Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo cơ chất lỏng

Được đăng lên bởi duythanhxd04
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập môn Địa chất công trình

GVHD – ThS: Nguyễn Trọng Nghĩa

Từ kết quả thí nghiệm trên ta thấy tổn thất dọc đường
theo thí nghiệm cơ bản là phù hợp với kết quả lý thuyết
Nguyên nhân tổn thất dọc đường là mất mát năng
lượng do ma sát giữa thành ống và chất lỏng chuyển
động trong ống đó.
Mục lục

GIỚI THIỆU CHUNG
A./ TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
a./ Khảo sát địa chất công trình
Khảo sát địa chất công trình là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình
tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền,
điều kiện nước dưới đất va các tai biến địa chất để phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế
và xử lý nền móng... Các dạng công tác chính trong khảo sát địa chất công trình bao gồm:
Khoan, đào, xuyên tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh...
Công tác khảo sát địa chất công trình thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng
công trình. Khảo sát địa chất công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thiết kế xây dựng
công trình ở những nơi có điều kiện địa chất phức tạp, thiết kế xây dựng nhà cao tầng, công
trình ngầm...

SVTH: Đỗ Duy Thành

MSSV:1451022239
Trang 1/30

Báo cáo thực tập môn Địa chất công trình

GVHD – ThS: Nguyễn Trọng Nghĩa

Khảo sát địa chất được thực hiện trên khoảng đất dự kiến xây dựng công trình, tại nơi bố
trí các công trình quan trọng, nơi đặt móng nhà, đài nước,... và có nhiều lý do để chúng ta tiến
hành khảo sát địa chất công trình đó là:
 Đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến

xây dựng.
 Thiết kế lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý
và tiết kiệm.
 Đề xuất đề án thi công hữu hiệu nhất, thấy trước và dự đoán được những khó khăn,
trở ngại có thể xảy ra trong thời gian xây dựng.
 Xác định các biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế - công trình của

con người, cũng như ảnh hưởng của các biến đổi đó đối với bản thân công trình và
các công trình lân cận.
 Đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp

công trình hiện có và nghiên cứu những trường hợp đã xảy ra gây hư hỏng công trình.
Kết quả cuối cùng của công tác khoan thăm dò là vẽ được hình trụ hố khoan. Dựa vào hình
trụ hố khoan ta có thể vẽ được mặt cắt địa chất tùy theo yêu cầu.
b./ Mục đích của việc khoan khảo sát địa chất công trình:
Khảo sát địa chất công trình là thăm dò địa chất trực tiếp, xác định điều kiện địa chất công
trình. Điều kiện địa chất công trình ...
Báo cáo thực tập môn Địa chất công trình GVHD – ThS: Nguyễn Trọng Nghĩa
Từ kết quả thí nghiệm trên ta thấy tổn thất dọc đường
theo thí nghiệm cơ bản là phù hợp với kết quả lý thuyết
Nguyên nhân tổn thất dọc đường là mất mát năng
lượng do ma sát giữa thành ống và chất lỏng chuyển
động trong ống đó.
Mục lục
GIỚI THIỆU CHUNG
A./ TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
a./ Khảo sát địa chất công trình
Khảo sát địa chất công trình là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình
tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc nền đất, nh chất của các lớp đất nền,
điều kiện nước dưới đất vac tai biến địa chất để phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế
xử nền móng... Các dạng công tác chính trong khảo sát địa chất công trình bao gồm:
Khoan, đào, xuyên tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh...
Công tác khảo sát địa chất công trình thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng
công trình. Khảo sát địa chất công trình ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thiết kế xây dựng
công trình những nơi điều kiện địa chất phức tạp, thiết kế xây dựng nhà cao tầng, công
trình ngầm...
SVTH: Đ Duy Thành MSSV:1451022239
Trang 1/30
báo cáo cơ chất lỏng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo cơ chất lỏng - Người đăng: duythanhxd04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
báo cáo cơ chất lỏng 9 10 540