Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án môn học : Điều khiển động cơ

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
Môn học: điều khiển nhúng
Sinh viên thực hiện : Lê Đình Nam
Nguyễn Hữu Quang
Lớp KSTN-ĐKTĐ-K48
Đề tài: Điều khiển động cơ một chiều, điều khiển từ xa và điều
khiển bằng máy tính
Nhiệm vụ: các vấn đề cần tìm hiểu để thực hiện đồ án
 Sử dụng vi điều khiển 8051 làm bộ xử lí trung tâm – thu nhận và xử lí
các tín hiệu từ phím bấm, từ điều khiển từ xa, từ máy tính sau xuất dữ
liệu ra điều khiển động cơ một chiều.
 Mạch nguyên lý điều khiển động cơ một chiều, có đảo chiều. Có hai
cổng điều khiển đưa vào hai chân của 8051, một cổng dùng điều khiển
tăng giảm tốc độ, một cổng điều khiển đảo chiều.
 Về điều khiển từ xa: Cách mã hóa thông tin, các linh kiện bao gồm:
các thiết bị phát và thu hồng ngoại
 Giao tiếp máy tính: Lập trình giao tiếp máy tính và vi điều khiển 8051
dùng VC ++ 6.0

Cụ thể:
 Vi điều khiển 8051: về phần cứng cũng như lập trình đã được tìm hiểu
qua môn Vi xử lí:
o Xử lí quét các phím bấm liên tục,bao gồm 4 phím: tăng, giảm,
bật/tắt, đảo chiều. Các phím này được đặt ở chế độ ưu tiên mức
cao nhất( khi có tín hiệu từ phím bấm vi điều khiển sẽ tắt các
chế độ điều khiển từ xa và điều khiển bằng máy tính ).
o Tín hiệu điều khiển từ xa bằng hồng ngoại sẽ được đưa vào
chân P3.2 xử lí bằng ngắt ngoài 0, được xử lí dựa vào cách mã
hóa thông tin của điều khiển từ xa sau khi qua mắt nhận hồng
ngoại. Cũng chỉ sử dụng 4 phím trên điều khiển từ xa đó là:
tăng, giảm, bật/tắt, đảo chiều
o Điều khiển bằng máy tính thông qua cổng COM. Tín hiệu từ
cổng COM được đưa vào Port nối tiếp hoạt động ở chế độ 1
(cho phép thu và phát) của vi điều khiển

o Về điều khiển: bật/tắt, tăng, giảm, đảo chiều. Sau khi có tín
hiệu (từ phím bấm, điều khiển từ xa hay trên máy tính) được xử
lí bằng phần mềm sau chỉ việc xuất ra hai chân của vi điều
khiển làm nhiệm vụ băm xung và đảo chiều. Tín hiệu băm
xung(Để bật/tắt, tăng, giảm tốc độ) được thực hiện bằng ngắt bộ
định thời 0 đặt ở mức ưu tiên cao và được đưa ra chân điều
khiển tốc độ. Tín hiệu đảo chiều quay là 0 và 1 đưa ra chân đảo
chiều và được thực hiện đảo chiều bằng rơ le
 Mạch nguyên lý: Sử dụng sơ đồ mạch như sau:

Mạch in được vẽ bằng Orcard

 Phần điều khiển từ xa: Cách mã hóa của điều khiển từ xa SONY như
sau: sử dụng thời gian phát và không phát tín hiệu hồng ngoại khác
nhau để mã hóa bit 0 và bit 1, cụ thể:
500µs im lặng + 700µs hồng ngoại = bit 0

500µs im lặng + 1300µs hồng ngoại = bit 1

Mỗi lần bấm một phím sẽ phát ra 1 bit START và một dãy 12 bit
thông tin, khởi đầu là bit LSB(B 0 ). Bit START có...
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
Môn học: điều khiển nhúng
Sinh viên thực hiện : Lê Đình Nam
Nguyễn Hữu Quang
Lớp KSTN-ĐKTĐ-K48
Đề tài: Điều khiển động một chiều, điều khiển từ xa điều
khiển bằng máy tính
Nhiệm vụ: các vấn đề cần tìm hiểu để thực hiện đồ án
Sử dụng vi điều khiển 8051 làm bộ xử lí trung tâmthu nhận và xử
các tín hiệu từ phím bấm, từ điều khiển từ xa, từ máy tính sau xuất dữ
liệu ra điều khiển động cơ một chiều.
Mạch nguyên lý điều khiển động một chiều, đảo chiều. Có hai
cổng điều khiển đưa vào hai chân của 8051, một cổng dùng điều khiển
tăng giảm tốc độ, một cổng điều khiển đảo chiều.
Về điều khiển từ xa: Cách hóa thông tin, các linh kiện bao gồm:
các thiết bị phát và thu hồng ngoại
Giao tiếp máy tính: Lập trình giao tiếp máy tính và vi điều khiển 8051
dùng VC ++ 6.0
Cụ thể:
Vi điều khiển 8051: về phần cứng cũng như lập trình đã được tìm hiểu
qua môn Vi xử lí:
o Xử lí quét các phím bấm liên tục,bao gồm 4 phím: tăng, giảm,
bật/tắt, đảo chiều. Các phím này được đặt chế độ ưu tiên mức
cao nhất( khi tín hiệu từ phím bấm vi điều khiển sẽ tắt các
chế độ điều khiển từ xa và điều khiển bằng máy tính ).
o Tín hiệu điều khiển từ xa bằng hồng ngoại sẽ được đưa vào
chân P3.2 x bằng ngắt ngoài 0, được xử dựa vào cách
hóa thông tin của điều khiển từ xa sau khi qua mắt nhận hồng
ngoại. Cũng chỉ s dụng 4 phím trên điều khiển từ xa đó là:
tăng, giảm, bật/tắt, đảo chiều
o Điều khiển bằng máy tính thông qua cổng COM. Tín hiệu t
cổng COM được đưa vào Port nối tiếp hoạt động chế độ 1
(cho phép thu và phát) của vi điều khiển
Báo cáo đồ án môn học : Điều khiển động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án môn học : Điều khiển động cơ - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo cáo đồ án môn học : Điều khiển động cơ 9 10 926