Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo

Được đăng lên bởi withyouwillremain
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1739 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................2
Tổng Quan Về Thực Tập Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện.................................3
1. Thành phần tham dự:.................................................................................3
2. Thời gian:...................................................................................................3
3. Địa điểm:....................................................................................................3
4. Nội dung:...................................................................................................3
Phần I.................................................................................................................4
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN.................................................................................4
1.Nhà máy thủy Điện Trị An:........................................................................4
Hình: Nhà máy thuỷ điện Trị An................................................................4
Tổng quan về nhà máy :.............................................................................4
2. Nhà Máy Thủy Điện Đa Nhim:...............................................................10
Phần II.............................................................................................................13
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN..............................................................................13
Nhà máy nhiệt điện Bà Rịa..........................................................................13
Phần III............................................................................................................17
CÔNG TY, XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN................................17
1. Công ty thiết bị điện THIBIDI.................................................................17
2. Xí nghiệp Thành Mỹ (CADIVI)..............................................................21
Phần IV............................................................................................................32
VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN................................................................32
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.......................................................................32
KẾT LUẬN.....................................................................................................37

Trương Quốc Kiệm 1081044

1

Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện

LỜ...
Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................2
Tổng Quan Về Thực Tập Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện.................................3
1. Thành phần tham dự:.................................................................................3
2. Thời gian:...................................................................................................3
3. Địa điểm:....................................................................................................3
4. Nội dung:...................................................................................................3
Phần I.................................................................................................................4
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN.................................................................................4
1.Nhà máy thủy Điện Trị An:........................................................................4
Hình: Nhà máy thuỷ điện Trị An................................................................4
Tổng quan về nhà máy :.............................................................................4
2. Nhà Máy Thủy Điện Đa Nhim:...............................................................10
Phần II.............................................................................................................13
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN..............................................................................13
Nhà máy nhiệt điện Bà Rịa..........................................................................13
Phần III............................................................................................................17
CÔNG TY, XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN................................17
1. Công ty thiết bị điện THIBIDI.................................................................17
2. Xí nghiệp Thành Mỹ (CADIVI)..............................................................21
Phần IV............................................................................................................32
VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN................................................................32
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.......................................................................32
KẾT LUẬN.....................................................................................................37
Trương Quốc Kiệm 1081044
1
báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo - Người đăng: withyouwillremain
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
báo cáo 9 10 497