Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Điện Tử Viễn Thông

Được đăng lên bởi cangua2326
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO NHẬP MÔN KĨ THUẬT ĐTVT

Đề tài:

MẠCH LED TRÁI TIM
Nhóm 15

GVHD:

Họ tên
Ngô Văn Mạnh
Tào Tuấn Mạnh
Trần Trọng Lưu
Đinh Quang Minh
Lê Thị Quỳnh Mai

Lớp
ĐTTT 9
ĐTTT 7
ĐTTT 1
ĐTTT10
Kế Toán 1

SHSV
20111833
20111842
20111772
20111856
20114117

DR. Phạm Ngọc Nam

Hà Nội, 11-2012.

MỤC LỤC
Mục lục…………………………………………………………………………………2
1

Phần 1: Hình Thành Ý Tưởng………………………………………………………….4
Phần 2: Yêu cầu……………………………...………………………………………....6
2.1 Yêu cầu chức năng……………………………………………………………...6
2.2 Yêu cầu phi chức năng……………………………………………………….…6
2.2.1. Tốc độ, băng thông …………………………………………………….6
2.2.2. Công suất……………………………………………………………….7
2.2.3. Tuổi thọ………………………………………………………………...7
2.2.4. Môi trường làm việc.........................................................………………7
2.2.5. Hình dáng kích thước…………………………………….…………….7
2.2.6. Giá thành sản phẩm………………………………………………….…7
2.2.7. Thời gian đưa ra thị trường…..................................................................7
Phần 3: Mô tả kỹ thuật…………….………………………………………………….8
Phần 4: Lập kế hoạch…………………………………………………………………9
Phần 5: Thiết Kế sơ đồ khối………………………………………………………….11
Phần 6: Thiết kế từng khối……………………………………………………………11
6.1 Khối nguồn…………………………………………………………………….11
6.2 Khối điều khiển……………………………………………………………….13
6.3 Khối bấm phím………………………………………………………………..18
6.4 Khối hiển thị….................................................................................................18
Phần 7: Kiểm tra thiết kế……………………………………………………………20
Phần 8: Chế tạo, làm thử……………………………………………………………21
8.1 Mô phỏng mạch trên proteus………………………………………………21
8.2 Mua linh kiện………………………………………………………………24
8.3 Hàn mạch mô phỏng trên bảng đồng………………………………………24
2

8.4 Đặt mạch in………………………………………………………………...26
8.5 Hàn linh kiện lên mạch in………………………………………………….26
8.6 Hàn dây và điện trở ra khối hiển thị……………………………………….27
8.7 Nạp chương trình cho IC AT89C52………………………………………28
8.8 Lắp IC vào mạch rồi hoàn thiện sản phẩm…………………...……………28
Phần 9: Những trục trặc thường gặp……………………………………………..31
khi thiết kế mạch trái tim 32 LED và cách giải quyết

Phần 10: Kết thúc…………………………………………..……………………32

3

Phần 1: Hình Thành Ý Tưởng


Trong thời đại kinh tế dất nước phát triển không ngừng, sự cạnh tranh trong kinh
doanh diễn ra vô cùng gay gắt. Sự cạnh tranh ấy đưa đến một yêu cầu đó là nhà
kinh doanh làm cách nào đó phải thu hút và gây ấn tượng với khách hàng của
mình nhất, và khâu đầu tiên đó là khâu marketing cũng như là quảng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
BÁO CÁO NHẬP MÔN KĨ THUẬT ĐTVT
Đề tài: MCH LED TRÁI TIM
Nhóm 15 Họ tên Lớp SHSV
Ngô Văn Mạnh ĐTTT 9 20111833
Tào Tuấn Mạnh ĐTTT 7 20111842
Trần Trọng Lưu ĐTTT 1 20111772
Đinh Quang Minh ĐTTT10 20111856
Lê Thị Quỳnh Mai Kế Toán 1 20114117
GVHD: DR. Phm Ngc Nam
Hà Nội, 11-2012.
MỤC LỤC
Mục lục…………………………………………………………………………………2
1
Báo Cáo Điện Tử Viễn Thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Điện Tử Viễn Thông - Người đăng: cangua2326
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Báo Cáo Điện Tử Viễn Thông 9 10 555