Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo cơ sở cnc

Được đăng lên bởi nhapmonvicodientu20152
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Giải thích quá trình reference?
Trả lời:
Các dịch chuyển đó là để máy tìm điểm tham chiếu R của máy. Điểm R là 1 điểm
trong vùng làm việc của máy được xác định chính xác bởi công tắc hành trình. Vị
trí của các bàn trượt được báo tới bộ điều khiển khi nó tiếp cận điểm R. Phải thực
hiện sau tất cả các lần tắt nguồn.
Vị trí 0 trong ổ tích dao có tác dụng gì.
M

-

M

Vị trí điểm 0 của máy 0 : Các điểm 0 là điểm gốc ở các thước đo trục tọa
độ của máy và thường là vị trí giới hạn dịch chuyển. Trên các máy phay
M

CNC, điểm 0 nằm ở các điểm giới hạn dịch chuyển của bàn máy. Điểm
tham chiếu này không thể thay đổi được, được qui định bởi nhà sản xuất.
w

-

w

Vị trí điểm 0 của chi tiết 0 : Điểm 0 của chi tiết là gốc hệ trục tọa độ gắn
w

lên chi tiết. Vị trí 0 do người lập trình tự chọn sao cho việc xác định biên
dạng trên bản vẽ chi tiết gia công là dễ nhất.
P

-

Vị trí 0 của chương trình 0 : đây là điểm xuất phát hay trở về của dụng cụ
P

khi gia công chi tiết. Thường điểm 0 được chọn sao cho dụng cụ có thể
thay đổi 1 cách thuận tiện và an toàn.
Câu 2: Trình bày ưu nhược điểm của máy tiện băng nghiêng?
Trả lời:
Máy tiện băng nghiêng thường có góc nghiêng của bề mặt các sống trượt là
45˚ so với mặt phẳng nằm ngang. Nhờ đó, phoi tiện không thể đọng trên mặt
băng làm cào xước mặt băng, dung dịch tưới nguội cũng không đọng được trên
mặt băng gây ăn mòn hoá học mặt băng và sống trượt.
Về mặt kết cấu máy, bàn trượt X của máy được đặt trên mặt nghiêng 45˚,
1

tức là trên cạnh huyền của tam giác vuông cân. Hình chiếu của bàn trượt X
trên nền xưởng chỉ bằng 0,71(tức sin 45˚) chiều dài của bàn trượt này. Do
đó máy chiếm diện tích mặt bằng hơn trong nhà xưởng, ngoài ra việc bố trí
đài dao Revonve ở máy tiện băng nghiêng cũng thuận tiện hơn so với ở máy
băng ngang.
Câu 3: So sánh máy CNC và máy cơ?
Trả lời:
1. Cấu trúc: Các chuyển động tạo hình trên máy công cụ thường và máy công cụ
CNC về cơ bản là giống nhau.
Khác nhau:
+ Các dịch chuyển của máy CNC được xác định trong một hệ tọa độ có liên quan
chặt chẽ tới máy và các trục chuyển động của máy.
+ Máy tính điều khiển mọi hoạt động của máy.
+ Mỗi bộ phận có hệ thống đo và phản hồi trạng thái về bộ điều khiển.
2. Chức năng:
* Chức năng nhập dữ liệu:
- Máy công cụ thường:
Thông tin về hình học và công nghệ của chi tiết gia công trên bản vẽ công nghệ
được người vận hành máy đọc và ghi nhớ, gá phôi và dụng cụ cắt cũng như điều
chỉnh vị trí tương quan giữa dao và phôi.
- Máy công cụ CNC:
Chương trình NC nhập vào bộ điề...
Câu 1: Giải thích quá trình reference?
Trả lời:
Các dịch chuyển đó là để máy tìm điểm tham chiếu R của máy. Điểm R là 1 điểm
trong vùng làm việc của máy được xác định chính xác bởi công tắc hành trình. Vị
trí của các bàn trượt được báo tới bộ điều khiển khi nó tiếp cận điểm R. Phải thực
hiện sau tất cả các lần tắt nguồn.
Vị trí 0 trong ổ tích dao có tác dụng gì.
- Vị trí điểm 0 của máy 0
M
: Các điểm 0
M
là điểm gốc ở các thước đo trục tọa
độ của máy và thường là vị trí giới hạn dịch chuyển. Trên các máy phay
CNC, điểm 0
M
nằm ở các điểm giới hạn dịch chuyển của bàn máy. Điểm
tham chiếu này không thể thay đổi được, được qui định bởi nhà sản xuất.
- Vị trí điểm 0 của chi tiết 0
w
: Điểm 0
w
của chi tiết là gốc hệ trục tọa độ gắn
lên chi tiết. Vị trí 0
w
do người lập trình tự chọn sao cho việc xác định biên
dạng trên bản vẽ chi tiết gia công là dễ nhất.
- Vị trí 0 của chương trình 0
P
: đây là điểm xuất phát hay trở về của dụng cụ
khi gia công chi tiết. Thường điểm 0
P
được chọn sao cho dụng cụ có thể
thay đổi 1 cách thuận tiện và an toàn.
Câu 2: Trình bày ưu nhược điểm của máy tiện băng nghiêng?
Trả lời:
Máy tiện băng nghiêng thường có góc nghiêng của bề mặt các sống trượt là
45˚ so với mặt phẳng nằm ngang. Nhờ đó, phoi tiện không thể đọng trên mặt
băng làm cào xước mặt băng, dung dịch tưới nguội cũng không đọng được trên
mặt băng gây ăn mòn hoá học mặt băng và sống trượt.
Về mặt kết cấu máy, bàn trượt X của máy được đặt trên mặt nghiêng 45˚,
1
báo cáo cơ sở cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo cơ sở cnc - Người đăng: nhapmonvicodientu20152
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
báo cáo cơ sở cnc 9 10 881