Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyên ngành

Được đăng lên bởi Tớyêucậu Ngaytừ Cáinhìnđầutiên
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập

GVHD: ThS Nguyễn Thị Dung
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Diễn giải chữ viết tắt

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

TSCĐ

Tài sản cố định

GTGT

Giá trị gia tăng

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

KQKD

Kết quả kinh doanh

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

1
SV: Đỗ Thị Thu Hằng

Lớp: DHKT1-K2

Báo cáo thực tập

GVHD: ThS Nguyễn Thị Dung

CP

Chi phí

QLDN

Quản lý doanh nghiệp

Lời mở đầu
Trong lịch sử phát triển của nền kinh tế Việt Nam thì thời điểm chuyển giao từ nền
kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường là một bước ngoặt vĩ đại. Sự chuyển đổi
đó đã góp phần làm thay đổ bộ mặt đất nước, kích thích nền kinh tế phát triển và
có được thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay. Đồng thời nó cũng gây ra những khó
khăn, thử thách lớn lao cho các doanh nghiệp được nhà nước bảo trợ trước thời
điểm chuyển giao ( năm 1986). Từ sau năm 1986 chính sách đổi mới đã thúc đẩy
các doanh nghiệp tư nhân hình thành, chính vì sự hình thành của doanh nghiệp tư
nhân đã tạo môi trường cạnh tranh cho tất cả các khổi doanh nghiệp, nhà nước
không còn độc chiếm toàn bộ nền kinh tế nữa
Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là sự phát triển của một số ngành đặc
trưng như bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và nhiều ngành công nghiệp
mới ra đơi để phục vụ cho sự phát triển của các lĩnh vự đó thì không thể không
nhắc tới sự trợ giúp của dây cáp thông tin, sứ cách điện, các sản phẩm kim loại…
chính vì điều đó đã làm cho nhà máy Z143 càng ngày càng phát triển mạnh hơn
2
SV: Đỗ Thị Thu Hằng

Lớp: DHKT1-K2

Báo cáo thực tập

GVHD: ThS Nguyễn Thị Dung

ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như mấy năm trở lại đây thì nhà máy
vẫn luôn giữ vững, tanưg nhẹ mức tăng truởng từ hoạt động sản xuất kinh doanh
của mình.

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
43
1.1Lịch sử hình thành, phát triển của công ty TNHH một thành viên 43
1.1.1 Tổng quan công ty
- Tên công ty
+ Tên quân sự: nhà máy Z143
+ Tên dân sự ( tên giao dịch): công ty TNHH một thành viên 43
3
SV: Đỗ Thị Thu Hằng

Lớp: DHKT1-K2

Báo cáo thực tập

GVHD: ThS Nguyễn Thị Dung

-

Địa chỉ
: thôn Liên Minh- Thụy An- Ba Vì- Hà Nội
Điện thoại :0433965390
Fax
:0433965864
Mã số thuế: 0500315181
Thành lập theo: QĐ15 ngày 26/3/2006
Phuơng thức sở hữu của công ty: chủ sở hữu nhà nuớc
Lĩnh vực kinh doanh: chủ yếu là vật tư bưu chính viễn thông, nhựa, khí cụ
điện
- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm kim loại, dây cáp thông tin, các
sản phẩm nhựa, sứ cách điệ...
Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Thị Dung
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt Diễn giải chữ viết tắt
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
KPCĐ Kinh phí công đoàn
TSCĐ Tài sản cố định
GTGT Giá trị gia tăng
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
KQKD Kết quả kinh doanh
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
1
SV: Đỗ Thị Thu Hằng Lớp: DHKT1-K2
Báo cáo chuyên ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyên ngành - Người đăng: Tớyêucậu Ngaytừ Cáinhìnđầutiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Báo cáo chuyên ngành 9 10 746