Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo điều khiển mờ

Được đăng lên bởi trungpm-bkk54
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Sinh viên : Lê Hải Đăng
MSSV : 20090710
Lớp : ĐK&TĐH1 – K54

Đề bài:
Thiết kế bộ điều khiển mờ điều khiển nhiệt độ trong phòng. Điều khiển
nhiệt độ bằng quạt gió. Đối tượng nhiệt độ trong phòng là phi tuyến, quan hệ
giữa nhiệt độ trong phòng với tốc độ quạt theo công thức:
5000
Sinh viên : Lê Hải Đăng
MSSV : 20090710
Lớp : ĐK&TĐH1 K54
Đề bài:
Thiết kế b điu khin m điu khin nhiệt độ trong phòng. Điều khin
nhiệt độ bng quạt gió. Đối tượng nhiệt độ trong phòng phi tuyến, quan h
gia nhiệt độ trong phòng vi tốc đ qut theo công thc:


n: tốc độ qut gió,

 (vòng/phút)
=>như vậy nhiệt đ trong phòng s đc điều chnh trong khong t 10 đến 50
o
C.
H tuyến tính, s dng b điu khiển PID đ điu khin h tuyến tính.
Đối tượng kho sát có hàm truyn đạt dng :

Sơ đồ mô phng simulink:
Ta s dng b điu khin PI vi tham s b điu khin: K
p
=100; K
i
=80, thu
được đáp ứng bước nhy ca h thống như sau (giá trị đặt = 5)
Báo cáo điều khiển mờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo điều khiển mờ - Người đăng: trungpm-bkk54
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo điều khiển mờ 9 10 881