Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra thông số động cơ

Được đăng lên bởi dominhthiet-tnut88
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 1 lần
4K71B2

4K71C2

4K80A2

4K80B2

3K100S2

4K90L2

3K100L2
3K112M2

3K132S2

3K132M2

3K160S2

3K160M2

3K160L2

3K200S2

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

22

18,5

15

11

7,5

5,5

3,0
4,0

3,0

2,2

2,2

1,5

1,1

0,75

0,55

kW

30

25

20

15

10

7,5

4,0
5,5

4,0

3,0

3,0

2,0

1,5

1,0

0,75

HP

Output

Công suҩt

2960

2940

2940

2940

2930

2890

2870
2890

2870

2860

2860

2850

2830

2850

2850

R.P.M

Vg/ph

Speed

7ӕc ÿӝ

380/660

380/660

380/660

220/380

220/380

220/380

220/380
220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

V

Voltage

ĈLӋn áp

η%

Efficiency

HiӋu suҩt

Cosϕ

Power
factor

Μ
Μ ddd

Starting
torque
ratio

Maximum
torque
ratio

Μ max
Μ dd

7ӹ sӕ
mômen
khӣi
ÿӝng

7ӹ sӕ
mômen
Fӵc ÿҥi

41
41,5/24

34/19,6

27/15,6

35,3/20,4

25,6/14,8

18,2/10,5

10,7/6,2
13,7/7,9

10,7/6,2

7,8/4,5

7,8/4,5

5,7/3,3

4,3/2,5

3,0/1,7

2,3/1,3

89

89

90

89

87,5

87,5

84,5
86,5

84,5

83

83

81

78

77

75

0,91

0,93

0,94

0,94

0,88

0,91

0,88
0,89

0,8
0,88

0,89

0,89

0,86

0,87

0,87

0,86

2,0

1,4

2,6

2,6

2,0

2,0

2,0
2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

6,0
7,0

6,0

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

4,6

Ι kd
Ι dd

n
Starting
current
ratio

7ӹ sӕ
dòng
ÿLӋn kh
ÿӝng

44

44

44

44

44

44

44
44

44

44

44

44

44

44

44

(IP)

C
b
bҧo
vӋ

F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

Insulating
class

Cҩp
cách
ÿLӋn

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1
S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

Duty

ChӃ
ÿӝ
làm
viӋc

200

139

124

102

64

55

30,5
40

27

26

20,5

19

14,5

14

13,5

kg

Weight

Khӕi
Oѭӧng

INDUCTION MOTORS – 50Hz

THREE - PHASE SQUIRREL CAGE

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 : 2000

2,6

2,2

3,1

3,0

2,2

2,2

2,2
2,2

2,2

2,2

2,2

22,2

2,2

2,2

2,22

7ӕc ÿӝÿӗng bӝ(Synchronuos speed) : 3000 vg/ph (R.P.M)
(

A

Current

Dòng ÿiӋn

+Ӌ sӕ
công
suҩt

ĈҺC TÍNH KӺ THUҰT
Technical specifications

+ӊ THӔNG QUҦN
Ҧ LÝ CHҨT LѬӦNG ISO 9001 : 2000

4K71A2

Type

1

TT

KiӇu

RÔTO LӖNG SÓC– 50Hz

ĈӜNG CѪĈ,ӊN KHÔNG ĈӖNG BӜ 3 PHA

3K200L2

3K225M2

3K250M2

3K280S2

3K280aM2

3K280Mb2

3K315Sa2

3K315Sb2

3K315M2

3K355S2

3K355M2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

250

200

160

132

110

100

90

75

55

45

37

30

kW

340

270

220

180

150

135

125

100

75

60

50

40

HP

Output

Công suҩt

2975

2970

2970

2970

2970

2960

2960

2960

2960

2960

2960

2960

R.P.M

Vg/ph

Speed

380/660
/660

380/660

380/660

380/660

380/660

380/660

38...
THӔNG QUҦN LÝ CHҨT LѬӦNG ISO 9001 : 2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 : 2000
dd
Μ
Μ
max
dd
Μ
Μ
dd
kd
Ι
Ι
ĈӜNG CѪĈ,ӊN KHÔNG ĈӖNG BӜ 3 PHA
RÔTO LӖNG SÓC– 50Hz
ĈҺC TÍNH KӺ THUҰT
Technical specifications
THREE - PHASE SQUIRREL CAGE
INDUCTION MOTORS – 50Hz
Ki
ӇuCông suҩt c ÿӝ
ĈLӋn áp
Dòng ÿi
ӋnHiӋu suҩt
sӕ
công
suҩt
sӕ
mômen
c ÿ
ҥi
sӕ
mômen
khӣi
ÿ
ӝn
g
sӕ
dòng
ÿLӋn kh
ÿ
ӝn
g
C
bҧo
vӋ
Cҩ
p
cách
ÿLӋn
ChӃ
ÿӝ
làm
viӋc
Khӕi
ӧn
g
Output Speed Voltage Current Efficiency
Power
factor
Weight
TT
Type
kW HP
Vg/ph
R.P.M
VA
η% Cosϕ
Maximum
torque
ratio
Starting
torque
ratio
Starting
current
ratio
(IP)
Insulating
class
Duty
kg
c ÿӝÿӗng bӝ(Synchronuos speed) : 3000 vg/ph (R.P.M)
1
4K71A2
0,55 0,75 2850 220/380 2,3/1,3 75 0,86 2,2 2,0 4,6 44 F S1 13,5
2
4K71B2
0,75 1,0 2850 220/380 3,0/1,7 77 0,87 2,2 2,0 5,0 44 F S1 14
3
4K71C2
1,1 1,5 2830 220/380 4,3/2,5 78 0,87 2,2 2,0 5,0 44 F S1 14,5
4
4K80A2
1,5 2,0 2850 220/380 5,7/3,3 81 0,86 2,2 2,0 6,0 44 F S1 19
5
4K80B2
2,2 3,0 2860 220/380 7,8/4,5 83 0,89 2,2 2,0 6,0 44 F S1 20,5
6
3K100S2
2,2 3,0 2860 220/380 7,8/4,5 83 0,89 2,2 2,0 6,0 44 F S1 26
7
4K90L2
3,0 4,0 2870 220/380 10,7/6,2 84,5 0,88 2,2 2,0 6,0 44 F S1 27
8
3K100L2
3,0 4,0 2870 220/380 10,7/6,2 84,5 0,88 2,2 2,0 6,0 44 F S1 30,5
9
3K112M2
4,0 5,5 2890 220/380 13,7/7,9 86,5 0,89 2,2 2,0 7,0 44 F S1 40
10
3K132S2
5,5 7,5 2890 220/380 18,2/10,5 87,5 0,91 2,2 2,0 7,0 44 F S1 55
11
3K132M2
7,5 10 2930 220/380 25,6/14,8 87,5 0,88 2,2 2,0 7,0 44 F S1 64
12
3K160S2
11 15 2940 220/380 35,3/20,4 89 0,94 3,0 2,6 7,0 44 F S1 102
13
3K160M2
15 20 2940 380/660 27/15,6 90 0,94 3,1 2,6 7,0 44 F S1 124
14
3K160L2
18,5 25 2940 380/660 34/19,6 89 0,93 2,2 1,4 7,0 44 F S1 139
15
3K200S2
22 30 2960 380/660 41,5/24 89 0,91 2,6 2,0 7,0 44 F S1 200
Ҧ
41
0,89
0,8
2
2
Μ
dd
Μ
n
C
b
Ҧ
Ҧ
41
0,89
0,8
2
2
Μ
Μ
d
d
n
C
C
C
C
C
C
C
C
b
b
Bảng tra thông số động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra thông số động cơ - Người đăng: dominhthiet-tnut88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bảng tra thông số động cơ 9 10 125