Ktl-icon-tai-lieu

bảng tra trị số Reynolds

Được đăng lên bởi Quốc Huy Phạm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 25 tháng 3 năm 2014

Số Reynolds – Wikipedia tiếng Việt

Số Reynolds
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong cơ học chất lưu, số Reynolds là một giá trị không thứ nguyên biểu thị độ lớn tương đối giữa ảnh hưởng
gây bởi lực quán tính và lực ma sát trong (tính nhớt) lên dòng chảy.
Số Reynolds thường được kí hiệu là Re và được tính theo công thức:

trong đó:
là mật độ vật chất của môi trường đang xét (đơn vị kg/ )
u là vận tốc đặc trưng của dòng chảy (m/s)
l là quy mô tuyến tính (độ dài) đặc trưng của dòng chảy (m)
là độ nhớt động lực học của môi trường
là độ nhớt động học của môi trường

Mục lục
1 Đặc trưng
1.1 Đặc trưng cho tỉ lệ giữa lực quán tính và lực ma sát trong của môi trường
1.2 Tiêu chí phân loại dòng chảy theo độ rối của nó
2 Xem thêm

Đặc trưng
Đặc trưng cho tỉ lệ giữa lực quán tính và lực ma sát trong của môi trường
Nếu viết lại công thức tính số Re về dạng

ta sẽ thấy rằng số Re đặc trưng cho tỉ lệ công của lực quán tính đối với công của lực nhớt của môi trường chất
lỏng. Khi lực quán tính lớn hơn rất nhiều so với lực nhớt thì khi đó dòng chảy sẽ chuyển sang rối. Theo đó mà số
Re được dùng để phân loại dòng chảy.

Tiêu chí phân loại dòng chảy theo độ rối của nó
Số Reynolds có thể sử dụng như một tiêu chí để phân loại dòng chảy, tùy theo các dạng dòng chảy mà ta có
các giới hạn khác nhau của số Re, đối với dạng dòng chảy trong ống trụ ta có:
Dòng chảy có Re ≤ 2300 là dòng chảy tầng;


1/2

Ngày 25 tháng 3 năm 2014

Số Reynolds – Wikipedia tiếng Việt

Dòng chảy có 104 > Re > 2300 là dòng chảy chuyển tiếp từ chảy tầng sang chảy rối;
Dòng chảy có Re ≥ 104 là dòng chảy rối;
Đối với ống dẫn mặt cắt hình tròn đường kính d thì công thức được viết thành:
hay
Và nếu l (m) là chiều dài, d (m) là đường kính của ống dẫn thì chúng ta có bảng thực nghiệm sau:
Re, l/d

1

5

10

20

30

40 50

≤ 2300 1,9 1,44 1,28 1,13 1,05 1,03 1,0
104

1,65 1,34 1,23 1,13 1,07 1,03 1,0

2.104

1,51 1,27 1,18 1,10 1,05 1,02 1,0

5.104

1,34 1,18 1,13 1,08 1,04 1,02 1,0

105

1,28 1,15 1,10 1,06 1,03 1,02 1,0

Lưu ý: Trong các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Nga, ngoài Độ nhớt động học - kinematic viscosity
(Kí hiệu ν như công thức trên), còn xây dựng thêm khái niệm Độ nhớt động lực học - dynamic viscosity, kí
hiệu: μ. Trong đó ν = μ / ρ (m²/s) với ρ - khối lượng riêng của chất lỏng (hoặc khí).

Xem thêm
Số Froude
Độ nhớt
Lấy từ “ố_Reynolds&oldid=15792600”
Thể loại: Sơ thảo vật l...
Ngày 25 tháng 3 năm 2014 S Reynolds – Wikipedia tiếng Việt
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_Reynolds 1/2
Số Reynolds
ch khoa toàn thư mWikipedia
Trong học chất lưu, số Reynolds là mt giá tr không thứ nguyên biu th độ ln tương đối giữa ảnh hưng
gây bởi lực quán tính và lc ma sát trong (tính nht) lên dòng chy.
Số Reynolds thường được hiệu là Re và đượcnh theo công thc:
trong đó:
là mt độ vt cht ca môi trưng đang xét (đơn v kg/ )
u là vận tốc đặc trưng của dòng chảy (m/s)
l là quy mô tuyến tính (độ dài) đặc trưng của dòng chảy (m)
là độ nhớt động lc học của môi trưng
là độ nhớt động học của môi trưng
Mc lục
1 Đặc trưng
1.1 Đặc trưng cho t lệ giữa lực quán tính và lực ma sát trong của môi trường
1.2 Tiêu chí phân loại dòng chy theo độ rối của nó
2 Xem thêm
Đặc trưng
Đặc trưng cho tỉ lệ gia lực quán tínhlực ma sát trong của môi tng
Nếu viết lại công thức tính số Re về dạng
ta sẽ thấy rằng số Re đặc trưng cho tỉ lệ công của lc quánnh đối với công của lực nht của môi trường cht
lỏng. Khi lực quánnh ln hơn rất nhiu so với lực nht thì khi đó dòng chy sẽ chuyển sang rối. Theo đó mà s
Re được dùng để phân loại dòng chy.
Tiêu chí phân loại dòng chy theo đ rối ca nó
Số Reynolds có thể sử dụng như một tiêu chí để phân loại dòng chy, tùy theo các dạng dòng chy mà ta có
các gii hn khác nhau của số Re, đối vi dạng dòng chy trong ống tr ta có:
Dòng chảy có Re ≤ 2300 là dòng chy tầng;
bảng tra trị số Reynolds - Trang 2
bảng tra trị số Reynolds - Người đăng: Quốc Huy Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bảng tra trị số Reynolds 9 10 112