Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan tương ứng để taro và tra cứu bước ren chuẩn theo chuẩn ISO

Được đăng lên bởi nguyenvantung911
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng tra lỗ khoan Taro theo bước ren chuẩn ISO

Taro bước răng mịn
Taro x bước răng
M4 x 0.35
M4 x 0.5
M5 x 0.5
M6 x .5
M6 x .75
M7 x .75
M8 x .5
M8 x .75
M8 x 1
M9 x 1
M10 x 0.75
M10 x 1
M10 x 1.25
M11 x 1
M12 x .75
M12 x 1
M12 x 1.5
M14 x 1
M14 x 1.25
M14 x 1.5
M16 x 1
M16 x 1.5
M18 x 1
M18 x 2
M20 x 1
M20 x 1.5
M20 x 2
M22 x 1
M22 x 1.5
M22 x 2
M24 x 1.5
M24 x 2
M26 x 1.5
M27 x 1.5
M27 x 2
M28 x 1.5
M30 x 1.5
M30 x 2
M33 x 2

Lỗ khoan
3.6
3.5
4.5
5.5
5.25
6.25
7
7.25
7.5
8
9.25
9
8.8
10
11.25
11
10.5
13
12.8
12.5
15
15
17
16
19
18.5
18
21
20.5
20
22.5
22
24.5
25.5
25
26.5
28.5
28
31

Taro bước răng thô
Taro x bước răng
M1 x 0.25
M1.1 x 0.25
M1.2 x 0.25
M1.4 x 0.3
M1.6 x 0.35
M1.8 x 0.35
M2 x 0.4
M2.2 x 0.45
M2.5 x 0.45
M3 x 0.5
M3.5 x 0.6
M4 x 0.7
M4.5 x 0.75
M5 x 0.8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1.25
M9 x 1.25
M10 x 1.5
M11 x 1.5
M12 x 1.75
M14 x 2
M16 x 2
M18 x 2.5
M20 x 2.5
M22 x 2.5
M24 x 3
M27 x 3
M30 x 3.5
M33 x 3.5
M36 x 4
M39 x 4
M42 x 4.5
M45 x 4.5
M48 x 5
M52 x 5
M56 x 5.5
M60 x 5.5
M64 x 6

Lỗ khoan
0.75
0.85
0.95
1.1
1.25
1.45
1.6
1.75
2.05
2.5
2.9
3.3
3.7
4.2
5
6
6.8
7.8
8.5
9.5
10.2
12
14
15.5
17.5
19.5
21
24
26.5
29.5
32
35
37.5
40.5
43
47
50.5
54.5
58

M36 x 3

36

M68 x 6

62

...
Bảng tra lỗ khoan Taro theo bước ren chuẩn ISO
Taro bước răng mịn Taro bước răng thô
Taro x bước răng Lỗ khoan Taro x bước răng Lỗ khoan
M4 x 0.35 3.6 M1 x 0.25 0.75
M4 x 0.5 3.5 M1.1 x 0.25 0.85
M5 x 0.5 4.5 M1.2 x 0.25 0.95
M6 x .5 5.5 M1.4 x 0.3 1.1
M6 x .75 5.25 M1.6 x 0.35 1.25
M7 x .75 6.25 M1.8 x 0.35 1.45
M8 x .5 7 M2 x 0.4 1.6
M8 x .75 7.25 M2.2 x 0.45 1.75
M8 x 1 7.5 M2.5 x 0.45 2.05
M9 x 1 8 M3 x 0.5 2.5
M10 x 0.75 9.25 M3.5 x 0.6 2.9
M10 x 1 9 M4 x 0.7 3.3
M10 x 1.25 8.8 M4.5 x 0.75 3.7
M11 x 1 10 M5 x 0.8 4.2
M12 x .75 11.25 M6 x 1 5
M12 x 1 11 M7 x 1 6
M12 x 1.5 10.5 M8 x 1.25 6.8
M14 x 1 13 M9 x 1.25 7.8
M14 x 1.25 12.8 M10 x 1.5 8.5
M14 x 1.5 12.5 M11 x 1.5 9.5
M16 x 1 15 M12 x 1.75 10.2
M16 x 1.5 15 M14 x 2 12
M18 x 1 17 M16 x 2 14
M18 x 2 16 M18 x 2.5 15.5
M20 x 1 19 M20 x 2.5 17.5
M20 x 1.5 18.5 M22 x 2.5 19.5
M20 x 2 18 M24 x 3 21
M22 x 1 21 M27 x 3 24
M22 x 1.5 20.5 M30 x 3.5 26.5
M22 x 2 20 M33 x 3.5 29.5
M24 x 1.5 22.5 M36 x 4 32
M24 x 2 22 M39 x 4 35
M26 x 1.5 24.5 M42 x 4.5 37.5
M27 x 1.5 25.5 M45 x 4.5 40.5
M27 x 2 25 M48 x 5 43
M28 x 1.5 26.5 M52 x 5 47
M30 x 1.5 28.5 M56 x 5.5 50.5
M30 x 2 28 M60 x 5.5 54.5
M33 x 2 31 M64 x 6 58
Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan tương ứng để taro và tra cứu bước ren chuẩn theo chuẩn ISO - Trang 2
Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan tương ứng để taro và tra cứu bước ren chuẩn theo chuẩn ISO - Người đăng: nguyenvantung911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan tương ứng để taro và tra cứu bước ren chuẩn theo chuẩn ISO 9 10 752