Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu đồ gá trên máy CNC

Được đăng lên bởi Chàng Ngok
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 12170 lần   |   Lượt tải: 79 lần
CHUYÊN ĐỀ CNC

Nhóm 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY

==========***********==========

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CNC
TÌM HIỂU ĐỒ GÁ TRÊN MÁY CNC
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 04
Nguyễn Ngọc Quyết
Đào Duy Thanh
Vương Khắc Nhật
Lớp : Cơ Điện Tử - K46
Trường : Đại Học Giao Thông Vận Tải
GVHD : T.S Nguyễn Hồng Sơn

Hà Nội 10/2009
GVHD : T.S Nguyễn Hồng Sơn

Trang 1

Đồ gá
trên máy
CNC

CHUYÊN ĐỀ CNC

N

Nhóm 4

LỜI MỞ ĐẦU

hư chúng ta đã biết trên các máy công cụ thông thường và đặc biệt
là trên máy công CNC thì đồ gá là bộ phận quan trọng và không thể
thiếu được. Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao động và giá
thành là những chỉ tiêu quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm
bảo các chỉ tiêu trên, trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí, ngoài máy cắt
kim loại (máy công cụ) và dụng cụ cắt, chúng ta còn cần có đồ gá và các dụng cụ
phụ (gọi là trang bị công nghệ). Trang bị công nghệ đóng vai trò rất quan trọng,
nhờ nó sản xuất cơ khí có thể đảm bảo năng suất và nâng cao chất lượng, tăng
năng suất và hạ giá thành sản phẩm.
Đặc biệt trong thời buổi công nghệ đang phát triển, sản xuất không còn là
cơ khí đơn thuần nữa, nó được tích hợp điều khiển, các hệ thống truyền lực được
điều khiển đảm bảo độ chính xác gia công cao, năng suất lớn, chúng ta có thể dễ
thấy ở máy công cụ CNC (Computer Numerical Control). Vì vậy đồ gá trên máy
CNC đã được cải tiến để có thể điều khiển tự động, dễ dàng tháo lắp, đạt độ
chính xác cao, phù hợp với tốc độ làm việc lớn của máy và đảm bảo tính kinh tế.
Cũng vì lí do như vậy nên nhóm chúng em đã cùng nhau tìm hiểu về các
thiết bị đồ gá trên máy CNC để hiểu rõ hơn về nó, nghiên cứu kĩ về kĩ thuật cũng
như nguyên lí làm việc của đồ gá.

GVHD : T.S Nguyễn Hồng Sơn

Trang 2

Đồ gá
trên máy
CNC

CHUYÊN ĐỀ CNC

Nhóm 4

MỤC LỤC
PHẦN I :GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỒ GÁ TRÊN MÁY CÔNG CỤ
CNC.......................................................................................................................5
Đặc điểm của đồ gá trên máy công cụ CNC :.........................................5
Yêu cầu đối với chi tiết gia công trên các máy CNC :............................5
Phân loại đồ gá trên máy CNC : .............................................................6
Đồ gá vạn năng không điều chỉnh :....................................................6
Đồ gá vạn năng điều chỉnh :................................................................9
Đồ gá chuyên dùng điều chỉnh :..............................................
Đ
g
á
tr
ê
n
m
á
y
C
N
C
CHUYÊN ĐỀ CNC Nhóm 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA K
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY
==========***********==========
O O CHUN ĐỀ CNC
TÌM HIỂU ĐỒ GÁ TRÊN MÁY CNC
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 04
Nguyễn Ngọc Quyết
Đào Duy Thanh
Vương Khắc Nhật
Lớp : Cơ Điện Tử - K46
Trường : Đại Học Giao Thông Vận Tải
GVHD : T.S Nguyễn Hồng Sơn
Hà Nội 10/2009
GVHD : T.S Nguyễn Hồng Sơn Trang 1
Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu đồ gá trên máy CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu đồ gá trên máy CNC - Người đăng: Chàng Ngok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu đồ gá trên máy CNC 9 10 504