Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo cơ khí

Được đăng lên bởi anhtoanst
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO
Nhóm II
Nguyễn Văn Chức
Lê Thế Hợp
Bút Kinh
Nguyễn Việt Khái

GIA CÔNG REN TRÊN
MÁY TIỆN CNC
* Phân loại:

Ren ngoài thẳng.

Ren trong thẳng.

Ren ngoài côn.

Ren trong côn.

Ren

xoắn.
Ren với bước thay đổi.

REN NGOÀI THẲNG
Đối với tiện ren ngoài thẳng trên máy tiện
CNC người ta thường sử dụng các mã
G32, G76,G92.
Trong đó : G32 cắt ren tiến liên tục.
G76 chu trìnhcắt ren lặp nhiều lần.
G92 chu trình cắt ren trực tiếp.
Thông thường người ta hay sử dụng mã G92
để tiện ren bởi vì dễ sử dụng, chủ động
được chiều sâu cắt.

Mã Lệnh G32
G32X(U)…Z(W)…Ff…
X là tọa độ điểm cuối của ren mặt đầu theo
phương X.
Z là tọa độ điểm cuối của ren trụ theo phương Z.
Ff là bước ren
Ưu điểm: đơn giản,dễ làm, dễ hiểu.
Nhược điểm:phải điều khiển từng câu lệnh.

Mã lệnh G76
G76P…Q…R…
P gồm sáu chữ số theo 3 cặp:
Cặp số 1 là số đường cắt tinh
(01-99)
Cặp số 2 là số bước tiến đối
với rút dao (0.0-9.9)
Cặp số 3 là góc ren (chỉ
gồm: 00, 29, 30, 55, 60,
80 độ)
Q là chiều sâu cắt.
R là lượng dư gia công tinh.

G76X…Z…R…P…Q...F…
X là đường kính ren cuối
cùng.
Z là kết thúc ren theo trục Z.
R là hiệu số bán kính giữa
các vị trí đầu và cuối của
ren trong lần cắt cuối.
P là chiều cao ren.
Q là chiều sâu đường cắt ren
thứ nhất.
F là bước tiến.

Ưu và nhược điểm của mã lệnh
G76
Ưu điểm
Câu lệnh trong chương trình ngắn.
Nhược điểm
Không chủ động và không kiểm tra
được chiều sâu mỗi lần cắt.

MÔ TẢ CHU TRÌNH
 Chu

trình tiện ren trực tiếp G92 là:
 G92X……Z…I....F….
 Trong đó:
 X là đường kính ngoài của đường cắt ren.
 Z là vị trí kết thúc ren.
 F là tốc độ cắt ren ( bước tiến).
 I là hiệu số giữa đường kính ren ơ đầuvà đường
kính ren ở cuối.

ỨNG DỤNG
 Mã

lệnh G92 dùng để tiện ren.

BÀI TẬP:
TIỆN REN NGOÀI THẲNG
Tiện ren M28.2 với L=100mm, chiều dài ren
l=50mm.

LẬP TRÌNH
O1288
G21G18
G28U0.WO
G50S2000
G96S1000M3
T0101
G00X31.Z1.;
G72W0.5R0.5
G72P10Q20U0.W0.F0.2
N10G01X-1.;
Z0.;
N20Z1.;
G00X31.Z0.;
G71U0.5R0.2
G71P30Q40U0.W0.F0.2
N30G01X28.F0.3;

N40Z-60.;
G28U0.W0
M5
T0202
G97S300M3F2.
G00X28.2Z0.;
G92X27.5Z-50 M8F2.;
X27.;
X26.7;
X26.3;
X25.9;
X25.7;
X25.5;
X25.5;
X25.5;
M30

Chi tiết sau khi gia công

...
BÁO CÁO
Nhóm II
Nguyễn Văn Chức
Lê Thế Hợp
Bút Kinh
Nguyễn Việt Khái
Báo cáo cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo cơ khí - Người đăng: anhtoanst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo cơ khí 9 10 302