Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bài tập lớn môn kết cấu tháp trụ

Được đăng lên bởi Thiện Lê
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN KẾT CẤU THÁP TRỤ

Nhóm11
1)

NguyênThanhLai – 81101749

Nộidungbáocáo

I.

Đềbài

II.

Quymôcôngtrình

III.

Xácđịnhtảitrọng

IV.

Tổnghợpnộilực

V.

Kiểmtratiếtdiệnđãchọn

I.

Đềbài

Thiếtkếthápvớicáckíchthước:

 Chiềucaotháp: H= 80m
 Bềrộngđáytháp: B= 6m
 Bềrộngđỉnhtháp: b= 2m
 Áplựcgiótiêuchuẩn: Wo= 0.83kN/m2

II.Quymôcôngtrình:
 Thápcao16tầng,mỗitầngcao5m.
 Chọnsơbộkíchthướctiếtdiệncủatháp:
 Từtầng1đếntầng8(0m- 40m)
-ThanhcánhchọnthépL 150x150x12.Khốilượng27,3daN/m=0.273kN/m
-ThanhbụngchọnthépL 120x120x10.Khốilượng18,2daN/m=0.182kN/m

 Từtầng9đếntầng16(40m-80m)
-ThanhcánhchọnthépL 100x100x12.Khốilượng17,8daN/m= 0.178kN/m
-ThanhbụngchọnthépL 80x80x10.Khốilượng11,9daN/m=0.119kN/m

III.Tảitrọngtácđộng(tảigió)
1)

Thànhphầntĩnhcủatảigió:

Tầng

H (m)

Kzi

Cx

Ak(m2)

ȵ

Wj

1

5

0.541

1.400

3.448

0.959

5.091

2

10

0.656

1.400

3.409

0.952

6.091

3

15

0.735

1.400

3.357

0.945

6.695

4

20

0.797

1.400

3.305

0.938

7.118

5

25

0.848

1.400

3.254

0.930

7.429

6

30

0.893

1.400

3.204

0.921

7.661

7

35

0.932

1.400

3.153

0.911

7.831

8

40

0.968

1.400

3.104

0.899

7.954

9

45

1.000

1.400

2.187

0.967

5.999

10

50

1.030

1.400

2.138

0.958

6.012

11

55

1.058

1.400

2.090

0.947

6.003

12

60

1.084

1.400

2.043

0.935

5.976

13

65

1.109

1.400

1.998

0.920

5.929

14

70

1.132

1.400

1.954

0.902

5.864

15

75

1.154

1.400

1.911

0.880

5.780

16

80

1.175

1.400

1.869

0.853

5.676

2)Thànhphầnđộngcủatảigió

Tầng

H (m)

Wj

ς

V

Wpj

1

5

593.243

0.754

0.740

2.789

2

10

667.055

0.684

0.740

3.028

3

15

684.929

0.646

0.740

3.144

4

20

678.486

0.621

0.740

3.211

5

25

657.378

0.602

0.740

3.248

6

30

627.024

0.586

0.740

3.265

7

35

590.243

0.574

0.740

3.266

8

40

549.415

0.563

0.740

3.256

9

45

294.861

0.554

0.740

2.416

10

50

267.751

0.546

0.740

2.386

11

55

240.558

0.539

0.740

2.350

12

60

213.961

0.532

0.740

2.311

13

65

187.960

0.526

0.740

2.268

14

70

162.754

0.521

0.740

2.220

15

75

138.525

0.516

0.740

2.167

16

80

115.417

0.511

0.740

2.109

IV.Tổnghợpnộilực
 

 

Thành phần động

Thành phần Tĩnh

Tầng

N

Q

M

Q

M

16

9.684

5.676

0.000

2.109

0.000

15

19.585

11.456

28.379

4.276

10.543

14

29.710

17.321

85.661

6.496

31.922

13

40.071

23.250

172.265

8.763

64.400

12

50.672

29.226

288.516

11.075

108.217

11

61.521

35.229

434.645

13.425

163.591

...
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN KẾT CẤU THÁP TRỤ
Báo cáo bài tập lớn môn kết cấu tháp trụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo bài tập lớn môn kết cấu tháp trụ - Người đăng: Thiện Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo bài tập lớn môn kết cấu tháp trụ 9 10 382