng
BẢNG TÍNH DM T33M
1. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU:
Đơn vị nh: Chi chú số liệu:
Đơn vị dài: m Số liệu nhập vào
Đơn vị góc: Rad
Kết quả trung gian
Đơn vị khối lượng: kg
Kết quả sử dụng
Đơn vị lực: N
Đơn vị ứng suất: MPa Không được thay đổi
Chiều dài toàn dầm:
L 33m:=
Khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối:
a 0.4m:=
Chiều dài dầm tính toán:
L
tt
L 2 a-:=
B
1
7m:=
Bề rộn phần xe chạy:
B
2
0m:=
Bề rộng một dải phân cách:
Bề rộng một phần người đi bộ:
B
3
0m:=
Bề rộn một bệ đỡ lan can cầu
B
4
0.5m:=
Bảng tính toán dầm T33m BTCTDUL kéo sau, tính toán bằng mathcad14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính toán dầm T33m BTCTDUL kéo sau, tính toán bằng mathcad14 - Người đăng: hathieuhoabinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bảng tính toán dầm T33m BTCTDUL kéo sau, tính toán bằng mathcad14 9 10 360