Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đá

Được đăng lên bởi yennhingo131783
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác cải tạo Mỏ đá Granit Đá Bàn

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
1. Các thông tin về dự án:
- Tên Dự án “Khai thác cải tạo Mỏ đá Granit Đá Bàn.
- Vị trí thực hiện dự án có tổng diện tích 6,9408 ha, thuộc xã Bình Trị,
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Có ranh giới như sau:
+ Phía Bắc tiếp giáp bãi thải rắn không độc hại;
+ Phía Đông tiếp giáp với đất đồi núi;
+ Phía Tây tiếp giáp đồi núi;
+ Phía Nam tiếp giáp đồi núi.
- Toạ độ địa lý vị trí của khu vực Dự án
Khu vực khai thác có tọa độ các điểm góc theo hệ VN 2000 như sau:
Bảng 1. Tạo độ khu vực khai thác
Điểm góc

Tọa độ (Hệ VN 2000)
X

Y

M1

1697799.389

586309.630

M2

1697799.468

586355.108

M3

1697814.634

586347.672

M4

1697815.000

586660.000

M5

1697615.000

586660.000

M6

1697615.000

586310.000

- Chủ dự án: Công ty Cổ Phần xây dựng và khai thác vật liệu Miền Trung.
- Thời hạn khai thác: đến hết tháng 12 năm 2016.
2. Các tác động đến môi trường:
Các tác động trong giai đoạn khai thác cải tạo
- Phương tiện giao thông vận chuyển các loại nguyên nhiên liệu và sản
phẩm của Mỏ, hoạt động đi lại của cán bộ công nhân viên và khách đến liên hệ
làm phát sinh tiếng ồn và khí thải tác động đến môi trường.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác vật liệu xây dựng Miền Trung
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ môi trường QN

1

Báo cáo ĐTM dự án Khai thác cải tạo Mỏ đá Granit Đá Bàn

- Quá trình sản xuất của Mỏ (bóc tầng phủ, khoan, nổ mìn, hoạt động
nghiền sang, vận tải mỏ) làm phát sinh tiếng ồn, khí thải, nước thải và chất thải
rắn tác động đến môi trường và sức khỏe con người.
- Hoạt động sinh hoạt của CBCNV tạo ra nước thải, chất thải rắn tác động
đến môi trường đất, nước, không khí gây ảnh hưởng đến môi trường.
3. Các biện pháp giảm thiểu
Giai đoạn dự án đi vào hoạt động:
- Phân luồng giao thông trong khuôn viên Mỏ cho hợp lý để tránh tình
trạng ùn tắt, cản trở lưu thông của các phương tiện.
- Cách ly các nguồn gây ồn (máy phát điện, máy bơm) ra khỏi khu vực
văn phòng, khu vực ăn ở, nghỉ ngơi của cán bộ công nhân viên.
- Tuân thủ các quy định về giờ giấc và an toàn khi tiến hành khoan, nổ mìn.
- Định kỳ bảo hành, bảo dưỡng, kiểm định thường xuyên các thiết bị, máy
móc phục vụ các hoạt động sản xuất.
- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ lao động cho người vận hành máy,
trang bị các thiết bị, che chắn thích hợp nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho
cán bộ công nhân viên.
- Thu gom, phân loại và xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy
định. Đặc ...
Báo cáo ĐTM dự án Khai thác cải tạo Mỏ đá Granit Đá Bàn

 !"
- Tên Dự án “Khai thác cải tạo Mỏ đá Granit Đá Bàn.
- Vị trí thực hiện dự án tổng diện tích 6,9408 ha, thuộc Bình Trị,
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Có ranh giới như sau:
+ Phía Bắc tiếp giáp bãi thải rắn không độc hại;
+ Phía Đông tiếp giáp với đất đồi núi;
+ Phía Tây tiếp giáp đồi núi;
+ Phía Nam tiếp giáp đồi núi.
- Toạ độ địa lý vị trí của khu vực Dự án
Khu vực khai thác có tọa độ các điểm góc theo hệ VN 2000 như sau:
#$%&'()!(*
+,-
.*&'/0123334
X Y
M1 1697799.389 586309.630
M2 1697799.468 586355.108
M3 1697814.634 586347.672
M4 1697815.000 586660.000
M5 1697615.000 586660.000
M6 1697615.000 586310.000
- Chủ dự án: Công ty Cổ Phần xây dựng và khai thác vật liệu Miền Trung.
- Thời hạn khai thác: đến hết tháng 12 năm 2016.
2&'&5,678"
Các tác động trong giai đoạn khai thác cải tạo
- Phương tiện giao thông vận chuyển các loại nguyên nhiên liệu sản
phẩm của Mỏ, hoạt động đi lại của cán bộ công nhân viên khách đến liên hệ
làm phát sinh tiếng ồn và khí thải tác động đến môi trường.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác vật liệu xây dựng Miền Trung
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ môi trường QN
1
báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đá - Người đăng: yennhingo131783
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đá 9 10 499