Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra cứu bước răng và đường kính lỗ khoan tương ứng khi taro

Được đăng lên bởi tdtan2008
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng tra cứu bước răng và đường kính lỗ
khoan tương ứng khi taro
Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan tương ứng để taro và tra cứu bước ren chuẩn theo
chuẩn ISO
Taro bước răng mịn
Taro x bước răng

Lỗ khoan

Taro bước răng thô
Taro x bước răng

Lỗ khoan

M4 x 0.35

3.60

M1 x 0.25

0.75

M4 x 0.5

3.50

M1.1 x 0.25

0.85

M5 x 0.5

4.50

M1.2 x 0.25

0.95

M6 x .5

5.50

M1.4 x 0.3

1.10

M6 x .75

5.25

M1.6 x 0.35

1.25

M7 x .75

6.25

M1.8 x 0.35

1.45

M8 x .5

7.00

M2 x 0.4

1.60

M8 x .75

7.25

M2.2 x 0.45

1.75

M8 x 1

7.50

M2.5 x 0.45

2.05

M9 x 1

8.00

M3 x 0.5

2.50

M10 x 0.75

9.25

M3.5 x 0.6

2.90

M10 x 1

9.0

M4 x 0.7

3.30

M10 x 1.25

8.8

M4.5 x 0.75

3.70

M11 x 1

10.0

M5 x 0.8

4.20

M12 x .75

11.25

M6 x 1

5.00

M12 x 1

11.0

M7 x 1

6.00

M12 x 1.5

10.5

M8 x 1.25

6.80

M14 x 1

13.0

M9 x 1.25

7.80

M14 x 1.25

12.8

M10 x 1.5

8.50

M14 x 1.5

12.5

M11 x 1.5

9.50

M16 x 1

15.0

M12 x 1.75

10.20

M16 x 1.5

15.0

M14 x 2

12.00

M18 x 1

17.0

M16 x 2

14.00

M18 x 2

16.0

M18 x 2.5

15.50

M20 x 1

19.0

M20 x 2.5

17.50

M20 x 1.5

18.5

M22 x 2.5

19.50

M20 x 2

18.0

M24 x 3

21.00

M22 x 1

21.0

M27 x 3

24.00

M22 x 1.5

20.5

M30 x 3.5

26.50

M22 x 2

20.0

M33 x 3.5

29.50

M24 x 1.5

22.5

M36 x 4

32.00

M24 x 2

22.0

M39 x 4

35.00

M26 x 1.5

24.5

M42 x 4.5

37.50

M27 x 1.5

25.5

M45 x 4.5

40.50

M27 x 2

25.0

M48 x 5

43.00

M28 x 1.5

26.5

M52 x 5

47.00

M30 x 1.5

28.5

M56 x 5.5

50.50

M30 x 2

28.0

M60 x 5.5

54.50

M33 x 2

31.0

M64 x 6

58.00

M36 x 3

36.0

M68 x 6

62.00

...
Bảng tra cứu bước răng và đường kính l
khoan tương ứng khi taro
Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan tương ứng để taro và tra cứu bước ren chuẩn theo
chuẩn ISO
Taro bước răng mịn
Taro x bước răng Lỗ khoan
M4 x 0.35 3.60
M4 x 0.5 3.50
M5 x 0.5 4.50
M6 x .5 5.50
M6 x .75 5.25
M7 x .75 6.25
M8 x .5 7.00
M8 x .75 7.25
M8 x 1 7.50
M9 x 1 8.00
M10 x 0.75 9.25
M10 x 1 9.0
M10 x 1.25 8.8
M11 x 1 10.0
M12 x .75 11.25
M12 x 1 11.0
M12 x 1.5 10.5
M14 x 1 13.0
M14 x 1.25 12.8
M14 x 1.5 12.5
M16 x 1 15.0
M16 x 1.5 15.0
M18 x 1 17.0
M18 x 2 16.0
M20 x 1 19.0
M20 x 1.5 18.5
Taro bước răng thô
Taro x bước răng Lỗ khoan
M1 x 0.25 0.75
M1.1 x 0.25 0.85
M1.2 x 0.25 0.95
M1.4 x 0.3 1.10
M1.6 x 0.35 1.25
M1.8 x 0.35 1.45
M2 x 0.4 1.60
M2.2 x 0.45 1.75
M2.5 x 0.45 2.05
M3 x 0.5 2.50
M3.5 x 0.6 2.90
M4 x 0.7 3.30
M4.5 x 0.75 3.70
M5 x 0.8 4.20
M6 x 1 5.00
M7 x 1 6.00
M8 x 1.25 6.80
M9 x 1.25 7.80
M10 x 1.5 8.50
M11 x 1.5 9.50
M12 x 1.75 10.20
M14 x 2 12.00
M16 x 2 14.00
M18 x 2.5 15.50
M20 x 2.5 17.50
M22 x 2.5 19.50
Bảng tra cứu bước răng và đường kính lỗ khoan tương ứng khi taro - Trang 2
Bảng tra cứu bước răng và đường kính lỗ khoan tương ứng khi taro - Người đăng: tdtan2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng tra cứu bước răng và đường kính lỗ khoan tương ứng khi taro 9 10 787