Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Mạch đo nhiệt độ

Được đăng lên bởi Dung Đỗ
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN 1
Đề tài : THIẾT KẾ MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ
Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Tiến
Nhóm sinh viên thực hiện:
Lê Văn Lộc

ĐT-TT 01 K57

Đỗ Thị Dung

ĐT-TT 05 K57

Nguyễn Ngọc Sơn ĐT-TT 02 K55

Hà Nội, 06/2015

Đề tài: PHÁT TRIỂN CHÚC NĂNG NHẬN DẠNG KÍ TỰ ORC

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI.............................................................4
CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT..............................................................5
2.1 Yêu cầu chức năng..................................................................................5
2.2 Yêu cầu phi chức năng............................................................................5
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠCH......................................................................6
3.1 Sơ đồ khối toàn mạch..............................................................................6
3.2 Sơ đồ nguyên lí........................................................................................7
3.3 Mạch in....................................................................................................8
CHƯƠNG 4: LINH KIỆN................................................................................9
CHƯƠNG 5: KIỂM TRA SO SÁNH THỰC TÉ...........................................10
5.1 Hiển thị giờ phút giây, ngày tháng năm................................................10
5.2 Đo nhiệt độ............................................................................................11
5.3 Cài đặt giờ báo chuông..........................................................................11
THAM KHẢO

2
Nhóm sinh viên: Lê Văn Lộc Đỗ Thị Dung Nguyễn Ngọc Sơn

Đề tài: PHÁT TRIỂN CHÚC NĂNG NHẬN DẠNG KÍ TỰ ORC

Nhận xét của giáo viên chấm:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Hà Nội, Ngày.....Tháng..... Năm 20.....

Giáo Viên hướng dẫn
(K...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
ĐỒ ÁN 1
Đề tài : THIẾT KẾ MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ
Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Tiến
Nhóm sinh viên thực hiện:
Lê Văn Lộc ĐT-TT 01 K57
Đỗ Thị Dung ĐT-TT 05 K57
Nguyễn Ngọc Sơn ĐT-TT 02 K55
Hà Nội, 06/2015
Báo cáo Mạch đo nhiệt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Mạch đo nhiệt độ - Người đăng: Dung Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo Mạch đo nhiệt độ 9 10 122